Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.460 de membri si 5.997 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.108.726 mesaje in forum.

Discutie Autorizatie sanitara de functionare a cabinetelor medicale de intreprindere

 
 
offline
Avatar 3

Data inregistrarii:
Marti, 8 Iunie 2010, 17:05

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 14 Iunie 2010, 15:47

Cabinetul medical de intreprindere aflat in patrimoniul institutiei, care are obiect de activitate altul decat activitatea medicala, si cu medic de medicina muncii angajat de institutie... poate primi autorizatie sanitara de functionare?
Exista vreo reglementare juridica, care sa se aplice cabinetelor medicale de intreprindere aflate la angajator cu alt cod CAEN decat activitatea medicala ambulatorie?
Va multumesc!
Cu stima Anca Balan
 
 
 
offline
Avatar 1.40

Data inregistrarii:
Marti, 9 Iunie 2009, 21:20

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Luni, 14 Iunie 2010, 21:23
Potrivit noilor reglementari legale, serviciile de medicina muncii pot fi organizate si pot furniza servicii de specialitate in una dintre urmatoarele forme:
1. sectii si compartimente de medicina muncii si boli profesionale organizate in orasele resedinta de judet la propunerea directiilor de sanatate publica si aflate in subordinea spitalelor;
2. cabinete medicale organizate conform legii; este vorba despre O.G. nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, O.M.S.F. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale si O.M.S. nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora;
3. cabinete de medicina muncii de intreprindere, organizate de angajator cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.
In mod legal, angajatorul, pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce ii revin pentru asigurarea protectiei salariatilor prin servicii medicale, potrivit Codului Muncii, poate opta pentru una dintre urmatoarele forme de asigurare a acestor servicii de medicina muncii:
a) fie isi organizeaza un cabinet de medicina muncii in intreprindere ca serviciu autonom, situatie in care medicul de medicina muncii are calitatea de salariat, iar raporturile de munca se nasc in baza contractului individual de munca;
b) fie contracteaza furnizarea acestor servicii medicale cu un cabinet medical de medicina muncii sau, in baza art. 36 alin. 4 lit. e) din Legea spitalelor, L. 270/2003, cu spitalul care are organizat un astfel de serviciu.

In aceasta ultima forma, medicul de medicina muncii nu mai este salariat al angajatorului, ci doar un simplu furnizor de servicii medicale de medicina muncii, iar raporturile dintre acesta si angajator sunt reglementate printr-un contract privind furnizarea de servicii medicale de medicina muncii.
Indiferent cum sunt organizate toate aceste cabinete de medicina muncii, pentru a putea furniza serviciile medicale, ele vor trebui sa indeplineasca conditiile de acreditare si de dotare minima prevazute de O.M.S. nr. 240/2004.


Mai jos, aveti cadrul legal specific:

Lege nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
Publicat in MOF nr. 998 - 29/10/2004 ( include si modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 48/2007 publicată în MOF nr. 194 din 21/03/2007.)
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 1 - Funcția de medic de medicină a muncii este exercitată numai de medicul specialist sau primar de medicină a muncii, cu drept de liberă practică.
Art. 2. - Medicul de medicină a muncii este pregătit prin rezidențiat, prin parcurgerea unui program complet în pregătirea de specialitate, aprobat de Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România și confirmat prin promovarea examenului de specialitate.

SECȚIUNEA a 2-a
Ocuparea postului și angajarea medicului de medicină a muncii

Art. 3. - Medicul de medicină a muncii poate ocupa un post în sectorul public și/sau privat, conform pregătirii sale.
Art. 4. - În sectorul public, ocuparea posturilor de medicină a muncii se face prin concurs, conform reglementărilor emise de Ministerul Sănătății.
Art. 5. - În sectorul privat, angajarea medicului de medicină a muncii se face pe baza unui contract individual încheiat între medic și angajator.

