Avand in vedere faptul ca infiintarea si operationalizarea Agentiei Nationale de Integritate (denumita in continuare ANI) reprezinta cea de-a doua conditionalitate a Mecanismului de cooperare si verificare, instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat din Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, Romania fiind, de altfel, prima tara europeana ce a creat o institutie independenta operational care sa exercite un control administrativ, specializata in verificarea averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor, tinand seama de faptul ca adoptarea noului cadru legislativ referitor la ANI, precum si activitatea acestei agentii au constitu it permanente preocupari ale societatii romanesti, dar si ale partenerilor nostri europeni, reflectate in aprecierile cuprinse in rapoartele de tara ale Comisiei Europene din ultimii ani, inclusiv in ultimul raport al Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu pr ivind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare din 18 iulie 2012, unde se mentioneaza importanta sustinerii institutionale a ANI, inclusiv prin aspecte legate de salarizare, luand in considerare faptul ca ANI functioneaza efectiv cu un numar foarte mic de inspectori de integritate raportat la totalul functiilor din cadrul agentiei, in conditiile in care acestia trebuie sa isi indeplineasca o serie de obligatii legale pe o multitudine de paliere: evaluarea declaratiilor de avere si de interese; evaluarea diferentelor semnificative, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese, intocmirea rapoartelor de evaluare; sanctionarea incalcarii regimului declararii averii si a intereselor; promovar ea actiunilor prin care sa fie constatata incalcarea dispozitiilor respective etc., in conditiile in care au fost finalizate peste 3.000 de dosare avand ca obiect controlul averilor nejustificate, incompatibilit ati si conflicte de interese, a fost aplicat un numar de 4.896 de amenzi contraventionale la regimul declararii averii si interesel or, au fost constatate stari de incompatibilitate in peste 260 de cazuri, iar conflicte de interese, in peste 80 de cazuri, avandu-se in vedere faptul ca din anul 2011 pana in prezent a parasit sistemul un numar de 16 inspectori de integritate, in principal datorita nivelului scazut al salarizarii raportat la responsabilitatile si volumul de activitate specifice functie i, la acest moment ANI functionand cu un numar de doar 26 de inspectori de integritate cu functii de executie al caror salariu mediu net es te de 2.567 lei, in conditiile in care numarul redus de inspectori si lipsa de motivare salariala pot constitui elemente de natura a afecta eficienta acestei institutii care are de procesat un numar de 2.700.000 de declaratii de avere, avand in vedere faptul ca, in cazul neadoptarii imediate a prezentei ordonante de urgenta, exista elemente potentiale de afectare a eficientei ANI, cu ridicarea, in egala masura, de noi teme de discutie in cadrul Mecanismului de cooperare si verifi care, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 
Art. I. - Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 29, alineatul (3) se abroga.
2. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins: „Art. 291. -
(1) Salariul de baza al functiei de director general din cadrul Agentiei se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de director din cadrul Consiliului Concurentei, corespunzator vechimii in munca
(2) Salariul de baza al functiei de director din cadrul Agentiei se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de director adjunct din cadrul Consiliului Concurentei, corespunzator vechimii in munca
(3) Salariul de baza al functiei de sef de serviciu din cadrul Agentiei se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de sef serviciu din cadrul Consiliului Concurentei, corespunzator vechimii in munca
(4) Salariul de baza al functiei de inspector de integritate cu grad superior se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de inspector de concurenta cu grad superior din cadrul Consiliului Concurentei, corespunzator vechimii in munca
(5) Salariul de baza al functiei de inspector de integritate cu grad principal se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de inspector de concurenta cu grad principal din cadrul Consiliului Concurentei, corespunzator vechimii in munca
(6) Salariul de baza al functiei de inspector de integritate cu grad asistent se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de inspector de concurenta cu grad asistent din cadrul Consiliului Concurentei, corespunzator vechimii in munca
(7) Salariul de baza al functiei de inspector de integritate debutant se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de inspector de concurenta debutant din cadrul Consiliului Concurentei, corespunzator vechimii in munca
(8) De salariile de baza prevazute la alin. (1)-(3) poate beneficia numai personalul de conducere din cadrul Agentiei, incadrat pe functiile publice specifice.”
 
Art. II. - Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pana la data aplicarii valorii de referinta si a coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
 
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul justitiei, Mona-Maria Pivniceru
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Mariana Campeanu
Bucuresti, 30 ianuarie 2013.
Nr. 5.