Monitorul Oficial, Partea I, nr. 55

Decizii ale Senatului
2. — Decizie
privind convocarea Senatului in sesiune extraordinara.

Decrete
27. — Decre
t privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Comandor.

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia nr. 974 din 22 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si a dispozitiilor Legii nr. 14/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Decizia nr. 991 din 22 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
Decizia nr. 1.005 din 27 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
Decizia nr. 1.010 din 27 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a legii in ansamblul sau.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
6.584/2012. — Ordin
al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia
nr. 1.053 din 11 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
Decizia nr. 1.057 din 11 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
Decizia nr. 1.062 din 11 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
Decizia nr. 1.070 din 13 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
Decizia nr. 1.071 din 13 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania;
Decizia nr. 1.072 din 13 decembrie 2012  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedura penala;
Decizia nr. 1.073 din 13 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
65. — Ordin
al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative;
631. —  Ordin al presedintelui Oficiului Roman pentru Adoptii privind documentele care se anexeaza cererii de evaluare in vederea eliberarii unui nou atestat de persoana sau familie apta sa adopte, ca urmare a expirarii atestatului anterior.

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
4. — Ordin
pentru modificarea normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2012.