SECȚIUNEA a 3-a
Atribuții specifice medicului de medicină a muncii

Art. 6. - Medicul specialist de medicină a muncii este principalul consilier al angajatorului și al reprezentanților angajaților în probleme de promovare a sănătății în muncă și în îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă.
Art. 7. - Medicul de medicină a muncii identifică factorii de risc și participă la acțiunile de evaluare a acestora prin următoarele acțiuni principale:
a) recomandă investigațiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale și/sau al celor legate de profesie;
b) stabilește diagnosticul bolilor profesionale și al celor legate de profesie;
c) colaborează cu specialiști din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale.
Art. 8. - Medicul de medicină a muncii supraveghează sănătatea angajaților pe baza prevederilor legale și a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaților, respectând principiile de etică, astfel:
a) efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea muncii și la încetarea activității profesionale în respectivul loc de muncă;
b) coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale și a efectelor biologice consecutive expunerii, după o prealabilă selecție a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate și a valorii lor predictive;
c) ține evidența și supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie și supraveghează bolile cronice în relație cu munca;
d) declară cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății;
e) înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătății;
f) stabilește aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale.
Art. 9. - Medicul de medicină a muncii organizează supravegherea stării de sănătate a angajaților, concordant cu particularitățile expunerii la factorii de risc. În acest scop, medicul de medicină a muncii:
a) participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale și bolile legate de profesie;
b) vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere.
Art. 10. - Medicul de medicină a muncii organizează primul ajutor și tratamentul de urgență și instruiește angajații cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor și a procedurilor de urgență, dacă are competență în acest sens.
Art. 11. - Medicul de medicină a muncii face recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiții de securitate a substanțelor folosite în procesul muncii, precum și repartizarea sarcinilor de muncă, ținând seama de capacitatea și aptitudinile angajaților de a le executa.
Art. 12. - În cadrul comitetului de sănătate și securitate în muncă, medicul de medicină a muncii participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă, prin următoarele acțiuni:
a) consiliază reprezentanții angajatorului și ai angajaților asupra programelor de sănătate și securitate în muncă;
b) recomandă consultarea sistematică cu reprezentanții angajaților în probleme de medicină și sociologie a muncii;
c) consiliază asupra modului de alegere și definire a programelor de sănătate, securitate și de mediu, care se vor realiza de către angajator;
d) coordonează discuțiile privind sănătatea în muncă astfel încât să conducă la un acord de opinii între angajator și reprezentanții angajaților;
e) consiliază asupra mijloacelor de monitorizare și de evaluare a programelor de sănătate adaptate la locul de muncă.
Art. 13. - Medicul de medicină a muncii evaluează aptitudinea pentru muncă în relație cu starea de sănătate și promovează adaptarea muncii la posibilitățile angajaților, asigurând:
a) evaluarea handicapului în relație cu munca;
b) managementul clinic în procesul de recuperare a capacității de muncă;
c) aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare;
d) colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaților cu probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenți procesului muncii și relațiilor interumane de la locul de muncă;
e) măsurile adecvate privind sănătatea și securitatea în muncă a angajaților cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri și consumul de alcool;
f) consilierea în probleme de reabilitare și reangajare;
g) consilierea cu privire la menținerea în muncă a angajaților vârstnici și a celor cu disabilități;
h) promovarea capacității de muncă, a sănătății, îndemânării și antrenamentului în relație cu cerințele muncii.
Art. 14. - Medicul de medicină a muncii consiliază angajatorul asupra unei bune adaptări a muncii la posibilitățile angajatului în circumstanțele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenți, vârstnici și persoane cu handicap.
Art. 15. - Medicul de medicină a muncii întocmește rapoarte cât mai precise și mai complete către angajator, angajați și autoritățile competente, conform legii.
Art. 16. - Medicul de medicină a muncii poate contribui prin activitatea sa la cunoașterea științifică în domeniul sănătății în muncă, respectând principiile etice aplicate în cercetarea medicală.
Art. 17. - Medicul de medicină a muncii asigură managementul serviciilor medicale de medicină a muncii, astfel:
a) evaluează prioritățile de acțiune în domeniul sănătății în muncă;
b) evaluează calitatea serviciilor, promovând auditul cu privire la îngrijirile de sănătate în muncă;
c) păstrează datele medicale ale serviciului sub strictă confidențialitate;
d) concepe un program de instruire pentru personalul angajat în serviciile de medicină a muncii și de sănătate și securitate în muncă.
Art. 18. - Activitatea medicului de medicină a muncii în cadrul unui serviciu medical de medicină a muncii include următoarele aspecte:
a) conducerea echipei;
b) recomandări asupra implicării altor specialiști în evaluarea riscurilor;
c) coordonarea supravegherii stării de sănătate și a monitorizării biologice în relație cu mediul de muncă și alți factori de risc evaluați;
d) promovarea activității științifice multidisciplinare pe baza datelor colectate cu privire la expunerea la factori de risc profesionali.

