Calendarul obligațiilor fiscale pe anul 2016 a fost afișat de către Fisc și este disponibil AICI. Conform acestui calendar, în ianuarie contribuabilii trebuie să depună declarațiile fiscale la ANAF până la termenele de mai jos:

Vineri, 8 ianuarie, este termenul pentru:

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Luni, 11 ianuarie, trebuie depusă:

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal - Formularul 096. Se depune de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Următoarele declarații trebuie depuse până pe 15 ianuarie:

Declaraţia pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu - Formular anexa nr. 31. Se depune de către gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri.

Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut - Formular anexa nr. 36. Se depune de către micii producători de vinuri liniştite.

Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut - Formular (anexa nr. 37). Se depune de către micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25).

Declaraţia pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2015. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.

Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul .... Se depune de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul .... Se depune de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 35). Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice).

Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 47). Se depune de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 48.1-48.5). Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 49). Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile.

Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie - Formular (anexa nr. 52.2) , pentru luna precedentă. Se depun de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare.

Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Formular (anexa 53.1) sau navigaţie - Formular (anexa 53.2), pentru luna precedentă. Se depun de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Situaţia privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 55.1). Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Formular (anexa nr. 57). Se depune de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Declaraţia privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile. Se depune de către antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială.

Important! Cu toate că nu este declarație fiscală, AvocatNet.ro vă reamintește că, până pe 15 ianuarie, trebuie depusă declarația INTRASTAT, al cărei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri și de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri. Termenul limită de transmitere a acestei declarații îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referință, chiar dacă într-o lună aceasta este o zi liberă, precum sâmbăta sau duminica. Totuși, declarația poate fi depusa online si in prima zi lucratoare care urmeaza datei de 15 (daca aceasta este o zi libera), fara penalitati.

20 ianuarie, termenul pentru Declarația 089

Declaraţia pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal - Formular 089. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care au obţinut licenţa de furnizare a energiei electrice sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică în perioada 1 - 31 decembrie 2015 şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

Declarațiile cu termenul pe data de 25 ianuarie:

Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent - Formular 094. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formular 100. Se depune lunar de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., trimestrial de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2, semestrial de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3. De asemenea, se depune la alte termene de contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă - Formular 112. Aceasta se depune de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. e); instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. f); orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (Legea 571/2003 art. 296^3 lit. g).

Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent - Formular 208. Se depune de către notarii publici.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formular 224. Se depune de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată - Formular 300. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Legea 571/2003 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz.

Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formular 301. Se depune de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formular 307. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) - e) şi g) din Legea 571/2003.

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal - Formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) Legea 571/2003 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Declaraţia recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - Formular 390 VIES. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Legea 571/2003.

Declaraţia informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din Legea 571/2003) - Formular 394. Se depune de către:

 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea 571/2003, obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Legea 571/2003, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1);
 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea 571/2003, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Cererea de restituire a accizelor de către importatori, pe trimestrul precedent - Formular (anexa nr. 51). Se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii).

Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent - Formular (anexa nr. 46). Se depune de către vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă.

Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formular 097. Se depune pentru:

 • pentru intrarea prin opţiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;
 • pentru ieşirea din sistem - până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul;
 • persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;
 • persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Ce taxe și impozite aferente lunii decembrie se plătesc până pe 25 ianuarie?

Până pe 25 ianuarie trebuie comunicată pro-rata provizorie care se va aplica în 2016 și modul de determinare a acesteia. Au această obligație persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.

De asemenea, tot până pe 25 ianuarie se solicită pro-rata specială sau se comunică decizia de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior de către persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

În plus, 25 ianuarie este termenul pentru următoarele taxe și impozite:

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din contracte/ convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse
 • Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Se plătește de către persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi și de către persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 36 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.
 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Se plătește de către organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.
 • Accize;
 • TVA;
 • Impozit pe țițeiul și gazele naturale din producția internă,
 • Impozit pe veniturile nerezidenților,
 • Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul),
 • Impozit pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă,
 • Impozit pe veniturile din dividende plătite în luna decembrie,
 • Impozit pe alte venituri din investiții,
 • Impozit pe veniturile din pensii,
 • Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc,
 • Impozit pe veniturile din alte surse,
 • Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
 • Contribuția de asigurări sociale (pensii),
 • Contribuția la asigurările sociale de sănătate;
 • Contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj,
 • Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.