Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 53, din 23 ianuarie 2013.
 
Aceasta ordonata a aparut pentru a completa prevederile Legii pensiilor cu reglementari potrivit carora in situatia in care, la data majorarii valorii punctului de pensie, indicatorii in raport de care se determina valoarea punctului de pensie nu pot fi comunicati, potrivit legii, de catre Institutul National de Statistica (INSSE), valoarea punctului de pensie sa se majoreze anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.
 
Astfel, punctul de pensie pentru 2013 a fost indexat cu 1,06, fiind stabilit la 762,1 lei, fata de 732,8 lei, cat a fost anul trecut.   
 
In ziua de 29 octombrie 2013, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.III alin. (2) si (3) din OUG 1/2013, conform unui comunicat de presa al CCR, publicat pe 30 octombrie 2013. Aceasta exceptie a fost ridicata de Gheorghe Garbovan, Aurel Barz si Adrian Nicolae Ghilea in trei dosare de la Tribunalul Arad – Sectia civila.
 
Articolul III din OUG 1/2013 prevede ca:
  • (1) In anul 2013, indicele de corectie care se aplica punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este 1,06;
  • (2) Indicele de corectie prevazut la alin. (1) se aplica si punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu luna ianuarie 2011;
  • (3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata in luna intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
In urma deliberarilor, CCR a constatat, prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, ca dispozitiile art.III alin.(2) si (3) din OUG nr.1/2013 sunt neconstitutionale, deoarece legile pot fi aplicate numai pentru dispozitii viitoare.
 
Conform motivarii CCR, publicata in 7 noiembrie 2013, dispozitiile de lege criticate nu se pot aplica decat pentru viitor, de la data intrarii lor in vigoare, respectiv dupa 23 ianuarie 2013, iar prevederea potrivit careia acestea s-ar aplica si pensiilor stabilite anterior acestei date este retroactiva, contravenind art.15 alin.(2) din Constitutie.
 
Atentie! Aceasta decizie a CCR a intrat in vigoare dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 685 din 7 noiembrie 2013.
 
Decizia CCR este definitiva si obligatorie, fiind comunicata celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Tribunalului Arad – Sectia civila, se subliniaza in comunicatul de presa al CCR.

Ca urmare a acestei decizii, indicele de corectie de 1,06 se aplica doar persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis dupa data intrarii in vigoare a OUG nr.1/2013, respectiv data de 23 ianuarie 2013, iar persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data de 23 ianuarie 2013 sa li se aplice dispozitiile art.170 din Legea nr. 263/2010, potrivit unui comunicat de presa al CCR.

Astfel, persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data de 23 ianuarie 2013 la punctajul mediu anual se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011.
 
"Scopul indicelui de corectie este acela de a asigura, la momentul pensionarii, o legatura stransa intre castigul  salarial avut si pensia obtinuta de noul pensionar", mentioneaza reprezentantii Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV).
 
Astfel, reprezentantii acestui Minister precizeaza ca la determinarea acestui indice s-au avut in vedere urmatoarele:
  • anterior intrarii in vigoare a legii, valoarea punctului de pensie reprezenta 43,3% din salariul mediu brut pe economie;
  • in perioada de crestere graduala a varstei standard de pensionare si a stagiului complet de cotizare s-ar fi produs inechitati intre persoane care, desi obtin acelasi numar de puncte, prin raportarea acestuia la un numar diferit de ani reprezentand stagiul complet de cotizare ar obtine un punctaj mediu anual diferit, in consecinta pensii diferite.
Incepand cu acest an, castigul salarial mediu brut realizat este cel definitiv, cunoscut in anul precedent celui in care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul National de Statistica, se mentioneaza in legislatie. In plus, indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie, iar punctajul mediu anual rezultat in urma aplicarii indicelui de corectie reprezinta punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizeaza la determinarea cuantumului pensiei.
 
