Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010, cu urmatoarea modificare: "La anexa nr. 1, titlul VII «Accize si alte taxe speciale», nr. crt. 3 «Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri» se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (echivalent euro/U.M.)
3. Bauturi fermenetate, altele decat bere si vinuri hl de produs  
3.1. linistite, din care: 10,00
3.1.1. cidru de mere si de pere cu codurile NC 2206 00 51 si NC 2206 00 81 0,00
3.1.2. hidromel cu codurile NC 2206 00 59 si NC 2206 00 89 obtinut prin fermentarea unei
solutii de miere in apa
0,00
3.2. spumoase 45,00"

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Presedintele Camerei Deputatilor Valeriu-Stefan Zgonea
Presedintele Senatului George-Crin Laurentiu Antonescu
Bucuresti, 15 noiembrie 2013.
Nr. 303