In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al art. 29622 si al art. 29624 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
 
Art. 1. - (1) Se aproba modelul si continutul formularului „Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor” (650), cod 14.13.02.15/cfb, precum si anexa „Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate”, prevazute in anexa nr. 1
(2) Anexa „Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate” face parte integranta din formularul prevazut la alin. (1).
Art. 2. - (1) Formularul prevazut la art. 1 se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014
(2) Prin exceptie de la alin. (1), pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, se utilizeaza formularul prevazut la art. 1 alin. (1) lit. m) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. - Formularul prevazut la art. 1 se comunica contribuabililor in conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 2.
Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 7. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
 
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Constantin Mihail
 
Bucuresti, 28 ianuarie 2014.
Nr. 117.

 

Puteti consulta anexa in documentul atasat.