Doriti un model de fisa postului? Click aici pentru modele gratuite.


Continuul fisei trebuie modificat si adaptat dupa nevoile fiecarei companii.

Model Fisa postului

Nume:
Descrierea postului : Consilier Juridic

Locul desfasurarii activitatii:  Sediul societatii  ............

Pregatire: Facultatea de Drept, specializat in stiinte juridice

Relatiile postului: Colaboratori:
a) directi: serviciul finante-contabilitate
b) indiercti: toate compartimentele

Atributii:
-asigura consultanta juridica pentru : 
- asigura asistenta juridica pt. SC ..... in fata oricaror organe jurisdictionale;
-urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii obligatiile ce revin SC............;
-intocmeste formalitatile prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv, asigurand inregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului;
-vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea SC ......;
-avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea .SC .............;
-participa la negocierea contractului colectiv de munca;
-participarea la elaborarea Regulamentului intern, aducand la cunostinta conducerii SC .......... dispozitiile legale care trebuie respectate in acest caz;
-participa la negocierea contractelor in care SC .......... urmeaza sa devina parte si elaboreaza proiecte de astfel de contracte;
-urmareste respectarea legalitatii in cazul incheierii, modificarii si desfacerii contractelor individuale de munca;
-completarea si operarea de modificari in Registrul general de evidenta al angajatilor;

Limite de competenta:
Decide asupra modului de indeplinire a sarcinilor trasate, in sensul obtinerii eficientei si eficacitatii maxime, fara afectarea disciplinei tehnologice si a reglementarilor in vigoare.

Responsalilitati:
-folosirea eficienta a timpului de munca;
-executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate;
-cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si SSU specifice locului de munca;
-respectarea contractului colectiv de munca , a contractului individual de munca si a Regulamentului interior;
-suporta consecintele legale in cazul provocarii de pagube materiale produse firmei din vina si in legatura cu munca lui;
-pastrarea secretului de serviciu, stipulat in clauza de confidentialitate.

Sef ierarhic dl. ....                                                          Titular post: ...............


Data primirii fisei de catre titular ..................