Codul fiscal contine, odata cu modificarile aduse prin OG nr. 8/3013, reguli mai clare privind regimul pe care trebuie sa-l aplice beneficiarii operatiunilor realizate de persoanele obligate sa intre  in sistemul TVA la incasare sau sa  paraseasca sistemul, pe perioada cuprinsa intre data de la care aveau obligatia sa aplice sistemul pana la data inregistrarii din oficiu si, respectiv de la data  la care aveau obligatia sa inceteze aplicarea sistemului pana la radierea din oficiu.

Astfel, noile reglementari privind sistemul TVA la incasare stabilesc ca persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare si nu depune notificarea de inregistrare va fi inregistrata din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de inregistrare. In cazul in care un beneficiar care nu aplica noul sistem de TVA efectueaza achizitii de la o persoana impozabila aflata in situatia mentionata anterior, atunci el isi va putea deduce TVA conform regulilor generale de deducere.

In schimb, de la data inregistrarii din oficiu a furnizorului/prestatorului in Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare, beneficiarul isi deduce TVA pentru achizitiile realizate de la acesta, conform regulilor din sistemul TVA la incasare, adica numai la momentul platii.

O alta situatie clarificata de OG nr. 8/2013 este cea in care un contribuabil din sistemul TVA la incasare depaseste plafonul de 2.250.000 lei in cursul anului calendaristic curent si nu depune notificarea, fiind radiata din oficiu de organul fiscal din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Noile reglementari prevad ca in perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul si data radierii din oficiu, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul de la aceste persoane se exercita la momentul platii (regulile de deducere din sistemul TVA la incasare). Ulterior, de la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, beneficiarul isi va putea deduce TVA pentru achizitiile realizate de la acesta conform regulilor generale de deducere.

Anularea codului de TVA si implicatiile pentru sistemul TVA la incasare

Pana la aparitia OG nr. 8/2013, legislatia fiscala nu prevedea posibilitatea declararii taxei care trebuie platita de persoanele care au aplicat sistemul TVA la incasare, daca incasarea contravalorii facturilor emise sau termenul limita de 90 de zile de la data emiterii facturii, intervine dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Aceasta situatie a fost remediata prin noile prevederi.

Mai exact, reglementarile nou-introduse in Codul fiscal stabilesc ca firmele care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au solicitat anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA trebuie sa depuna  la Fisc o declaratie. Contribuabilii vor declara in acest document taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea codului de TVA, dar a caror exigibilitate intervine cand ei nu mai au un cod valabil de TVA.

Termenul de depunere a acestei declaratiii este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea TVA.

Erori in inscrierea sau radierea firmelor in/din lista celor care aplica TVA la incasare. Ce reguli se aplica

Codul fiscal, modificat de OG nr. 8/2013, reglementeaza mai clar si cazul in care un agent economic este inregistrat eronat in Registrul persoanelor impozabile care aplica TVA la incasare sau, din contra, este radiat din cauza unei erori din acest Registru.

Astfel,  daca o societate este inscrisa in Registrul celor care aplica TVA la incasare din greseala, ea poate solicita radierea sau poate fi radiata din oficiu din acest Registru. Radierea se va face incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii materiale.

In perioada in care societatea figureaza in Registru, desi nu ar fi trebuit, ea va aplica regulile generale de exigibilitate si deducere a TVA. In mod similar, in cazul in care un beneficiar, care nu aplica noul sistem de TVA,  face achizitii de o societate inscrisa eronat in Registrul celor care aplica TVA la incasare, isi va deduce TVA tot conform regulilor generale de deducere.

In situatia in care un contribuabil este radiat din cauza unei erori din Registrul celor care aplica TVA la incasare, el va fi re-inregistrat din oficiu sau la cerere. In perioada dintre radiere si re-inregistrare, societatea va continua sa aplice regulile din sistemul TVA la incasare: taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la data platii ori cel mai tarziu in 90 de zile calendaristice de la emiterea facturii, iar deducerea se face la momentul platii.

De cealalalta parte, beneficiarii care nu aplica sistemul TVA la incasare si achizitioneaza servicii sau bunuri de la furnizori/prestatori radiati din oficiu din Registru vor aplica regulile generale de deducere din Codul fiscal.