Ordinul ANAF nr. 1529/2012, prin care se aproba formularul 097 - Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 707, din 16 octombrie 2012.

Noul sistem de TVA, care presupune plata taxei la incasarea facturii, si nu la emiterea ei, se va aplica de la 1 ianuarie 2013.

Codul fiscal prevede ca, noul sistem de TVA va fi aplicat obligatoriu de doua categorii de contribuabili, si anume:

  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
  • persoanele impozabile, cu sediul activitatii economice in Romania care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent.

Reglementarile din Codul fiscal stabilesc ca cei care  trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare au obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Pentru aplicarea sistemului in 2013, cifra de afaceri luata in considerare va fi cea obtinuta in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, iar notificarea catre ANAF trebuie depusa pana la 25 octombrie 2012.

Cand trebuie depusa la Fisc notificarea pentru aplicarea noului sistem de TVA

In noile instructiuni de completare ale formularul 097 se precizeaza ca acesta se va depune la organul fiscal competent fie pentru intrarea in sistemul de plata a TVA la incasare, fie pentru iesirea din acest sistem.

Astfel, pentru intrarea in noul sistem de TVA, formularul 097 se va depune:

  • pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv, de catre persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,
  • pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv de catre persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 - 31 decembrie 2012 si care nu depasesc plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA;
  • pana pe 25 ianuarie, inclusiv de catre persoanele impozabilecare in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul de TVA la incasare in anul precedent.

In ceea ce priveste iesirea din sistemul de plata TVA la incasare, notificarea 097 se va depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Formularul se completeaza in doua exemplare. Un exemplar, semnat si stampilat se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire, iar cel de-al doilea exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Codul fiscal prevede insa ca, daca contribuabilii nu depun aceasta notificare, desi ar fi trebuit, ei vor fi inregistrati din oficiu de organele fiscale competente pentru a aplica sistemul de plata TVA la incasare. Mai mult decat atat ei sun pasibili de amenda.

Potrivit Codului de procedura fiscala, neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, altele decat declaratiile fiscale si declaratiile de inregistrare fiscala sau de mentiuni reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1000 si 5000 de ei.

Cine nu are obligatia de a depune notificarea

In instructiunile de completare a formularului 097 se mai arata ca aceasta notificare nu trebuie depusa de:

  • persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul  persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;
  • persoanele impozabile a caror cifra de afaceri din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

De asemenea, formularul nu va fi depus nici de persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

 

Puteti consulta atasat  formularul 097 - Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (varianta pentru imprimat).

 

Mai multe detalii despre aplicarea noului sistem de TVA puteti citi in articolul: Cum se va aplica sistemul de plata a TVA la incasare? Afla principalele reguli!