Guvernul vrea sa modifice prin ordonanta Codul fiscal, proiectul acestui act normativ fiind dat publicitatii in 21 ianuarie.

Una dintre cele mai importante modificari se refera la regimul fiscal al microintreprinderilor. In momentul de fata, contribuabilii persoane juridice au posibilitatea sa opteze pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor, numai daca la finalul anului precedent  indeplinesc cumulativ anumite conditii:

 • realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
 • au de la 1 pana la 9 salariati, inclusiv;
 • au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
 • capitalul social al acestora este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

De asemenea, pentru a putea opta pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor, contribuabilii nu trebuie sa mai fi aplicat acest sistem de impozitare incepand cu anul 2010.

Prin proiectul de modificare a Codului fiscal se impune insa o noua reglementare in acest domeniu, astfel incat din optional impozitul pe veniturile microinreprinderilor ar urma sa devina obligatoriu chiar din 2013. Mai mult decat atat si conditiile de intrare in acest sistem de impunere vor fi modificate. Mai exact, conditia cu numarul de salariati este abrogata de Guvern, iar plafonul veniturilor este micsorat de la 100.000 de euro la 65.000 de euro.

"Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata  impozitului reglementat de prezentul titlu (impozit pe veniturile microintreprinderilor - n.red.) incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art.112^1", prevede proiectul de modificare a Codului fiscal.

Noi conditiile care trebuie indeplinite de firme, prevazute la art. 112^1 modificat de Guvern, sunt:

 • realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 65.000 euro;
 • capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

In plus, noile reglementari propuse de Finante stabilesc si ca firmele nou-infiintate sunt obligate  sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca capitalul lor social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Noul sistem de impunere, obligatoriu din 2013. Cum se procedeaza in acest an?

Potrivit proiectului de OG publicat de Finante, pentru anul 2013, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile pentru a aplica sistemul de impunere al microintreprinderilor, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microinreprinderilor incepand cu 1 februarie 2013.

Contribuabilii aflati in aceasta situatie vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere pana la data de 25 martie 2013 inclusiv.  Modificarea sistemului de impunere se face prin depunerea formularului 010 - „Declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni" privind optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor".

Tot pana la 25 martie 2013 contribuabilii vor trebui sa depuna si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul  impozabil obtinut in periaoda 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013.

In ceea ce priveste persoanele juridice romane care au realizat venituri intre 65.001 euro si 100.000  euro si care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a modificarilor aduse prin proiectul de OG publicat de Finante pastreaza acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Proiectul de OG publicat de Finante prevede ca microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile obligatorii.

Ce se mai modifica in Codul fiscal

In afara de noile reglementari precizate deja, prin proiectul de OG publicat de Finante, Guvernul mai propuse si alte modificari substantiale ale legislatiei fiscale. Iata o trecere in revista a celor mai importante dintre acestea, asa cum au fost prezentate in nota de fundamentare a proiectului dat publicitatii de Ministerul Finantelor.

Impozitul pe profit

Se propun modificari si completari care vizeaza:
1. Stabilirea valorii fiscale in cazul activelor biologice, necesara pentru calculul amortizarii fiscale, precum si a regimului fiscal al deprecierilor inregistrate cu ocazia evaluarii acestora.

2. Obligatia completarii in registrul fiscal a tuturor veniturilor  si  cheltuielilor luate in calcul la determinarea profitului impozabil, similar unei evidente ca cea contabila, dar pentru scopuri fiscale,  din care sa rezulte direct profitul impozabil.

3. Majorarea deducerii suplimentare, la calculul profitului impozabil, pentru activitati de cercetare-dezvoltare, prin cresterea procentului luat in calcul, de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile. 

4. Modificarea prevederilor art. 19^3  lit. b) pct. 1 din Codul fiscal in  sensul evidentierii in intregime a sumelor rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor in  creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor si introducerea unor  conditii in vederea identificarii acestor sume pentru a asigura impozitarea conform art. 22 alin.(5) din Codul fiscal, respectiv  evidentierea in soldul creditor al contului rezultatul reportat,  analitic distinct.

