Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.544 de membri si 5.997 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.109.420 mesaje in forum.

Discutie Motive recuzare judecator

Du-te la pagina:  1 2 3 ... 4
 
 
offline
20

Data inregistrarii:
Sambata, 31 Octombrie 2009, 18:36

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 5 Iunie 2010, 13:14

Buna ziua,
Care sunt motivele pentru care se poate solicita recuzarea unui judecator intr-un proces civil?
Cu stima
 
 
 
online
9.99
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Sambata, 5 Iunie 2010, 13:18
Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
 
Cazurile de recuzare sunt expres și limitativ prevăzute de art.27 C.proc.civ., potrivit căruia, ,judecătorul poate fi recuzat :
1. când el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este soț, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părți ;
2. când el este soț, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părți sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora soțului uneia din aceste persoane;
3. când soțul în viață și nedespărțit este rudă sau afin a uneia din părți până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viață ori despărțit, au rămas copii;
4. dacă el, soțul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanța unde una din părți este judecător;
5. dacă între aceleași persoane și una din părți a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării;
6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părți ;
7. dacă și-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă ;
8. dacă a primit de la una din părți daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;
9. dacă este vrăjmășie între el, soțul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv și una din părți, soții sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv.
Toate aceste cazuri de recuzare se întemeiază pe o prezumție de lipsă de obiectivitate, de parțialitate a judecătorului în soluționarea unei cauze civile concrete , datorită calității sale de soț ori a legăturii de rudenie sau afinitate cu una dintre părți ori cu avocatul sau mandatarul uneia dintre părți, interesului direct sau indirect al judecătorului în soluționarea cauzei , urii sau vrăjmășiei , care ar putea să existe între judecător, soțul, rudele sau afinii acestuia, pe de o parte, și una dintre părți sau persoanele desemnate de art.27 C.proc.civ., pe de altă parte, ori dimpotrivă datorită ambiției sau amorului propriu, prin faptul că judecătorul și-a exprimat opinia asupra pricinii înainte de judecată.
 
 
 
offline
20

Data inregistrarii:
Sambata, 31 Octombrie 2009, 18:36

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 5 Iunie 2010, 13:28
Buna ziua,
Ma puteti ajuta cu un model de cerere recuzare judecator? (motive: antepronuntare fara probe, martori, impartialitate).
Cu stima
 
 
 
offline
25

Data inregistrarii:
Duminica, 9 Noiembrie 2008, 13:40

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 5 Iunie 2010, 13:31
Acesta este doar un model orientativ de cerere:

Cerere de recuzare

INSTANTA1) ..........................
DOSAR NR. .........../ .............
TERMEN ................................


Domnule Presedinte,

Subsemnatul .................................., domiciliat in2) .............................................,
str. ........................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ......., apart. ............., sector
/judet ........................................, reclamant in dosarul mai sus mentionat, reprezentat
prin avocat ............................................................, cu sediul profesional in .............
.........., str. ...................................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ........., apart.
....., sector/judet .........................., in conformitate cu dispozitiile art. 24 sau 27 alin.
(1) pct. ............... coroborat cu dispozitiile art.3).................... Cod procedura civila, in
termen legal4), formulez5) prezenta

CERERE DE RECUZARE6)

in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. ......../..................., aflat pe rolul acestei
instante, ce are ca obiect ...................................., in contradictoriu cu paratul ...........
.................................., domiciliat in ....................................... str. .......................
nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ......., apart. ........, sector/judet ................... .
Prin prezenta cerere va solicit ca prin hotararea ce veti pronunta sa6) ..........................
....................................................................... .


DOMNULUI PRESEDINTE AL7) ........................................

1. Se indica instanta care judeca si actiunea principala, fie ca este vorba de instanta de fond, de apel sau de cea din caile extraordinare de atac.
2. Daca paratul locuieste in strainatate, acesta va indica un domiciliu ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.
3. In cazul cererii de recuzare formulate impotriva unui procuror, magistrat asistent, grefier se indica si dispozitiile art. 36, impotriva unui expert se indica si art. 204, („art.
204 – Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. Recuzarea trebuie
sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul ei exista la aceasta data; in celelate cazuri, termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de
recuzare....“ impotriva unui arbitru se indica si art. 351 indice 1 – art. 353 Cod procedura civila.
4. Cererea de recuzare se face inaintea oricarei dezbateri, iar cand motivele de recuzare s-au ivit dupa inceperea dez- baterilor, partea va trebui sa propuna recuzarea de indata ce aceste motive ii sunt cunoscute.
5. Desi legea prevede ca cererea de recuzare se poate face atat verbal, cat si in scris,
in practica adeseori, pentru acu- ratetea retinerii motivelor invocate, se prefera ca cererea sa fie formulata in scris.
6. Se indica obiectul actiunii principale.
7. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cererea.