Conform motivarii CCR, indicele de corectie de 43,3% urma sa se aplice o singura data, la inscrierea initiala la pensie, dar intrarea in vigoare a dispozitiilor art.170 din Legea nr.263/2010 nu a avut loc odata cu intrarea in vigoare a celorlalte dispozitii ale Legii nr.263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci a fost amanata la data de 1 ianuarie 2012, asa cum s-a prevazut in art.193 alin.(2) din Legea nr.263/2010.
 
Ulterior, termenul de intrare in vigoare a art. 170 din Legea nr. 263/2010 a fost prorogat din nou, la data de 1 ianuarie 2013, prin dispozitiile art.II art.16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, ordonanta de urgenta modificata si completata prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in 7 domeniul bugetar, lege publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011.
 
Prin urmare, dispozitiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel ca, pana la aceasta data, indicele de
corectie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obtinute de la intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010, 1 ianuarie 2011.
 
De asemenea, de la 1 ianuarie 2013 insa art. 170 din Legea nr. 263/2010 a inceput sa produca efecte, astfel ca pensionarii al caror drept la pensie s-a deschis dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010 au dobandit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea in calcul a indicelui de corectie.
 
Potrivit CCR, acest decalaj a fost determinat de vointa legiuitorului, nereprezentand un element de fapt, particular fiecarui pensionar, care sa justifice necesitatea formularii unor noi cereri de recalculare a pensiei de catre acestia. In plus fata de aceasta, dispozitiile art.170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, respectiv ale alin.(3) din acelasi articol, in forma modificata prin OUG nr.1/2013, prevad ca indicele de corectie "se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie".
 
De altfel, art.107 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 prevede posibilitatea caselor de pensii ca, din oficiu, prin decizie de revizuire, sa procedeze la modificarea pensiilor stabilite in situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite.
 
Prin urmare, tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, sa procedeze la aplicarea indicelui de corectie pensiilor obtinute dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corectie reglementat de art.170, respectiv cel calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul anterior.
 
In plus, CCR mentioneaza ca aplicarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 persoanelor al caror drept la pensie s-a deschis incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv data de 1 ianuarie 2011, este justificata de faptul ca legiuitorul a prevazut astfel inca de la momentul intrarii in vigoare a acestei legi, pentru a indeparta orice diferente de tratament juridic intre persoanele pensionate sub imperiul aceleiasi reglementari.
 
De altfel, in nota de fundamentare a OUG nr. 1/2013, legiuitorul a avut in vedere ca indicatorii in raport cu care se calcula indicele de corectie, realizati pe anul precedent, nu erau cunoscuti la inceputul anului calendaristic. Astfel, desi art. 170 din Legea nr. 263/2010 devenise aplicabil de la 1 ianuarie 2013, casele de pensii nu calculasera si nu aplicasera inca indicele de corectie pana la data de 23 ianuarie 2013, cand a intrat in vigoare a ordonantei de urgenta amintite. In acest fel, legiuitorul a considerat ca s-a negat orice eficacitate a dispozitiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2013 si data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2013.
 
CCR a apreciat ca amanarea in practica a revizuirii pensiei cu aplicarea acestui indice, calculat conform legii intrate in vigoare la 1 ianuarie 2011, de catre casele de pensii, amanare cauzata de intarzierea calculului indicelui de corectie, nu poate reprezenta o justificare pentru a lipsi de efect dispozitiile art.170 din Legea nr.263/2010.
 
Reprezentantii MMFPSPV au spus pentru AvocatNet.ro, astazi, ca "aproximativ 210.000 dintre persoanele care ar fi avut dreptul la pensie, teoretic vorbind, au introdus cereri de pensionare, adica au materializat acest drept", in perioada 1 ianuarie 2011 - 23 ianuarie 2013. 
 
"Mentionam, de asemenea, ca, potrivit teoriei dreptului constitutional, deciziile Curtii Constitutionale produc efecte numai pentru viitor si sunt aplicabile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei", subliniaza reprezentantii MMFPSPV.
 
In aceste conditii, MMFPSPV va trebui sa recalculeze 210.000 de pensii, recalcularea urmand sa faca incepand cu data de 7 noiembrie 2013.