SECȚIUNEA a 4-a
Drepturile medicului de medicină a muncii
Art. 19. - Medicul de medicină a muncii are dreptul la toate facilitățile pe care angajatorul le pune la dispoziție angajaților.
Art. 20. - Medicul de medicină a muncii are dreptul să beneficieze de toate posibilitățile care îi asigură accesul la perfecționarea profesională prin sistemul de pregătire continuă.
Art. 21. - Salariul medicului de medicină a muncii se stabilește prin negociere între acesta și angajator, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art. 22. - Medicul de medicină a muncii are dreptul la concediu de odihnă anual plătit, concedii de boală, concedii de maternitate, pensie și alte drepturi de asistență socială, prevăzute de legislația în domeniu.
Art. 23. - Medicul de medicină a muncii are acces în toate secțiile, la toate procesele tehnologice, precum și la datele privitoare la compoziția unor materii și materiale utilizate în procesul muncii, sub rezerva confidențialității acestor date.
Art. 24. - Medicul de medicină a muncii este membru al Colegiului Medicilor din România și beneficiază de protecția și facilitățile pe care acesta le pune la dispoziție membrilor săi.
Art. 25. - Medicul de medicină a muncii colaborează cu specialiștii de medicină a muncii atât din unități medicale, cât și din alte unități în probleme metodologice, tehnice și de investigație științifică.
Art. 26. - Medicul de medicină a muncii care ocupă funcții în instituții care nu furnizează servicii medicale are atribuții specifice domeniului de activitate stabilite conform legii.

SECȚIUNEA a 5-a
Relațiile medicului de medicină a muncii cu angajatorul
Art. 27. - Potrivit prevederilor convențiilor și recomandărilor Organizației Internaționale a Muncii, medicul de medicină a muncii își va desfășura activitatea fără vreo ingerință în ceea ce privește aplicarea cunoștințelor sale și nu i se poate cere să verifice veridicitatea lipsei de la serviciu a angajaților pe motive de îmbolnăvire.
Art. 28. - Medicul de medicină a muncii este subordonat angajatorului pe linie administrativă, iar activitatea sa este în concordanță cu principiile de etică și deontologie medicală. Medicul de medicină a muncii apără interesele unității, ale angajaților și nu i se poate cere să folosească concluziile medicale în scopuri care prejudiciază angajatul.
Art. 29. - Medicul de medicină a muncii colaborează cu angajatorul, reprezentanții angajaților și comitetul de sănătate și securitate în muncă, al cărui membru de drept este, în toate cazurile în care starea de sănătate a angajatului impune schimbarea locului de muncă, a felului muncii ori adoptarea unor alte soluții.

SECȚIUNEA a 6-a
Principii de etică și deontologie în practica medicinei muncii
Art. 30. - Prin întreaga sa activitate medicul de medicină a muncii promovează sănătatea, bunăstarea și securitatea angajaților la nivel individual și colectiv și contribuie la sănătatea mediului și a comunității.
Art. 31. - Activitatea medicului de medicină a muncii se desfășoară în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale, prin respectarea demnității umane și promovarea celor mai înalte principii etice în cadrul politicilor și programelor de sănătate în muncă.
Art. 32. - În exercitarea atribuțiilor sale medicul de medicină a muncii este total independent profesional, dovedind integritate și imparțialitate. Medicul de medicină a muncii adoptă o relație bazată pe încredere, confidențialitate și echitate cu persoanele cărora le furnizează servicii medicale de sănătate și securitate în muncă.
Art. 33. - Medicul de medicină a muncii respectă secretul profesional promovat prin codul deontologic medical. Rezultatele examinărilor medicale efectuate angajaților se comunică angajatorilor numai în termeni de aptitudine sau inaptitudine, exceptându-se cazurile prevăzute de lege, respectiv declararea accidentelor de muncă și a bolilor infecțioase și parazitare cu risc de transmitere în colectivitate.
Art. 34. - Orice document medical în care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigații și/sau concluzii diagnostice, inclusiv certificatul medical de incapacitate temporară de muncă, se va înmâna numai angajatului în cauză.
Art. 35. - Fișierul medical va fi inaccesibil altor persoane, cu excepția celor care reprezintă autoritatea medicală. Medicul de familie poate obține unele date considerate ca necesare de către medicul de medicină a muncii în domeniul îngrijirilor primare de sănătate.
Art. 36. - În situația în care starea de sănătate a unui angajat și felul muncii pe care o prestează pot să pună în pericol siguranța celorlalți participanți în procesul muncii, angajatul și angajatorul sunt informați asupra situației. În cazul unei situații particulare de risc, angajatorul și autoritățile competente sunt informate asupra măsurilor necesare pentru protejarea celorlalți angajați.
Art. 37. - Rezultatele examinărilor medicale vor fi explicate clar angajaților. Aceștia trebuie să fie informați asupra eventualelor schimbări în starea de sănătate și în aptitudinea de muncă survenite pe parcursul procesului muncii.
Art. 38. - Medicul de medicină a muncii este obligat să păstreze informațiile confidențiale privind activitatea angajatorului. În eventualitatea în care dezvăluirea acestora este absolut necesară, aceasta se va face numai cu acordul prealabil al autorităților competente și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art. 39. - Litigiile sau abaterile de la etica profesională ale medicului de medicină a muncii sunt supuse analizei Colegiului Medicilor din România, respectiv Comisiei de medicina muncii. Săvârșirea unor abateri de către medicul de medicină a muncii atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
Art. 40. - Medicul de medicină a muncii contractează o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea medicală, potrivit legii.

