Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 267, din 11 aprilie 2014.

 • Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013, denumit in continuare Memorandum.
 • Solicitarea activarii asistentei financiare, in conditiile prevazute in Acord si Memorandum, se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de reprezentant al Imprumutatului
 • In cazul activarii asistentei financiare, in conditiile prevazute in Acord si Memorandum, Ministerul Finantelor Publice efectueaza tragerile din imprumutul care se constituie in conformitate cu prevederile Acordului.
 • Termenul de intrare in vigoare: 14 aprilie 2014

Hotararea Guvernului nr. 252/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 268, din 11 aprilie 2014.

 • Structura organizatorica a Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului se aproba prin hotarare a Guvernului. In structura organizatorica a Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului pot functiona directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
 • Termenul de intrare in vigoare: 11 aprilie 2014

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 53/2014 pentru stabilirea formei si continutului scrisorii de informare privind incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 269, din 11 aprilie 2014.

 • Ordinul stabileste forma si continutul scrisorii de informare privind incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, prevazuta de Legea nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari.
 • Termenul de intrare in vigoare: 11 aprilie 2014

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 269, din 11 aprilie 2014.

 • Normele metodologice reglementeaza modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, dus si intors, in contul unitatilor din care fac parte, in situatiile in care cadrele militare, personalul civil sau politistii, dupa caz, se deplaseaza:
 • la si de la locul de munca, daca distanta dintre localitatea unde cadrele militare si personalul civil domiciliaza sau isi au resedinta si locul de munca este de 5-70 km, cand sunt incadrate in unitati izolate, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
 • la si de la locul de munca, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • la si de la locul de munca, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si f1) din Hotararea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Termenul de intrare in vigoare: 11 aprilie 2014

Hotararea Guvernului nr. 270/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 269, din 11 aprilie 2014.

 • Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014, cu suma de 1.642 mii lei, la capitolul 51.01 „Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice - „Actiuni generale”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.
 • Termenul de intrare in vigoare: 11 aprilie 2014

Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.451/2013 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270, din 11 aprilie 2014.

 • Cadrele didactice calificate, care au obtinut nota/media de cel putin 7 (sapte) la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar in ultimii 6 ani si care sunt angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, pot fi repartizate, in sedinta publica organizata de inspectoratul scolar, pe perioada nedeterminata in unitatile de invatamant in care sunt angajate, daca postul didactic/catedra este vacant (a) si are viabilitate, cu respectarea cumulativa a conditiilor generale si specifice din prezenta metodologie
 • Termenul de intrare in vigoare: 11 aprilie 2014

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270, din 11 aprilie 2014.

 • Verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror altor elemente relevante pentru stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.
 • Durata efectuarii verificarii fiscale este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate.
 • Termenul de intrare in vigoare: 11 aprilie 2014