Potrivit legislatiei in vigoare, admiterea in magistratura si formarea profesionala initiala in vederea ocuparii functiei de judecator sau de procuror se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii, concursul de admitere la INM organizandu-se anual.

Dupa incheierea cursurilor, auditorii de justitie sustin un examen de absolvire, ce consta in probe teoretice si practice, cu subiecte distincte pentru judecatori si procurori, prin care se verifica insusirea cunostintelor necesare exercitarii functiei de judecator sau de procuror.

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii stabileste ca, pentru absolvirea INM, candidatul trebuie sa obtina media generala de minimum 7 si cel putin nota 5 la fiecare dintre materiile de examen. In plus, absolventilor li se elibereaza un atestat, care certifica absolvirea Institutului, promotia si media generala obtinuta, urmatorul pas fiind numirea ca judecatori sau procurori stagiari.

Recent, insa, regulile de numire in aceste functii au fost modificate, dupa ce Hotararea CSM nr. 715/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM a fost publicata recent in Monitorul Oficial. 

Conform acestui act normativ, absolventii nu vor mai fi numiti judecatori sau procurori decat daca au o buna reputatie.

"Anterior numirii lor ca judecatori sau procurori stagiari, absolventii Institutului National al Magistraturii sunt verificati sub aspectul indeplinirii cerintei de avea o buna reputatie" -  se mentioneaza in hotararea citata.

Astfel, pentru a fi verificati, auditorii de justitie vor depune la INM, in termen de 10 zile de la sustinerea ultimei probe a examenului de absolvire, urmatoarele documente:

  • adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 2 ani din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate;
  • certificatul de cazier judiciar;
  • declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 2 ani;
  • orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii cerintei de buna reputatie

In plus, in vederea verificarii indeplinirii cerintei bunei reputatii, INM poate solicita date privind o eventuala eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul INM, din concursurile de admitere in magistratura organizate de CSM si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii de la alte institutii.

De asemenea, constituie obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al auditorilor, intocmit pe durata urmarii cursurilor in cadrul INM, inclusiv eventualele sanctiuni disciplinare aplicate in aceasta perioada, solutiile privind sesizarile primite cu privire la absolventi, precum si orice alte date relevante.

INM va verifica toate aceste informatii, iar rezultatele verificarilor se vor consemna intr-un raport unic cu privire la toti absolventii, in care se prezinta distinct situatia "acelor candidati despre care se contureaza indicii ca nu s-ar bucura de o buna reputatie".

Care sunt criteriile de stabilire a bunei reputatii?

Conform Hotararii CSM nr. 715/2013, pentru stabilirea cerintei bunei reputatii INM va verifica o serie de informatii despre absolvent. 

Astfel, vor fi analizate faptele pentru care absolventilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform Codulul penal.

De asemenea, se va tine cont si de sanctiunile disciplinare pe durata urmarii cursurilor in cadrul INM, faptele pentru care acestora li s-au aplicat sanctiuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere in magistratura organizate de CSM pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul INM.

La verificarea cerintei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii:

  • tipul si imprejurarile de savarsire a faptei
  • forma de vinovatie
  • tipul de sanctiune aplicata 
  • conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar 
  • impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza
  • perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a condamnarii

Dupa toate aceste verificari, precum si pe baza raportului unic cu privire la toti absolventii realizat de INM, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va decide cu privire la indeplinirea cerintei privind buna reputatie.

Absolventii Institutului National al Magistraturii care nu se bucura de o buna reputatie nu pot fi numiti ca judecatori sau procurori stagiari.

Mai mult, conform noilor prevederi, absolventii INM care nu au fost numiti judecatori sau procurori stagiari pentru neindeplinirea cerintei de buna reputatie sunt obligati sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare.

Pe de alta parte, absolventii care se bucura de buna reputatie vor fi numiti de CSM in functiile de judecatori sau procurori stagiari, in functie de optiunea exprimata. 

Ca si pana acum, repartizarile se vor face pe baza mediei generale, calculata cu 3 zecimale, care reprezinta media aritmetica a rezultatelor finale ale fiecarui an de studiu si ale examenului de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au prioritate candidatii care au obtinut nota finala mai mare la examenul de absolvire.

"In cazul in care exista o imposibilitate obiectiva de a asigura numarul de posturi de judecatori sau procurori stagiari, corespunzator numarului de posturi pentru care au formulat optiuni, auditorii de justitie vor fi numiti in alta functie decat cea pentru care au optat dupa primul an de cursuri in cadrul Institutului National al Magistraturii", se mai precizeaza in actul normativ citat.

 

Puteti consulta textul integral al Hotararii CSM nr. 715/2013 in sectiunea noastra de Legislatie sau direct accesand acest link.