CAPITOLUL II
Organizarea serviciilor medicale de medicină a muncii
Art. 41. - În centrele universitare medicale activitatea de medicină a muncii este coordonată și îndrumată din punct de vedere științific, profesional și metodologic de către șeful clinicii de medicina muncii și boli profesionale, care se numește prin ordin al ministrului sănătății, coordonator zonal.
Art. 42. - Competențele și atribuțiile coordonatorului zonal în medicina muncii și boli profesionale, precum și arondarea județelor pe centre universitare medicale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.
Art. 43. - (1) În orașele reședință de județ se organizează secții sau compartimente de medicină a muncii și boli profesionale, în funcție de datele de morbiditate și mortalitate prin boli profesionale și ale expunerii la factorii de risc profesionali, la propunerea direcțiilor de sănătate publică și cu aprobarea Ministerului Sănătății.
(2) Secțiile și compartimentele de medicină a muncii și boli profesionale prevăzute la alin. (1) se află în subordinea spitalelor.
(3) Medicii de medicină a muncii din secțiile, clinicile, compartimentele de medicină a muncii/boli profesionale și cabinetele de medicină a muncii din ambulatoriul de specialitate aflate în subordinea spitalelor desfășoară activități profilactice, diagnostice, curative și de reabilitare medicală în caz de boli profesionale, boli legate de profesie și boli asociate pe perioada internării și după, precum și alte activități de reabilitare medicală și dispensarizare și prescriu recomandări care includ tratamente medicale.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin art. unic, pct. 1 din Legea nr. 48/2007.

Art. 44. - Serviciile de medicină a muncii sunt furnizate și de cabinetele medicale organizate conform legii și de cabinetele de medicina muncii de întreprindere organizate de către angajator.
Art. 45. - Modul de organizare, funcționare și încadrare cu personal a serviciilor medicale de medicină a muncii este stabilit prin norme elaborate de Ministerul Sănătății.


CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 46. - (1) Abrogat.
(2) Numărul posturilor de medic de medicină a muncii și distribuția teritorială a acestor posturi se aprobă de către ministrul sănătății, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.
___________
Alineatul (1) a fost abrogat prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 48/2007.

Art. 47. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei vor elabora norme metodologice de aplicare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU MARIN DINU

București, 18 octombrie 2004
 
 
 
offline
Avatar 3

Data inregistrarii:
Marti, 8 Iunie 2010, 17:05

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 15 Iunie 2010, 10:18
Informatiile furnizate de Dumneavoastra ma ajuta foarte mult.
Va multumesc!
Succes si putere de munca!
Anca Balan
 
 
 
offline
5

Data inregistrarii:
Vineri, 17 Iulie 2009, 22:29

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 17 August 2010, 22:33
Stimate domn am si eu o intrebare si apelez la vastele dvs cunostinte profesionale cerandu-va ajutorul
ma numesc Mariana Isaia sunt asistenta medicala balneofizioterapie ,detin certificat de libera practica avizat la zi ,am urmat o scoala postliceala sanitara , intentionez sa deschid un cabinet de practica independenta in baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008
In colaborare cu Medic reumatolog recuperare medicala
problema este urmatoarea;

