OG nr. 15/2012, actul normativ care a modificat Codul Fiscal, a introdus sistemul TVA la incasare care presupune ca exigibilitatea taxei intervine la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate sau, in cazul facturilor neincasate, in cea de-a 90 a zi calendaristica de la data emiterii facturilor.

Codul fiscal prevede ca, de la 1 ianuarie 2013, doua categorii de contribuabili vor aplica obligatoriu noul sistem de TVA. Concret, este vorba despre:


 • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, realizate in cursul unui an calendaristic.

Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul.

 • persoanele impozabile, cu sediul activitatii economice in Romania care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent.

Aplicarea sistemului de catre acesti contribuabili se face incepand cu data inregistrarii lor in scopuri de TVA.

Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplica noul sistem de plata a TVA depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Atentie! Desi sistemul de TVA la incasare este obligatoriu pentru persoanele impozibile mentionate, el nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic (Citeste AICI cum functioneaza un grup fiscal unic din punct de vedere al TVA)

Pentru ce operatiuni NU se poate aplica noul sistem de TVA

Conform reglementarilor din Codul fiscal, aplicabile din 2013, sistemul TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii sau locul prestarii, se considera a fi in Romania.

Codul fiscal precizeaza ca persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu vor aplica sistemul pentru o serie de operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA.

Astfel, sistemul de plata a TVA la incasare nu se va aplica pentru livrarile de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei. Mai exact, vorbim despre:

 • orice persoana impozabila, inclusiv persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei, chiar daca este inregistrata in Romania.
 • orice persoana inregistrata, careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica, daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul Romaniei, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania.
 • persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii:
 1. cumparatorul revanzator al bunurilor sa nu fie stabilit in Romania, sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in Romania, care nu este impozabila si
 2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului revanzator, dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, direct catre beneficiarul livrarii; si
 3. cumparatorul revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva.
 • persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d), printre care se numara: regimul vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import, regimul de antrepozit vamal, regimul de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import, regimul de tranzit vamal extern, regimul de antrepozit de TVA, regimul vamal de tranzit intern.
 • persoana impozabila ori persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita in Romania, dar inregistrata in Romania, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania.

Nu se poate aplica sistemul de TVA la incasarea facturii nici pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care sunt scutite de TVA si nici pentru operatiunile supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1 - 152^3, si anume:

 • Regimul special pentru agentiile de turism;
 • Regimurile speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati;
 • Regimul special pentru aurul de investitii.

De asemenea, noul sistem de TVA nu va putea fi utilizat in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.

O utima categorie de operatiuni pentru care nu se va putea aplica noul sistem de TVA este reprezentata de livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului. Potrivit Codului fiscal, o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

 • o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv;
 • o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;
 • o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:
 1. prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica;
 2. a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
 3. o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.