Potrivit INM, concursul de admitere in magistratura s-a desfasurat in perioada 26 iunie-8 octombrie, timp in care au avut loc inscrierile candidatilor, precum si cele 2 etape ale probelor de concurs, dupa cum urmeaza:

Etapa I – eliminatorie – sustinerea probelor scrise:

  • Cunostintele juridice - 26 august 2012
  • Rationamentul logic - 9 septembrie 2012

Etapa II - Interviul – 1-8 octombrie 2012

INM anunta ca la concurs s-au inscris 1325 de candidati, acestia concurand pentru ocuparea unui numar de 100 de posturi. Dintre acestea, 50 sunt posturi de judecator la judecatorii si 50 sunt posturi de procuror la parchetele de pe langa judecatorii.

Ultima etapa: verificarea bunei reputatii

La sfarsitul lunii iunie 2012, CSM a adoptat Hotararea nr. 514/2012pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, care prevede ca atat buna reputatie, cat si profilul psihologic ale candidatilor vor fi verificate dupa ce se afiseaza rezultatele definitive ale concursului, de comisia de admitere a concursului. Inainte de adoptarea acestui act normativ, actele care atestau buna reputatie si adeverinta care atesta faptul ca persoana este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei erau depuse de candidati odata cu cererea de inscriere pentru sustinerea examenului de admitere in magistratura.

Avand in vedere noile reglementari ale HG nr. 279/2012, INM a publicat astazi, pe site-ul propriu, un anunt privind depunerea actelor necesare verificarii bunei reputatii. 

Astfel, potrivit anuntului, candidatii declarati admisi au obligatia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza, in termen de 10 zile de la data publicarii rezultatelor definitive ale concursului, urmatoarele documente:

  • curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
  • caracterizarea de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda inclusiv mentiuni privind existenta ori inexistenta unor eventualele sanctiuni disciplinare sau administrative;
  • adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
  • declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
  • orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.

Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii, sunt analizate faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani, faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, in ultimii 5 ani.

INM nu a mentionat deocamdata data la care se va verifica profilul psihologic al candidatilor. 

Tabelul cu rezultatele finale poate fi consultat in fisierul atasat.