In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si fun ctionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 14 4/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-minstrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 21 august 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: „Art. 3. - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 2963 lit. e), f) si g) si art. 29619 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta
(2) Obligatia mentionata la alin. (1) le revine si persoanelor prevazute la art. 29619 alin. (19), (110) si (113) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”
2. Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” si anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” la formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” si anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat”, prevazute in anexa nr. 1.
3. Anexa nr. 2 „Nomenclatorul «Creante fiscale»” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.
4. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subventii/scutiri/reduceri»” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3.
5. Anexa nr. 4 „Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului»” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4.
6. Anexa nr. 5 „Nomenclatorul „Tip asigurat»” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5.
7. Anexa nr. 7 „Instructiuni de completare a formularului 112 «Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate»” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit.

Art. IV. - Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Mariana Campeanu
Ministrul sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu

 

Puteti consulta anexele nr. 1-6 in fisierele atasate.