In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Conditiile de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de invatamant preuniversitar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 2. - Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management resurse umane si retea scolara nationala, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prezentul ordin.
 
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Ministrul educatiei nationale, Remus Pricopie
 
Bucuresti, 3 februarie 2014.
Nr. 3.060.

 

Puteti consulta anexa in documentul atasat.