Impotriva1) .........................................................................................................
.......................................................................................................................... .

MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT2):

IN FAPT:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
De aceea, avand in vedere cele prezentate mai sus, va solicit sa admiteti3) cererea de recuzare formulata de subsemnat impotriva ..................................... .

IN DREPT:

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 24-36 si art. 82 Cod procedura civila, coroborat cu dispozitiile art.4) ...................... .
In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe5):
– proba cu inscrisuri, pe care le si depun instantei certificate conform cu originalul;
– proba testimoniala cu 2 martori. Propunem ca martori spre a fi audiati pe
1. .........................., domiciliat in .................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........................,
2. .........................., domiciliat in .................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .......................... .

ANEXEZ6):
1. .............................................. .
2. .............................................. .
3.Taxa de timbru judiciar in cuantum de ............. si timbru judiciar ........... .


SEMNATURA


1. Se arata numele, prenumele persoanei impotriva careia e propusa recuzarea, calitatea pe care aceasta o are in cadrul procesului. Pot fi recuzati judecatorii, procurorii, magistratii asistenti, grefierii, expertii, arbitrii.
2. Cererea va cuprinde motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza si care determina pe petent sa formuleze o astfel de cerere, justificand si argumentand demersul justitiar, art. 24 si 27 Cod procedura civila aratand motivelele pentru care
se prezuma ca celui a carui recuzare se cere i-ar putea lipsi spiritul de impartialitate necesar pentru solutionarea obiectiva a cauzei, datorita uneia din situatiile expres prevazute de dispozitiile enuntate.
3. Instanta va decide asupra recuzarii in camera de consiliu, fara prezenta partilor si ascultandu-l pe judecator numai daca gaseste de cuviinta.
4. In cazul cererii de recuzare formulate impotriva unui procuror, magistrat asistent, grefier se indica si dispozitiile art.
36, impotriva unui expert se indica si art. 204, impotriva unui arbitru se indica si art. 351 indice 1 – art. 353 Cod procedura civila.
5. Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare.
6. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere copii pentru instanta (cererea adresandu-se instantei si neimplicandu-l pe celalalt participant la proces, caruia cererea si inscrisurile nu i se comunica); copiile vor fi certi- ficate de reclamant ca fiind identice cu originalul. Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris rele- vanta in cauza, instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime. Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.


 
 
 
offline
20

Data inregistrarii:
Sambata, 31 Octombrie 2009, 18:36

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Joi, 10 Iunie 2010, 16:18
Buna ziua,
Un judecator care se pronunta in procesul de divort printr-o hotarare judecatoreasca poate judeca si in dosarul de partaj?
Cu stima
 
 
 
offline
25

Data inregistrarii:
Duminica, 9 Noiembrie 2008, 13:40

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Joi, 10 Iunie 2010, 16:41
Da.in acest caz,nu exista incompatibilitate.

ultima data editat de luiza2008 pe data de Joi, 10 Iunie 2010, 16:44
 
 
 
offline
20

Data inregistrarii:
Sambata, 31 Octombrie 2009, 18:36

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Joi, 10 Iunie 2010, 17:07
Dosarul de partaj trebuia sa fie repartizat aleatoriu prin sistemul ECRIS unui alt judecator decat cel ce a fost in dosarul de divort?
Cu stima

Este moral si legal ca judecatorul sa permita avocatului partii adverse in sedinta publica sa ma denigreze si sa-mi atribuie cuvinte jignitoare?

ultima data editat de Nina1 pe data de Duminica, 13 Iunie 2010, 13:37
 
 
 
offline
20

Data inregistrarii:
Sambata, 31 Octombrie 2009, 18:36

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 15 Iunie 2010, 18:31
Buna ziua,
Poate fi considerata "antepronuntarea" situatia: la cel de-al doilea termen pentru dosarul de divort s-a dat termen pentru dosarul de partaj care s-a disjuns din cererea principala. Judecatorul care s-a pronuntat in dosarul de divort a preluat si dosarul de partaj. Fara a avea probe depuse la dosar judecatorul doar pe afirmatiile verbale ale partii adverse a dispus respingerea ca proba cu expertiza auto. S-a antepronuntat?
Cu stima
 
 
Du-te la pagina:  1 2 3 ... 4
 
 

