În cursul zilei de joi, Tribunalul Bucureşti a acceptat cererea formulată de ASF pentru intrarea în faliment a societăţii Astra, a anunţat astăzi FGA.

"Fondul de Garantare a Asiguraţilor a luat act de hotărârea instanţei de deschidere a procedurii de faliment pentru compania Astra Asigurări. Decizia nu este însă una definitivă. Potrivit legii (...), Fondul de garantare este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului", scrie în comunicat.

Motivarea hotărârii de deschidere a procedurii de faliment va fi motivată, în principiu, în termen de 20 de zile, aşa cum se arată în informaţiile puse la dispoziţie de ASF. Totuşi, în practică termenul poate fi mai mare. După motivare, hotărârea va fi comunicată părţilor, în şapte zile de la acest moment urmând să curgă termenul pentru exercitarea apelului.

În fine, după ce hotărârea de deschidere a procedurii de faliment va rămâne definitivă (fie prin neexercitarea apelului, fie prin soluţionarea acestuia de către Curtea de Apel), FGA va putea să înceapă plata despăgubirilor cerute de clienţii Astra.

"În momentul de faţă, FGA continuă acţiunea de verificare a dosarelor de daună recepţionate de la Astra Asigurări, pentru care s-au primit, conform legii, cereri de plată. Până la data de 03.12.2015, FGA a primit  7.500 de astfel de solicitări, inclusiv pentru dosarele noi, dintre care 700 de dosare au fost înaintate Comisiei Speciale a FGA, care aprobă sau care respinge total sau parţial sumele solicitate de petenţii Fondului. Au fost aprobate la plată un numar de 100 de dosare. Valoarea la plată aprobată pentru aceste dosare este de circa 450.000 de lei. De asemenea, FGA a primit 5.200 de cereri pentru deschidere de dosare noi de daună. Până în prezent, Fondul a deschis 3.800 de dosare noi de daună", mai arată reprezentanţii FGA.

Listele clienţilor Astra care ar putea să primească despăgubiri sunt disponibile online pe site-ul Fondului de Garantare. Acestea includ atât dosarele de daună, cât şi poliţele denunţate şi pot fi consultate aici. În plus, lista punctelor de constatare a daunelor poate fi găsită, de asemenea, pe site-ul FGA.

Clienţii Astra pot denunţa contractele de asigurare şi pot recupera primele achitate

La finele lunii august, Consiliul ASF a luat în discuţie situaţia societăţii Astra şi a ajuns la concluzia că planul de redresare financiară a acesteia a eşuat. Prin urmare, Consiliul a decis să retragă autorizaţia de funcţionare a asigurătorului şi să ceară intrarea acestuia în procedura de faliment. Măsurile se regăsesc în Decizia ASF nr. 2034/2015, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 657 din 31 august.

"Consiliul ASF a analizat în şedinţa de astăzi (26 august - n. red.) situaţia Societăţii Asigurare-Reasigurare Astra SA pe baza unui raport înaintat de administratorul special KPMG Advisory privind stadiul planului de redresare financiară şi opţiunile existente în urma eşuării procesului de majorare a capitalului social. (...) În urma analizei şi pe baza concluziilor raportului KPMG, Consiliul ASF a adoptat următoarele decizii: închiderea procedurii de redresare financiară a societăţii Astra, revocarea şi încetarea atribuţiilor de administrator special ale KPMG Advisory, retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Astra, constatarea stării de insolvenţă a societăţii Astra şi solicitarea intrării în procedura de faliment", au explicat reprezentanţii ASF într-un comunicat publicat în august.

În cuprinsul deciziei apărute în Monitorul Oficial este subliniat că Astra trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a-şi informa asiguraţii că pot denunţa contractele şi că pot recupera primele achitate. Clienţii pot primi înapoi, mai exact, banii pentru perioada dintre data denunţării şi data expirării contractelor.

"Asigurătorul va lua toate măsurile necesare notificării asiguraţilor atât cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele de asigurare încheiate cu Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., cât şi cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporţional cu perioada cuprinsă între momentul denunţării şi cel al expirării duratei lor de valabilitate", scrie în documentul amintit.

Persoanele care, în perioada dintre închiderea procedurii de redresare financiară şi denunţarea contractelor, doresc să ceară despăgubiri se pot adresa Fondului de Garantare.

"Orice persoană care invocă un drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data închiderii procedurii de redresare financiară şi cea a denunţării contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului de garantare a asiguraţilor (...)", mai este precizat în decizie.

Potrivit reprezentanţilor ASF, în ciuda interesului arătat de anumiţi investitori cu reputaţie internaţională, ultima etapă salvatoare de majorare a capitalului social al societăţii a eşuat în special din cauza lipsei de colaborare a acţionarilor principali. Prin urmare, planul de redresare financiară nu şi-a atins obiectivul de evitare a intrării în faliment.

Notă: Informaţii despre solicitarea de despăgubiri de la FGA pot fi găsite aici.

FGA poate să acorde despăgubiri de cel mult 450.000 de lei pentru fiecare asigurat

Cererile de despăgubire venite din partea asiguraţilor societăţii Astra vor fi acoperite, conform comunicatului ASF din august, de FGA. Concret, Fondul va putea să acorde despăgubiri de maximum 450.000 de lei pe asigurat.

"Conform mandatului statutar, principala preocupare a ASF în perioada următoare va fi protejarea intereselor clienţilor societăţii Astra, în strânsă cooperare cu Fondul de Garantare a Asiguraţilor, şi menţinerea stabilităţii sistemului de asigurări. (...) Pe baza evaluării mai multor scenarii, Consiliul ASF a constatat că Fondul are capacitatea de a acoperi potenţialele cereri de despăgubire din partea asiguraţilor, în limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat, conform legislaţiei în vigoare", s-a precizat în comunicat.

FGA este o persoană juridică de drept public a cărui misiune este protejarea asiguraţilor atunci când o societate de asigurare intră în insolvenţă. Fondul este constituit, după cum reiese din informaţiile publicate de ASF, prin contribuţia tuturor asigurătorilor. Acesta acordă despăgubiri şi sume asigurate creditorilor de asigurări ai societăţilor care se află în faliment.

Notă: Persoanele care vor să ia legătura cu reprezentanţii FGA pot folosi informaţiile de contact disponibile aici.