Completarea prevederilor art. 19^3  lit. b) din Codul fiscal cu reguli referitoare la impozitarea sumelor rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile  si a terenurilor pentru situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de evidentiere  si pastrare in soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic  distinct, respectiv:

 • sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul  utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al  contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile  si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe se considera utilizare a rezervei;
 • sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii  fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz.

5. Reglementarea nededucerii, la calculul profitului impozabil, pentru cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, si dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii;

6. Introducerea unei prevederi de clarificare a notiunii de credit/imprumut necesara aplicarii limitarii cheltuielilor cu  dobanzile si in cazul anumitor tipuri de conventii care genereaza astfel de cheltuieli.

7. Completarea regulilor de amortizare fiscala cu dispozitii privind:

 • deducerea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, existente sau care urmeaza sa fie achizitionate, in limita a 1.500 lei/luna, in concordanta cu limitarile existente in fiscalitatea altor state (SUA, Australia, Letonia, Austria, etc.)
 • amortizarea activelor biologice, in sensul clasificarii lor ca active amortizabile;
 • considerarea imobilizarilor necorporale cu durata de viata nedeterminata ca active neamortizabile, similar tratamentului contabil.

8. Clarificarea modului de regularizare a impozitului pe profit datorat  de persoanele juridice straine din transferul titlurilor de participare.

9. Se aduc precizari privind nereportarea creditului fiscal care nu a  fost utilizat in anul in care impozitul strain a fost platit.

Impozitul pe venit

1. Includerea in sfera veniturilor  impozabile a veniturilor din silvicultura si piscicultura si impunerea acestora in conformitate  cu regulile aplicabile veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, cu cota de impozit de 16%.

2. Extinderea impozitarii indemnizatiei, inclusiv orice alte sume de  aceeasi natura, primite de angajati pe perioada delegarii si detasarii  in alta localitate, in  tara si in strainatate, in interesul serviciului,  pentru partea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare de guvern pentru personalul din institutiile publice la  nivelul tuturor angajatilor.

3. Includerea in categoria veniturilor din salarii pe langa sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, actualizarea  acestora cu  indicele de inflatie, si a oricaror alte sume stabilite in baza unor  hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.

4. Limitarea neimpozitarii sumelor primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii  si detasarii in alta localitate, in  tara si in  strainatate, in interesul serviciului, ca indemnizatii, inclusiv orice alte sume de aceeasi natura, pana la de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare de guvern pentru personalul din institutiile publice, la nivelul tuturor angajatilor. Mentinerea tratamentului fiscal aplicabil sumelor primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

5. Intrucat in baza conventiilor de evitare a dublei impuneri statul  strain in care se desfasoara activitatea poate dobandi drept de impunere asupra acelorasi venituri, masura vizeaza eliminarea dublei impozitari a unui venit la acelasi moment de catre doua state, administratia fiscala romana urmand sa definitiveze impunerea acestor venituri.

6. Stabilirea modalitatii de calcul  si retinere a impozitului pe  veniturile din salarii, diferente de salarii, actualizarea acestora cu  indicele de inflatie precum si orice alte sume, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive  si irevocabile, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si de virare a acestuia pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost
platite. Corelarea cu prevederile privind contributiile sociale in ceea ce priveste termenul de virare a impozitului pentru veniturile respective.

7. Precizarea aplicarii tratamentului fiscal al veniturilor din dividende si pentru veniturile considerate dividende reprezentand sume platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.

8. Revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activitati  agricole prin aplicarea urmatoarelor reguli:

8.1. extinderea sferei veniturilor impozabile prin includerea celor din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala precum  si a  veniturilor din silvicultura si piscicultura; 8.2. determinarea venitului anual pentru veniturile din activitati  agricole numai pe baza normelor anuale de venit  si eliminarea modalitatii de determinare a venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate in partida simpla;
8.3. determinarea venitului net anual in sistem real, pentru  veniturile din silvicultura si piscicultura potrivit regulilor de impunere proprii veniturilor din activitati independente;
8.4. precizarea veniturilor neimpozabile din cadrul categoriei ;
8.5. stabilirea nivelului normelor de venit pentru perioada impozabila din anul fiscal 2013 cuprinsa intre 1 februarie 2013 si pana la sfarsitul anului fiscal;
8.6. incepand cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de  catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se aproba si se publica de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel tarziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.
8.7. unificare cotei de impozit de 16% pentru veniturile din activitati agricole, impozitul stabilit de organul fiscal competent, fiind impozit final; 
8.8. depunerea declaratiei la organul fiscal competent pana la data  de 25 mai inclusiv, a anului fiscal pentru anul in curs, indiferent  daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere. In cazul in care activitatea incepe sa se desfasoare dupa dat de 25 mai declaratia se depune in termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul incepe sa desfasoare activitatea;
8.9. organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat si emite decizia de impunere;
8.10. plata impozitului se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale astfel: 
a) 50% din impozit pana la data de 25 septembrie inclusiv;
b) 50% din impozit pana la data de 25 noiembrie inclusiv.

Din impozitul virat la bugetul de stat nu se distribuie cote defalcate catre bugetele locale;

8.11. precizarea unor reguli tranzitorii aplicabile veniturilor  realizate in perioada impozabila cuprinsa intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013.

Taxa pe valoarea adaugata

1. Se transpun prevederile Deciziei de punere in aplicare a  Consiliului  din 17 decembrie 2012, nr. 2012/794/UE, de autorizare a Bulgariei  si a Romaniei pentru a aplica masuri de  derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, pentru stabilirea  locului operatiunilor legate de inretinerea, repararea si traversarea podului Calafat – Vidin.

2. Se elimina prevederile art. 137 alin. (1) lit.e) din Codul fiscal potrivit carora baza de impozitare este considerata valoarea de piata in cazul schimbului si, in general, atunci cand plata se face  partial ori integral in natura sau atunci cand valoarea platii pentru o livrare de bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita, intrucat acestea contravin prevederilor Directivei 2006/112/CE referitoare la stabilirea bazei de impozitare a TVA asa cum rezulta din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, respectiv Hotararea CJUE in cauza C-549/11.

3. Pentru a preveni evaziunea fiscala se transpun prevederile  optionale ale art. 80 din Directiva 2006/112/CE, care permit  statelor membre utilizarea pretului de piata intre partile afiliate in  anumite situatii prevazute in mod expres. Astfel, pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o  persoana afiliata furnizorului/prestatorului, baza de impozitare este considerata valoarea de piata in situatiile prevazute de directiva, respectiv:

 • atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata ,  iar beneficiarul livrarii sau al prestarii nu are drept complet de deducere; In acesta situatie, utilizarea unui pret mai mic intre partile afiliate determina pe total o deducere supradimensionata a taxei pe valoarea adaugata, intrucat furnizorul deduce taxa aferenta achizitiilor sale la un pret real (mai mare), colecteaza o taxa mai mica, iar beneficiarul care nu are drept de deducere are o suma mai mica de TVA nededusa;
 • atunci cand contrapartida este mai mica decat valoarea de piata, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere si livrarea sau prestarea este scutita fara drept de deducere; In acest caz, prin utilizarea unui pret mai mic pentru tranzactia scutita fara drept de deducere,  si utilizarea unor preturi mai mari pentru operatiunile taxabile, furnizorul isi poate majora artificial pro rata de deducere si, implicit taxa dedusa;
 • atunci cand contrapartida este mai mare decat valoarea de piata,  iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere.

