In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizar ea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. -
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 2.500 lei
(2) Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.800 lei si 2.500 lei, existente in patrimoniul operatorilor economici la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se va recupera pe durata normala de functionare ramasa.

Art. 2. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Bucuresti, 21 mai 2013.
Nr. 276.