Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a operat, pentru a patra oara in acest an, modificari la programul online prin care contribuabilii pot emite ordine de plata si foi de varsamant.

Mai exact, potrivit informatiilor de pe pagina de internet a autoritatii, astazi s-a actualizat functia "IBAN (III) clasif.bugetara noua" si s-a introdus urmatorul cod bugetar: Cont DENUMIRE 20A460200 Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere.

Noua versiunea este disponibila AICI.

Operatiunea efectuata astazi de ANAF vine dupa ce pe 12 martie s-a actualizat functia "IBAN (III) clasif.bugetara noua" si s-a introdus urmatorul cod bugetar: Cont DENUMIRE 26A212300 Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Va reamintim ca Fiscul a actualizat pe 19 februarie programul online prin care contribuabilii pot emite ordine de plata si foi de varsamant, dupa ce a realizat acest lucru atat pe 16 ianuarie, cat si la finele lunii decembrie din 2013.

Actualizarile  la programul online pentru ordinele de plata si foile de varsamant vin in contextul in care Ministerul Finantelor a modificat si ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), prin Ordinul nr. 2007/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 789 din 16 decembrie 2013.

Acest document reprezinta un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la Trezoreria Statului, fiind utilizat atat de firme, cat si de institutiile statului, se arata in legislatia aflata in vigoare.

Potrivit Ordinului MFP nr. 2007/2013, au introdus doua noi rubrici in cuprinsul ordinului de plata pentru Trezoreria Statului si anume “Cod angajament” si “Indicator angajament”, care vor fi completate de catre entitatile publice inrolate in sistemul “Controlul angajamentelor bugetare”. Noul document este valabil din 1 ianurie 2014.

Cine utilizeaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului?

Conform legislatiei in vigoare, OPT este utilizat de catre urmatoarele categorii de platitori:

a) persoane juridice si persoane fizice (agenti economici si alti platitori), pentru:

  • achitarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, inclusiv restituiri din finantarea anilor precedenti datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale institutiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finantelor Publice;
  • achitarea in contul institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate si a lucrarilor executate de catre acestea;
  • transferul in conturile proprii deschise la institutiile de credit sau, dupa caz, la Banca Nationala a Romaniei al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria Statului si alte plati efectuate din aceste conturi, conform reglementarilor legale in vigoare;

b) ordonatori de credite, pentru:

  • achitarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
  • achitarea obligatiilor catre furnizori si creditori, virari de sume reprezentand transferuri si subventii, restituiri de venituri bugetare incasate necuvenit;

c) Ministerul Finantelor Publice si unitatile descentralizate, pentru:

  • restituiri de venituri bugetare incasate necuvenit, compensari si regularizari din bugetul de stat si din celelalte bugete; virari de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finantelor Publice in numele statului, inclusiv plati pentru datoria publica interna si externa, rambursari de credite, precum si alte plati.

Reglementarile actuale stabilesc ca ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) poate fi completat de catre platitori pe suport de hartie sau pe suport electronic, in functie de termenii si conditiile contractuale convenite cu institutia initiatoare.

De asemenea, acest document se utilizeaza numai pentru decontari in cadrul Sistemului electronic de plati.

 

Puteti consulta noul model al ordinului de plata pentru Trezoreria Statului in fisierul atasat.