In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor ia masurile necesare in vederea stocarii pe suport electronic a grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 si in vederea afisarii acesteia pe site-ul institutiei.

Art. 3. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectii, primarii, entitatile investite de lege cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii, precum si orice alte institutii abilitate ale statului vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 10 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele metodologice corespunzatoare art. 15, art. 16, pct. 16.1-16.20, art. 17, 18, 181, art. 182, pct. 182.1-182.5, art. 185, pct. 185.1-185.2 si art. 22, pct. 22.1-22.14 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, George Baesu Seful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Stefan Stoica
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, Lucia Ana Varga

Bucuresti, 19 iunie 2013.
Nr. 401.

 

Nota: Anexele va sunt prezentate in fisierele atasate.