Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 49, din 22 ianuarie 2013 si a intrat in vigoare la data publicarii.

Cu alte cuvinte, incepand de la data mentionata, se va folosi un format  standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice, pe care il puteti consulta in fisierul atasat. Potrivit Ordinului ANFP, adeverintele vor atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor dobandite dupa data de 1 ianuarie 2011, astfel ca dovada vechimii dobandite pana la 31 decembrie 2010 se va face cu carnetul de munca.

"Adeverintele eliberate potrivit formatului standard aprobat prin prezentul ordin sunt aplicabile pentru concursurile/examenele organizate pentru ocuparea functiilor publice care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin", se mai arata in actul normativ citat.

Conform Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice reprezinta experienta dobandita in temeiul unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente corespunzatoare. Concret, documentul corespunzator este carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.

Atentie! Potrivit HG nr. 611/2008, carnetul de munca sau adeverinta sunt acte solicitate la toate concursurile de ocupare a functiilor publice.

 

Nota: Modelul adeverintei va este prezentat in fisierul atasat, imaginea fiind prelucrata de pe www.monitoruloficial.ro.