Printre persoanele care au dreptul la indemnizatie de somaj se numara cele care :

 • si-au pierdut locul de munca din motive neimputabile lor;
 • au incheiat un contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare (valoarea ISR este de 500 de lei in 2012);
 • au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si ulterior, au redobandit capacitatea de munca, dar nu au reusit sa se incadreze in munca;
 • au defasurat activitate in baza conventiei civile, insa aceasta a incetat;
 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.

Totusi, persoanele mentionate anterior au dreptul sa beneficieze de ajutor de somaj numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
 • nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea ISR (500 de lei);
 • nu indeplinesc criteriile de pensionare;
 • sunt inregistrate la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

Informatii utile despre ajutorul de somaj

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare. Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

Ajutorul de somaj se calculeaza ca:

 • 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • 75% din ISR la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Atentie! Valoarea ISR este de 500 de lei in 2013.

Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, mentionate mai sus, sunt:

 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.