Monitorul Oficial, Partea I, nr. 192

Legi si Decrete
18. — Lege
pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
263. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
19. — Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Federativa Iugoslavia/Republica Socialista Federativa Iugoslavia/ Republica Federala Iugoslavia/Uniunea Serbia si Muntenegru, incheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013;
Protocol intre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale intre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Federativa Iugoslavia/Republica Socialista Federativa Iugoslavia/Republica Federala Iugoslavia/Uniunea Serbia si Muntenegru, incheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern;
265. — Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Federativa Iugoslavia/Republica Socialista Federativa Iugoslavia/Republica Federala Iugoslavia/Uniunea Serbia si Muntenegru, incheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013;
271. — Decret privind acordarea Drapelului de lupta Regimentului 51 Artilerie Mixta „General Cornel Paraniac” al Diviziei 1 Infanterie „Dacica”;
272. — Decret privind acordarea Drapelului de lupta Centrului de operatii aeriene.
 
Hotarari ale Camerei Deputatilor
13. — Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor.

Hotarari ale Guvernului Romaniei
178. — Hotarare
pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2013 si la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006;
179. — Hotarare pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi.
 
Acte ale Organelor de Specialiate ale Administratiei Publice Centrale
35. — Ordin
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati.
 
Acte ale Bancii Nationale a Romaniei
10. — Circulara
privind lansarea in circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint si din tombac cuprat) si a unei monede din argint, dedicate aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Curtii de Conturi a Romaniei.

Monitorul Oficial, 193

Hotarari ale Senatului 
19. — Hotarare
pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
20. — Hotarare privind numirea unui membru supleant al Consiliului National de Integritate.

Acte ale Organelor de Specialiate ale Administratiei Publice Centrale
M.27. — Ordin
al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de jurisdictie a imputatiilor din Ministerul Apararii Nationale;
137. — Ordin al ministrului delegat pentru energie pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile;
256. — Ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului.

Acte ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania
15. — Hotarare
pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curtii de Conturi care au calificarea de auditor public extern.

Acte ale Partidelor Politice
Cuantumul total
al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale — Uniunea Democrata Turca din Romania.

Monitorul Oficial, 194

Decizii ale Curtii Constitutionale 
Decizia nr. 22 din 21 ianuarie 2014
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. VI alin. (4) cuprins in titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002.

Decizii ale Prim-ministrului
108. — Decizie
privind eliberarea domnului Nicusor Marian Buica din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Acte ale Organelor de Specialiate ale Administratiei Publice Centrale
30. — Ordin
al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea metodologiei de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” — Boldesti in sesiunea 2014 ;
374. — Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009.

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii
338. — Hotarare
privind modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006.