Potrivit Anei-Maria Vicol, payroll accountant in cadrul Accace, in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca prin care se pune poprire se salariul unui angajat, poprirea se inregistreaza pe statul de salarii incepand cu prima luna in care salariatul realizeaza si obtine venituri.

Specialistul Accace a adaugat ca poprirea NU se inregistreaza in Revisal in cazul in care aceasta este raportata la venitul net obtinut de salariat.

Totusi, daca poprirea se infiinteaza asupra salariului de incadrare, recomandarea ar fi ca aceasta sa fie operata si in Revisal in baza hotararii judecatoresti, a precizat Ana-maria Vicol.

Potrivit Codului de procedura fiscala sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

De asemenea, poprirea se considera infiintata din momentul in care persoana asupra careia se instituie aceasta primeste adresa de infiintare. Mai departe, tertul poprit este obligat sa inregistreze atat ziua, cat si ora primirii adresei de infiintare a popririi.

Dupa infiintarea popririi, tertul poprit este obligat:

  • sa plateasca, de indata sau dupa data la care creanta devine exigibila, organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare;
  • sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, instiintand despre aceasta organul de executare.

In situatia in care, la data comunicarii adresei de infiintare a popririi, tertul poprit nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu va datora in viitor asemenea sume in temeiul unor raporturi juridice existente, va instiinta organul de executare in termen de cinci zile de la primirea adresei de infiintare a popririi, se precizeaza in Codul de procedura fiscala.