av. Mara MUNTEAN 

In cele ce urmeaza, vom analiza urmatoarele aspecte: dobanda aplicabila obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale; dispozitii procedurale in legatura cu O.U.G. nr. 119/2007. Reglementarea nu se refera la:

a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa;

b) contractele incheiate intre comercianti si consumatori.Cadru legal

Sediul materiei il constituie O.U.G. nr. 119/24.10.2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale (denumita in continuare ordonanta), ordonanta publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738/31.10. 2007 si care a intrat in vigoare la data de 31. 10. 2007.

Ordonanta transpune Directiva 2000/ 35/CE privind combaterea intarzierii platilor in tranzactiile comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 200 /08.08.2000.Dobanda aplicabila obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

Creanta constand in plata pretului produce dobanzi dupa cum urmeaza:

a) in cazul contractelor incheiate intre comercianti, potrivit art. 43 din Codul comercial;

Potrivit art. 43 din Codul comercial, datoriile comerciale lichide si platibile in bani produc dobanda de drept din ziua cand devin exigibile.

b) in cazul contractelor incheiate intre comercianti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara punerea in intarziere a debitorului:

i) daca in contract a fost fixat un termen de plata, din ziua urmatoare acestui termen;

ii) daca data sau termenul de plata nu este fixata/fixat in contract:

– dupa 30 de zile de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei alte asemenea solicitari de plata;

– daca data primirii facturii ori a unei solicitari echivalente de plata este incerta, dupa 30 de zile de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;

– daca solicitarea de plata a fost comunicata inainte de a primi marfurile sau serviciile, la expirarea unui termen de 30 de zile de la primirea marfurilor sau prestarea serviciilor;

– daca legea sau contractul stabileste o procedura de acceptare ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori solicitarea de plata la data verificarii sau anterior acestei date, la expirarea unui termen de 30 de zile de la ultima dintre aceste date.

Creditorul poate sa pretinda daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.

Potrivit legiuitorului, este nula orice conventie prin care se fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor sau un termen de la care creanta produce dobanzi mai mare decat cel prevazut la art. 3 alin. 1 din ordonanta.

Retinem ca partile sunt libere sa stabileasca rata dobanzii pentru intarzierea in plata pretului. In cazul in care rata dobanzii nu este stabilita prin contract, se va aplica rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica in urmatoarele 6 luni.Autoritatea contractanta reprezinta:

a) orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii Europene, care actioneaza la nivel central, regional ori local;

b) orice organism de drept public, altul decat cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

– este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);

– se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a);

– in componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de suprave-ghere si directoratului mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);

c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b). 

NOTA AvocatNet: articolul a aparut in numarul 3/2008 al revistei Tribuna Economica.