Am fost si la OAMMR m-au trimis la directia de sanatate publica ,acolo mi sa spus ca nu exista norme ,criterii standarde de dotare ...mi-au spus ca un cabinet medical poate fi deschis de un medic caci pentru cabinete de practica independenta nu exista baza legala nu sau elaborat norme metodologice pentru aplicarea acestei ordonante.
Va rog ajutati-ma sau indrumati-ma sa gasesc aceste norme criterii standarde de dotare ...Tipul autorizatiei eliberate de DSP-
in ce baza legala pot functiona ca si cabinet de practica independenta in colaborare cu un medic reumatolog,care sunt pasii de urmat si unde poate fi acreditata aceasta forma a cabinetului de practica independenta avand in vedere ca de la Directia de sanatate publica mi da spus ca nu poate fi inscris in registrul cabinetelor medicale
Imi doresc foarte mult sa imi practic meseria ,sunt dispusa sa investesc pentru asta ,dar nu reusesc ,va rog mult sa ma ajutati

In concluzie nici una dintre aceste institutii nu m-au putut ajuta au zis exista legea dar noi nu avem norme,criterii standarde de dotare ... dupa care sa acreditam aceasta forma de cabinet
din cate mi sa spus se lucreaza la aceste norme .....
Va rog sa imi spuneti care este baza legislativa aferenta problermei mele.
Va multumesc anticipat si sper sa ma ajutati sa pot profesa independent.
cu respect Mariana Isaia


conform art 11 din ordonanta :144/2008
1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali prevăzuți la art. 1, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, exercită profesia în regim salarial și/sau independent.
(2) Condițiile de acces la activitățile profesionale exercitate în regim independent de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali sunt stabilite prin norme
elaborate de Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
ART. 20
2) Activitatea asistenŃilor medicali generalisti, moaselor si asistenŃilor medicali se
desfăsoară în cadrul echipei medicale sau independent, ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practică independentă.
ART. 40
2) Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, prin structurile sale nationale sau judetene, colaboreaza în domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii, cu institutii, autoritati si organizatii la realizarea urmatoarelor activitati:
d) elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica independenta;
h) avizarea înfiintarii cabinetelor private ale asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, indiferent de forma lor juridica;
 
 
 
 

Discutie Autorizatie sanitara de functionare a cabinetelor medicale de intreprindere

Acest subiect este moderat de catre
tudorvaleriu,    gigipopa 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 14
Total subiecte: 412941
Total mesaje: 2108725


 

Acum online

Utilizatori (1)
mishupatra

Consultanti (1)
AvTudor_com

Moderatori (0)
-

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

cartiradu , buzlea , ELCAR , robingo , alias_dia , iko , violetagrig , barni , ionutmilea , Adina Vasile , elenaove , 1962 , irinazamfir , dana_31ji , oleco1 , monna08 , ovidiucocan , c.radu31 , paveliuliana , kreasta , diacris , mira.bella , dinucu , mihaelamarcu1 , crinisoara , lupu1 , cristian.dumitru , av.buhna sorin , APT , mona30 , radu corneliu , bogdana_z , kosminell , d&l , suzana78 , ancro , grad ioana , Gabriel Miclea , allex64 , oanaghim , CiprianHristea , daniela.vese , a_gruitad , ilinca_hanganu , fln_neagu , SashaVDK , beatrice3108 , macsinciuc viorel , mariana30 , gh , haidelberg , spiridonpanainte , avvalentina , hans_cristian , dariusdf , dani79tim , ciuculescu Teodora , costel trifu , maruska , alexandru9591 , cbalanici , SALVIA , CLAUARAD , asafteiandra , Dorina Fundali , tabyvar , FiliTm , RAMELA , prozatos , nicutamas , clucian , Ungvari Eva , camiluncan , sim74 , raduhanta , adriana rusu , alexandrap , Kiss Raluca , hozadora , nemesdiana , kristina_yldiko , Jenu68 , eugenia36 , yantze4u , Ana_86_ana , Valentina_M , dana 50 , clau_ncm , florinirina , lucretia_micu , lucian1981 , Alexandra8278 , bogdan.i , Ionescu Ana Maria , popapuiu , dory88 , cleosiluet , badrianacarmen , carmen delfrati , claudiadan , komunistu , gabrielamunteanu@yahoo.com , ankaroman , VasilasLiviu , zamatei , sandu04ify , dana1956 , paulaardelean , ldoru , Andreea_Claudia , Adelina91 , bazil000

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro