Calendarul pentru aprobarea pachetului legislativ necesar pregatirii intrarii in vigoare a Noului Cod penal si a Noului Cod de procedura penala a fost aprobat de Executiv in luna decembrie 2012, dupa ce a fost agreat in prealabil cu Parlamentul Romaniei, anunta Ministerul Justitiei (MJ) la acea data, pe pagina sa de internet.

Mai exact, Guvernul a aprobat in ultima luna a anului 2012 4 proiecte de lege care contribuie la punerea in aplicare a dispozitiilor penale, procesual-penale si executional penale, cu privire la intreg pachetul de acte normative ce vizeaza reforma in materie penala. Este vorba despre: 

 • proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale;
 • proiectul de Lege privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;
 • proiectul de lege privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate;
 • proiectul de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune.

La scurt timp de la aprobarea de catre Executiv, cele 4 propuneri de lege au fost inregistrate la Senat, pentru a-si urma traseul in Parlamentul Romaniei, conform normelor de tehnica legislativa. In acest context, Senatul, in calitate de prima camera sesizata, le-a si aprobat, in cadrul unei sedinte desfasurate in 22 aprilie 2013.

Ulterior, proiectele de lege in chestiune au fost inaintate Camerei Deputatilor, care va avea ultimul cuvant, fiind for decizional. Cele 4 documente au fost prezentate deja in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, iar in momentul de fata au fost transmise pentru raport la comisiile permanente. In plus, propunerile au primit deja avize favorabile din partea Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic si Social si al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Puteti consulta parcursul legislativ al celor 4 proiecte dupa cum urmeaza:

Ce noutati aduc cele 4 propuneri?

"Aprobarea de catre Executiv a acestor proiecte de lege reprezinta ultimul pas din punct de vedere legislativ al celei mai importante reforme a Justitiei penale, procesual-penale si executional-penale din ultimii 20 de ani", anunta Ministerul Justitiei in luna decembrie. De asemenea, sursa citata a detaliat cele mai importante modificari aduse de cele 4 documente, dupa cum urmeaza:

Proiectul de Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale este structurat in 4 titluri.

Titlul I - Cuprinde dispozitiile generale privind aplicarea legii procesual penale. Sunt stabilite reguli procedurale pentru rezolvarea situatiilor tranzitorii generate de intrarea in vigoare a noului Cod de procedura penala, in raport de stadiul in care se afla procesul penal sau diferite proceduri penale la momentului intrarii in vigoare a noului Cod. Se stabileste cu titlu de principiu aplicarea imediata a legii procesuale noi tuturor proceselor si procedurilor penale aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura penala.

Titlul II - Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale. Titlul II al Legii reprezinta o parte importanta a acesteia,fiind rezultatul unei analize a intregii legislatii procesual penale in vigoare. Propunerile de modificare formulate in cuprinsul proiectului se inscriu pe mai multe coordonate, dintre care cele mai importante sunt: abrogarea unor texte din legislatia speciala, ca urmare a cuprinderii acestora in noul Cod de procedura penala, pentru evitarea paralelismelor procedurale. Astfel, o serie de dispozitii din legile speciale au fost abrogate, procedurile urmand a se desfasura potrivit cadrului general prevazut de noul Cod de procedura penala si modificarea unor texte din legislatia speciala, in vederea corelarii cu dispozitiile noului Cod de procedura penala.

Titlul III - Dispozitii de modificare si completare a Codului de procedura penala contine o serie de dispozitii legate de modificarea si completarea unor texte din Codul de procedura penala, care vizeaza institutii precum competenta dupa calitatea persoanei, stramutarea, masurile preventive, citarea si comunicarea actelor de procedura, valorificarea bunurilor sechestrate in cursul urmaririi penale si al judecatii, camera preliminara, recursul in casatie.

Titlul IV - Dispozitii finale si tranzitorii prevede abrogarea Legii nr.29/1968 privind Codul de procedura penala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare si stabileste data intrarii in vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala – 1 februarie 2014

Important! Tot la 1 februarie 2014 va intra in vigoare si Noul Cod penal. Aceasta data a fost stabilita prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757, din 12 noiembrie 2012.

Proiectul de lege privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal 

"Documentul prezinta o viziune moderna a noului sistem executional penal in ceea ce priveste sanctiunile si masurile neprivative de libertate, in acord cu prevederile noului Cod penal, respectiv ale noului Cod de procedura penala", puncteaza MJ.

Concret, este vorba despre crearea unei proceduri pentru executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice, valorificarea eficienta a modalitatii de executare a pedepsei amenzii, stabilirea rolului judecatorului delegat cu executarea, al consilierului de probatiune, implicarea institutiilor din comunitate in sprijinirea procesului de reintegrare sociala ca scop final al procesului de supraveghere sunt cateva aspecte definitorii ale proiectului.

Proiectul de lege privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune este structurat pe doua componente majore

Prima componenta este de ordin organizational si presupune o reconfigurare a sistemului de probatiune prin asigurarea  de catre Ministerul Justitiei, in mod nemijlocit, a unui management unitar privind planificarea strategica in domeniu, gestionarea resurselor umane, financiare si administrative ale sistemului de probatiune pentru a sustine activitatea viitoare a serviciilor de probatiune. Cea de-a doua componenta, de ordin functional, reconstruieste activitatea serviciilor de probatiune prin prisma competentelor stabilite in noul Cod penal si noul Cod de procedura penala, integrand principii si abordari moderne, specifice instrumentelor internationale si recomandarilor europene in domeniu.

Proiectul de lege privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Actul normativ completeaza prevederile substantiale si procesuale privind pedepsele si masurile privative de libertate cuprinse in cele doua noi coduri, aratand modul in care sunt puse in executare masurile si pedepsele privative de libertate si reglementand aspecte precum: principiile executarii pedepselor privative de libertate, regimurile de executare a pedepselor, conditiile de detentie, drepturile si obligatiile detinutilor, executarea masurilor preventive privative de libertate, institutii noi precum arestul la domiciliu, executarea masurilor educative privative de libertate aplicabile minorilor precum si sanctiuni si recompense aplicabile detinutilor.

Ce urmeaza?

Conform informatiilor publicate de MJ in iarna anului 2012, in perioada iulie 2013 - 1 februarie 2014 se va pregati sistemul judiciar, precum si celelalte categorii profesionale care contribuie la punerea in aplicare a dispozitiilor penale, procesual-penale si executional penale, cu privire la intreg pachetul de acte normative ce vizeaza reforma in materie penala.

Potrivit sursei citate, la 1 februarie 2014 vor intra in vigoare mai multe acte normative:

 • noul Cod penal;
 • noul Cod de procedura penala;
 • Legea de punere in aplicare a Codului penal si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii penale;
 • Legea pentru punerea in aplicare a Codului de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale;
 • Legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;
 • Legea privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate;
 • Legea privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune.

 

Nota: In perioada urmatoare, AvocatNet.ro va trata, in materiale separate, modificarile aduse de fiecare proiect de act normativ in parte.