Utilizarea unui pret mai mare decat valoarea de piata intre partile  afiliate atunci cand furnizorul nu are drept integral de deducere, determina mutarea spre beneficiarul afiliat a dreptului de deducere  pentru o valoare mai mare, astfel incat sa poata compensa, sau chiar depasi taxa nededusa de furnizor.

Transpunerea acestei  prevederi din Directiva 2006/112/CE este  optionala si va trebui comunicata spre informare Comitetului TVA  din cadrul Comisiei Europene.

4. In vederea alinierii la prevederile art. 86 alin. (1) lit.b) din  Directiva 2006/112/CE se includ in baza de impozitare pentru importul de bunuri si cheltuielile care decurg din transportul catre  alt loc de destinatie din Comunitate, in cazul in care locul  respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul  generator.

5. Pentru alinierea la Directiva 2006/112/CE  si Decizia Curtii  Europene de Justitie in cauza C-326/99 se includ in cadrul operatiunilor scutite de TVA operatiunile constand in acordarea cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil.

6. In cazul bunurilor furate, se prevede obligativitatea ajustarii TVA la momentul constatarii lipsei in gestiune si se introduc prevederi noi care permit anularea ajustarii taxei in cazul dovedirii acestuia prin hotarare judecatoreasca definitiva, conform recomandarilor Ministerului Justitiei.

7. In cazul persoanelor impozabile care nu au sediul activitatii  economice in Romania carora li s-a anulat inregistrarea datorita faptului ca au depus deconturi in care nu au evidentiat nicio livrare/prestare sau achizitie, se permite reinregistrarea in scopuri de TVA chiar daca o cerere in acest sens este depusa dupa 180 de zile de la data anularii inregistrarii.Aceste persoane desfasoara activitati economice in statul in care au sediul activitatii economice, iar in Romania pot desfasura ocazional operatiuni pentru care sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa. Intre aceste operatiuni s-ar putea regasi  si livrari intracomunitare de bunuri care, in lipsa inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile, nu ar putea fi declarate in declaratia recapitulativa si, implicit, in VIES, sistem pe baza caruia sunt urmarite tranzactiile intracomunitare. 

8. Se includ in Codul fiscal, la recomandarea Ministerului Justitiei,  prevederi din care sa rezulte ca, in cazul stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

9. Se introduce posibilitatea depunerii unei declaratii de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, pentru:

 • reflectarea taxei care trebuie platita sau dupa caz, recuperata de la  bugetul de stat, atunci cand se emit facturi de regularizare sau se ajusteaza baza de impozitare pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii;
 • reflectarea taxei care trebuie platita de persoanele care au aplicat sistemul TVA la incasare, daca incasarea contravalorii facturilor  emise sau termenul limita de 90 de zile de la data emiterii facturii, intervine dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, cand persoana impozabila nu mai depune decontul de taxa.

10. Se stabileste regimul pe care trebuie sa-l aplice beneficiarii operatiunilor realizate de persoanele obligate sa intre in sistemul TVA la incasare sau sa paraseasca sistemul, pe perioada cuprinsa intre data de la care aveau obligatia sa aplice sistemul pana la data inregistrarii din oficiu  si, respectiv de la data la care aveau obligatia sa inceteze aplicarea sistemului pana la radierea din oficiu, in functie de informtiile publicate in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVAla incasare.Totodata se stabileste regimul aplicabil in cazul inregistrarilor/radierilor, din eroare, in/din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, astfel incat aceste erori sa nu afecteze persoanele in cauza.

11. Se instituie cadrul legal pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care nu prezinta certificatele de cazier judiciar ale noilor administratori  si/sau  asociati, in vederea evitarii situatiilor in care astfel de persoane pot desfasura operatiuni intracomunitare, chiar daca au administratori sau asociati noi impotriva carora s-a pus in miscare actiunea penala sau care au inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu operatiuni intracomunitare.

Urmariti AvocatNet.ro in perioada urmatoare. Vom continua sa publicam analize amanuntite pentru cele mai importante modificari din Codul fiscal.