OG nr. 8/2013, care a modificat Codul fiscal in acest an, a schimbat regulile in ceea ce priveste indemnizatiile de delegare si de detasare. Noile reglementari se vor aplica de la 1 februarie 2013.

Prevederile inca in vigoare stabilesc ca nu se cuprind in baza de calcul pentru contributii sociale sumele reprezentand indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice, precum si partea care depaseste aceasta limita in cazul angajatorilor persoane juridice si fizice platitoare de impozit pe profit si, respectiv, impozit pe venit;

De la 1 februarie, insa, pentru indemnizatiile care depasesc  depasesc plafonul stabilit de lege (limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice) se vor achita contributii sociale individuale, insa numai pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.

Prevederea a fost inclusa in art. 296^4 care stabileste baza de calcul al contributiilor sociale individuale.

Punctul m) al acestui articol prevedea ca sunt percepute contributii sociale numai pentru indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Nationala a Romaniei, peste limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.

Dupa modificarea care se va aplica din prima zi a lunii februarie, punctul m) stabileste ca in baza de calcul a contributiilor sociale se includ: "indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice".

Atentie! Nivelul indemnizatiilor stabilit pentru institutiile publice se regaseste in urmatoarele hotarari :
-HG 1860/2006 – pentru deplasarile/ delegarile in interiorul tarii;
- HG 518/1995 - pentru deplasarile/ delegarile in afara tarii;
- Legea 118/2010 prin care s-a diminuat valoarea stabilita initial cu 25% ;
- Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platiti din fonduri publice prin care cuantumul indemnizatiilor pentru institutiile publice se majoreaza cu 15% ;

Delegarea reprezinta exercitarea temporara a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de maxim 60 de zile. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Totodata, daca salariatul refuza sa isi prelungeasca delegarea, acesta nu poate fi sanctionat disciplinar din acest motiv.

Delegarea presupune existenta unui acord intre angajator si entitatea unde se trimite salariatul. In fapt, prin delegare se intelege modificarea locului muncii cu pastrarea neschimbata a celorlalte elemente ale contractului de munca.

Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare stabilita prin contract individual / colectiv de munca.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului muncii la un alt angajator in scopul exercitarii unor lucrari in interesul acestuia. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Insa, in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Detasarea este obligatorie prin ordinul angajatorului pentru prima perioada. Cu toate acestea, salariatul are dreptul sa refuze, din motive personale temeinice. Contractul individual de munca incheiat cu angajatorul initial se suspenda pe perioada detasarii, in ceea ce priveste efectele esentiale, fiind cedat temporar angajatorului la care s-a facut detasarea.

Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare stabilita prin contract individual/ colectiv de munca.