Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie. Actul normativ majoreaza cu 75 de lei castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. In timp ce in 2013 acest castig salarial era de 2.223 de lei, in 2014 el ar creste pana la 2.298 lei.

In aceste conditii, si cuantumul ajutorului de deces se va majora tot pana la 2.298 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului.

In schimb, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi in 2014 de 1.149 lei , fata de 1112 de lei, cat este in acest an.

Potrivit Casei Nationale de Pensii Publice, ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

"Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare", mai precizeaza CNPP.