Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 instituie taxa pe poluare pentru autovehicule, care va inlocui taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta de articolele 2141-2143 din Codul Fiscal. Actul normativ intra in vigoare de maine, 1 iulie.

Ordonanta de urgenta stabileste un nou mod de calcul, care va avea in vedere emisiile de dioxid de carbon, cele de oxizi de azot , cilindreea si vechimea autovehiculului. In plus, prin OUG nr. 50/2008 s-a prevazut posibilitatea restituirii diferentei care va rezulta din nivelul taxei de poluare si din cel al taxei speciale, stabilita anterior, in Codul Fiscal.

Totodata, atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit taxa in Romania va fi scos din parcul auto national, se va restitui, la cererea contribuabililor, valoarea reziduala a taxei.

Scoaterea din parcul national reprezinta exportul autovehiculelor in afara teritoriului comunitar, transferul si inmatricularea pe teritoriul altui stat membru, precum si distrugerea accidentala si predarea acestora in vederea dezmembrarii.

Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.

Autoritatile fiscale vor aplica prevederile OUG nr. 50 /2008


Potrivit articolului 7 din OUG nr. 50/2008, stabilirea, verificarea, colectarea si executarea silita, inclusiv solutionarea contestatiilor privind taxa datorata de contribuabili, se realizeaza de catre autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, conform dispozitiilor pct. III, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 procedura de stabilire a taxei pe poluare pentru autovehicule se aproba prin ordin al presedintelui ANAF. Normele metodologice au fost adoptate de Guvern saptamana trecuta de Guvern, insa nu au fost publicate inca in Monitorul Oficial (n.r. pana vineri, 27 iunie, Normele nu fusesera publicate in Monitorul Oficial).


Proiect ANAF: Procedura de stabilire a taxei


ANAF a facut public recent un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Conform proiectului de ordin, organele fiscale competente vor stabili, pe baza unei cereri depuse de contribuabil, taxa pe poluare pentru urmatoarele situatii reglementate de OUG nr. 50/2008:
a) ca urmare a solicitarii persoanei fizice sau juridice care intentioneaza sa efectueze
prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania sau sa repuna in circulatie un autovehicul
dupa incetarea exceptarii sau scutirii;
b) pentru restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare platite;
c) pentru restituirea sumelor reprezentand diferente de taxe platite, respectiv intre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule;
d) pentru restituirea sumelor reprezentand diferente de taxa pe poluare rezultate in urma contestarii taxei pe poluare.

Calcularea taxei pe poluare se va face cu ajutorul unei aplicatii informatice, iar valoarea in lei se va determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cererile de restituire a taxei, prevazute de lege, se vor solutiona de organul fiscal competent in termen de 45 de zile, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008.

5 zile pentru intocmirea Deciziei de calcul


Potrivit propunerii ANAF, persoanele fizice sau juridice care doresc sa inmatriculeze un autovehicul, vor depune la organul fiscal o cerere insotita de documentele prevazute de normele metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008 , in copie si original.

Documentele in original se vor restitui, dupa verificarea conformitatii si inscrierea, pe copiile care raman la organul fiscal, a vizei „conform cu originalul”.

Cerea va fi repartizata unui compartiment de specialitate, care va calcula taxa pe poluare si va intocmi un referat, pe baza caruia se va elabora proiectul Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule.

Decizia de calcul va fi intocmita in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in doua exemplare. Un exemplar va fi comunicat contribuabilului, iar celalat va fi arhivat la dosarul fiscal al acestuia.

Pe baza deciziei, contribuabilii vor achita taxa de poluare. Dovada platii constituie unul din actele necesare pentru inmatricularea autovehiculului.

_______________

Nota AvocatNet.ro:

- Proiectul de Ordin al ANAF poate fi vizualizat aici.