Monitorul Oficial, Partea I, nr. 59

Decrete
29. — Decret
privind conferirea unor decoratii.

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia
nr. 943 din 13 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (1) si (3), art. 31 alin. (2) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind  regimul juridic al contraventiilor;
Decizia nr. 1.041 din 5 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Decizia nr. 1.058 din 11 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Decizia nr. 1.091 din 18 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
5. — Ordin
pentru modificarea anexei la Normele privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/2003.

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania
2. — Hotarare
privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 60

Hotarari ale Senatului
2. — Hotarare
privind constatarea incetarii unui mandat de senator;
3. — Hotarare privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
4. — Hotarare privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii.

Decizii ale Camerei Deputatilor
8. — Decizie
privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara.

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia
nr. 965 din 20 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si, in special, ale art. 8 lit. a) teza a doua din acest act normativ;
Decizia nr. 992 din 22 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93, art. 96 alin. (2) lit. a)—c), alin. (7) lit. e), h) si i), art. 254 alin. (3) in ceea ce priveste unitatile de invatamant preuniversitar de stat, alin. (4), (5), (7) sintagma „si la unitatile de invatamant”, alin. (8)—(11), (13)—(17) si (20), art. 257 alin. (2) si (3), art. 258 alin. (1), (3), (5) si (7), art. 280 alin. (5) lit. a), art. 281 alin. (1) teza ultima si art. 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
Decizia nr. 996 din 22 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale
44. — Ordin
al ministrului sanatatii privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare.