Deducerea TVA - noi prevederi

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 160, art. 150 alin. (2) - (6) sau art. 152 din Codul Fiscal. (Cititi AICI care sunt toate operatiunile pentru care nu se poate aplica sistemul de plata TVA la incasare)

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii, persoana trebuie sa detina :

  • o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155 din Codul Fiscal (Va reamintim ca din 2013 facturile vor contine noi informatii obligatorii);
  • dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre/de la persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

Cota de TVA

In cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare, cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor in care este emisa o factura sau este incasat un avans, inainte de data livrarii/prestarii, pentru care se aplica cota in vigoare la data la care a fost emisa factura ori la data la care a fost incasat avansul.

In situatia schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.

Mai multe informatii despre regulile care se aplica in sistemul de plata a TVA la incasarea facturii puteti citi AICI.