Discutie Motive recuzare judecator

Acest subiect este moderat de catre
Gabriela Pintea,    gerberga,    romascanu 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 300
Total subiecte: 413088
Total mesaje: 2109420


 

Acum online

Utilizatori (90)
av. drimba lucian , costachedumitru1994 , lucianpozna , mirei2012 , rares93 , a1h4 , Anamaria1313 , marian20 , delia.mircea , THEODORA30 , Elena_Voinea , asmotortrade , mitrofan1 , oniflavy , SIMONAPIRVAN , rdi , tudorioan , segovia_48 , miraj , LoraCristina , loredana131987 , Catalina Gica , ratonu ratat , daurelia21 , lulusca , IoanaHuiduc , law_andreea , 77adrian , Ana Maria Coman , wildspirit , Andrei1998 , ani355 , razvan79vl , cosdep , gtxandrei , Bruta , anonim_71 , Ion Vlaiculescu , Imparatul , adriana009 , cristianlazarovici , crmnradu , mosu1907 , luissiana , saandyf , ivasi , MirelaOprea , bellabianca52 , DaviAndrei , ynocentta , Tudor1982 , Ionut201463 , tynatwine , cosmin8917 , ausfahrt , emillius , Nofacenoname0 , misuo , MOCANU DOINA , Trista532014 , victor_ionel , lore_lore , gev , actefirme , VictoriaIoana , lexoradeanu , miradeiu , lemontee , bibilistul , Carp Mircea , jiga_lumi , Lia3 , cvio , angelyka , stef99x , Andr33agav , smeagull , cosmin20141 , cyan , alex_np , a_diaconu , vioricadinu , elena1958 , c_m , darjan , irina_stirbu2000 , mic1976 , calytul , hoteaflorina , se29

Consultanti (13)
mediator_Constantinescu , katolika , Laszlo21 , ralucailiescu , carmenita_nesy , patrascu razvan , ninaraduly , artacomunicarii , roxanabb , cristiciltea , AvocatAdelaBratulescu , stan petru-radu , florin_bv223

Moderatori (6)
freeelis , Joha , tudorvaleriu , Adriantot , danacj , andreigrigoriu

Administratori (2)
Admin , myss

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

elenadrag , Mihail , mircea70 , Alina_Hancianu , alexgzg , marcosnick , sch_marcela , bitis , Doamna , BARBAT VASILE , cipriani05 , SANDAA , ramomato , AlyasX , mimi74mol , i_florin , anabuzea , draghiciidragos , madalina1978 , c. nadia , udrea_elena84 , avcotofana , avramdanut , antonmaria2003 , antonmaria2003 , CRISADRAG , andrei97 , csiki mariana , ovicom , ciprian.virjan , nnicusor , iren stefanescu , Ramona Blidaru , debe , pmoisanu , amalia forte , Chicken , Lyvyoo , eleonora78 , getullyn , alex.basica , gabriela dan , Kitte , so_close , aura mustiata , corina stancu , adrian67_sv , nicoletagheorghe1 , claudiup , Arbath , Andreea31 , roza_lias , geani842003 , dbasca , doina.anghelescu , dariusv. , zdominic , aura calin , AlinS , laviniaoprea , Radu Toma , sorin_stefan84 , STAICU , geo10987 , Glasu Monica , popescu elena2 , stefan_gabriel80 , liv.savu , nicoleta-luiza , albumarinica , krisss , Maria Holhos , Ion Yanisa , stoiandanaclaudia , andrrrea , anne_marieee , louisdarmar , iriss_69 , gabriella2010 , coryyyy , camelia rusescu , cora3@yahoo.com , madrozi , ade31 , degette , elilov3 , lazargeorgianamirela , roiban , maria tecar , MARIUS_MANOLE , atiscomp , iordache florentina , crew , alexadutu , tudor82 , borzan , irinukauka , cmatei , makkai dan , pititudor , Elart , simona iuliana , virgilc , lavinia jalonschi , seicl , sabina.mariana , bcezar76 , moniquea , romanandreea , Monk2 , mitrix , ec_gabi_raducan , dogarudobra , twain , mioarafinder , ell3na , Gummy , ingpaul , FerenczJozsef , kyros , mangucristian , Simona B. , fincontadviser , Katt , zpavel_alia , monny4029 , AndreiTarcatu , adrian_ispas , Marius-N , emadeacon , delia draghia , velula aihan , gimli , grasa78 , ALETUD , kelesandrei , arlezyyana , georgiana1986 , ppmd , paunescuvioleta , sovea , Krista_Krista2013 , maryHoana , ClaudeStoica , adondiro , az_ , Serf

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro