Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 409.617 de membri si 6.662 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.536.716 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie precontract vanzare cumparare imobil

Du-te la pagina:  1 2 3
 
offline
Avatar -

Data înregistrării:
Marti, 4 Decembrie 2007, 16:20

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Marti, 4 Decembrie 2007, 16:37

am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta;
intentionez sa achizitionez un imobil prin credit ipotecar si agentia imobiliara vrea sa facem un precontract /antecontrat la
un notar , prin care sa dau avans 2000 eur vanzatorului +comisionul agentiei;
cat de riscant este sa fac asta, in situatia in care nu au cadastru si intabularea inca si nu pot sa stiu daca sunt probleme cu actele;
pe de o parte agentia imobiliara nu vrea sa astepte pana ies actele pt ca sunt grabiti sa faca acest precontract;
de de alta parte , daca nu fac precontratul si nu le dau avansul e posibil sa pierd acest imobil ;
ce ma sfatuiti??
multumesc,
 
 
 
offline
9.92
32 12

Data înregistrării:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Miercuri, 5 Decembrie 2007, 09:26
un pas mare spre promovare :)))))))
 
Poti face un antecontract de vanzare/cumparare in care sa prevezi printre clauzele contractuale ca pana la o anumita data vanzatorul sa faca cadastru si intabularea imobilului, in caz contrar sa fie obligati la restituirea sumei data ca avans.
Poate unul dintre colegii mei de pe forum te pot ajuta cu un astfel de model de antecontract.
 
 
 
offline
Avatar 1

Data înregistrării:
Duminica, 2 Decembrie 2007, 09:15

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Miercuri, 5 Decembrie 2007, 17:34
ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÃRARE

Intervenit astăzi ........ între:


1. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în localitatea ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de vanzator şi


2. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în localitatea ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal........, în calitate de cumparator.


OBLIGATIILE PARTILOR1. Subsemnatul vanzator ma oblig sa vand cumparatorului imobilul situat in...compus din...camere, ...dependinte si teren in suprafata de .....cu vecinatatile............la N, ........la S, .........la E si ............la V, imobil pe care il detin in baza actului........( contract de vanzare-cumparare, donatie, certificat de mostenitor etc) autentificat sub nr. ... din ... si il stapanesc netulburat de la data dobandirii.


2. Cumparatorul intra de drept si de fapt in posesia imobilului la data autentificarii actului de vanzare-cmparare, data de la care vanzatorul nu mai are nici un drept asupra imobilului vandut.

3. Taxele de vanzare-cumparare cad in sarcina cumparatorului ( sau a ambilor etc).

4. Partile se vor prezenta pentru incheierea actului autentic la data.....la Biroul Notarial......, data la care vanzatorul va avea asupra sa toate actele necesare.

5. Vanzatorul raspunde pentru evictiune, totala sau partiala.

PRETUL

Pretul vanzarii este de..........lei, suma care se achita astfel:

1. avans astazi, la data incheierii prezentului contract, in suma de ........lei;

2. restul de suma la data autentificarii.

SANCTIUNI

1. Daca vanzatorul revine asupra vanzarii este obligat sa restituie cumparatorului de doua ori suma platita ca avans;

2. In situatia in care cumparatorul se razgandest sau nu respecta temenul, va pierde avansul platit.

CADRU JURIDIC

Acestui act ii sunt aplicabile dispozitiile art. 969 si urmatoarele din Codul Civil.

Prezentul contract a fost incheiat astazi........... in localitatea................., in ........exemplare, cate unul pentru fiecare parte, toate originale.

Vanzator,

Cumparator,


 
 
 
offline
24

Data înregistrării:
Miercuri, 31 Ianuarie 2007, 13:32

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Miercuri, 12 Decembrie 2007, 08:44
Va trimit alte modele de precontract:
PROMISIUNE DE VANZARE-CUMPARARE


Incheiata azi …../…../………., intre subsemnatii:
1. ………………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar ………………… in calitate de promitent vanzator, pe de o parte, si
2. ……………………………………………… domiciliat(a) in ……………………… str. …………………………, nr. ….., bl. ……, ap. ……, identificat(a) cu CI/BI seria …….. numar ………………… in calitate de promitent cumparator, pe de alta parte dupa cum urmeaza:
Subsemnatul promitent vanzator declar ca promit sa vand promitentului cumparator identificat mai sus, intregul imobil proprietatea mea situat in ………………………, str. ………………………, nr. …….., bl. ….., ap. ……., inscris in CF……………….., nr. Top. ………………………………. compus din ……………………………………………………………………………………………………… ……….., imobil dobandit de catre mine cu titlu de ………………………………………
In vederea cumpararii imobilului descris mai sus, subsemnatul promitent cumparator declar ca voi depune pe numele promitentului vanzator, pana cel tarziu la data de ………………………., suma de ………………………………., la cursul zilei de ……………………., acela de ……………….. cu titlu de avans la pretul final care este de ………………………… in contul nr. ……………………… ………….., deschis la …………………………………………………………………………………… de catre vanzator urmand ca diferenta de pret sa o depun pana cel tarziu la data de …………………….., in aceeasi valuta, data care va corespunde conform intelegerii noastre, cu data incheierii contractului vanzare cumparare in forma autentica.
In cazul in care promitentul vanzator refuza sa mai contracteze cu promitentul cumparator imobilul descris mai sus la pretul final si in conditiile prevazute in prezentul antecontract, acesta se obliga sa achite promitentului cumparator dublul sumei acordate drept avan , iar in cazul in care promitentul cumparator refuza sa mai cumpere acest imobil in conditiile de mai sus, acesta va pierde suma avansata.
Cazul fortuit elimina raspunderea civila a partilor contractante.
In conformitate cu intelegerea noastra, predarea in posesie si proprietate se va face la data achitarii integrale a pretului de catre promitentul cumparator, la data de …………………………….., odata cu semnarea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.
Subsemnatele parti nu solicitam notarea prezentei promisiuni in CF.
Taxele ocazionate cu perfectarea acestui antecontract au fost suportate in intregime de catre promitentul cumparator.
Subsemnatele parti am convenit sa respectam cu buna credinta cele prevazute mai sus si in caz de litigiu vom urma calea amiabila adresandu-ne organelor judecatoresti competente. Subsemnatele parti am convenit sa respectam cu buna credinta cele prevazute mai sus, iar prezentul act este investit prin vointa noastra cu titlu executoriu la data exigibilitatii, fara nici o alta interventie din partea noastra, putand fi de indata pus in executare, fara somatie si fara nici un fel de alte proceduri.
Subsemnatele parti ne obligam sa achitam la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, catre agentia imobiliara SC ______________ SRL, comisionul de intermediere astfel vanzatorul __% din pretul final iar cumparatorul __% din pretul final.PROMITENTUL VANZATOR, PROMITENTUL CUMPARATOR,

sau

ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
Incheiat astazi _______ intre subsemnatii:

I VANZATOR: ______________, domiciliata in __________ str___________ nr__ ap. __, jud. ___, identificat prin buletin de identitate seria ___ nr____, eliberat de politia _____ la data de _____

II CUMPARATOR: ______________, domiciliata in __________ str___________ nr__ ap. __, jud. ___, identificat prin buletin de identitate seria ___ nr____, eliberat de politia _____ la data de _____

OBIECTUL CONTRACTULUI: CUMPARATORUL promite sa cumpere, iar VANZATORUL promite sa vanda imobilul evidentiat in CF: ___., situat in _______ str. _______ nr__. ap__ compus din___________________________________________________, suprafata utila de ____________. Odata cu imobilul se promite si instrainarea postului telefonic cu numarul ______

Pretul de vanzare-cumparare stabilit de comun acord intre noi partile contractante este de __ USD (___________.) si se va achita astfel:

a) - suma de ____ USD (___________) s-a achitat in data de _______ la mana vanzatorului, cu titlu de arvuna;
b)- restul, respectiv suma ___USD (______) se va achita la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica , respectiv la data de __________, cu lasare in spatiu pana in data de ______.

OBLIGATII SI PENALITATI:
VANZATORUL se obliga sa procure toate actele necesare incheierii contractului in forma autentica. Partile se obliga sa se prezinte pana la data de ______ la Biroul Notarului Public pentru incheierea actului in forma autentica.
In cazul in care una din parti se va afla in culpa pentru neincheierea contractului in forma autentica , se va aplica regula de la clauza de arvuna, daca cumparatorul se va afla in culpa va pierde arvuna, respectiv vanzatorul va restitui indoit suma achitata cu titlu de arvuna.

VANZATORUL se obliga sa achite toate cheltuielile comune: de intretinere (apa calda si rece, canalizare, gaz, agent termic), cheltuielile aferente imobilului, pentru energia electrica, telefon, abonament TV cablu, loc de parcare (daca exista) etc., pana la predarea imobilului, respectiv pana in ________. In caz contrar, acesta se angajeaza sa plateasca o penalitate de 5%/zi din suma cheltuielilor restante cumparatorului, acesta putand achita aceste sume.
Cheltuielile aferente intocmirii actului in forma autentica, transcrierii si intabularii pe noul proprietar vor fi suportate de cumparatori.

Subsemnatul VANZATOR autorizez pe CUMPARATOR sa ceara inscrierea in cartea funciara a dreptului lor de proprietate asa cum se transmite el. CUMPARATORUL se obliga sa plateasca pretul in conditiile si la termenele stabilite in CONTRACT . Subsemnatul CUMPARATOR cumpar imobilul identificat mai sus la pretul si in conditiile prezentului CONTRACT, cunoscand situatia de drept si de fapt a acestuia.

1. GARANTII: VANZATORUL declara ca vinde imobilul liber de orice sarcini; ca acesta nu este scos din circuitul civil si il garanteaza de evictiune sau vicii ascunse nedeclarate la incheierea CONTRACTULUI. Declara de asemenea ca toate datele privind imobilul corespund realitatii.

2. PREVEDERI FINALE: Subsemnatele parti declaram ca inainte de semnarea actului am citit personal cuprinsul acestuia constatand ca el corespunde vointei si conditiilor stabilite de noi partile, de comun acord, drept pentru care semnam mai jos. Modificarea prezentului CONTRACT poate fi facuta numai in scris prin acordul partilor si inlatura orice intelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
 
 
 
offline
Avatar -

Data înregistrării:
Duminica, 27 Aprilie 2008, 06:08

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Duminica, 27 Aprilie 2008, 06:18
am si eu o dilema cu acest precontract.Eu sunt vinzatorul si am facut un precontract dar scrisa cu mana in care am primit un avans de 1000 eu.In precontractul acesta nu a fost trecut un termen,cam cat ar trebui sa astept pentru potentialul cumparator? am inteles ca si asa are o valoare de 30 de zile in cazuri de astea. nu sa trecut nici un nr de bulitin or cod numeric al cumparatorului ,doar al meu si al martorului. ar trebui sami fie frica ca e o capcana al mafiei imobiliarei? Mieste teama si nu am incredere in persoana respectiva si nici de notarul public la cine va vrea sa facem finalizarea cintractului .Unde si cum as putea afla daca nu are legatura cu mafia imobiliara din Oradea?
Va multumesc pt orice ajutor si sfat.
 
 
 
offline
9.76
30

Data înregistrării:
Marti, 25 Septembrie 2007, 12:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Marti, 29 Aprilie 2008, 00:58
E bine sa consultati un avocat intr-un mediu privat.
Era si mai bine sa consultati un avocat inainte de semnarea oricarui inscris.
Daca vreti sa aflati despre mafia imobiliara apelati la un detectiv particular.
Pretul vanzarii este trecut in antecontract ?
Daca nu scrie in antecontract termenul la care se va face vanzarea e greu de spus.Cred ca trebuie sa ajungeti la instanta.
Daca e vorba de mafie imobiliara e mai bine sa consultati un avocat strain de Oradea.

avocat Claudiu Lascoschi
 
 
 
offline
Avatar -

Data înregistrării:
Duminica, 27 Aprilie 2008, 06:08

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Marti, 29 Aprilie 2008, 01:05
da este trecut si suma in precontract care ar urma platita chiar maine la un notar ales de client.
precontractul nu a fost facut la notar.
Multumesc pt reply si informatii
 
 
 
offline
9.76
30

Data înregistrării:
Marti, 25 Septembrie 2007, 12:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Marti, 29 Aprilie 2008, 13:48
Pai, daca va da banii maine e posibil sa nu fie probleme.Chiar daca nu a fost trecut un termen se poate incheia actul de vanzare-cumparare si maine.
Sa numarati banii daca vine cu cash si sa mai luati o persoana de incredere cu dvs.Adica sa nu fiti singura.
Notarul nu sta sa vada ca primiti banii si nici sa ii numarati.
Vedeti ca daca va pacaleste cu banii si ati semnat actul nu mai aveti ce sa faceti ulterior.Deci, atentie maxima.
Poate ca nu ar strica sa va luati un avocat chiar din Oradea in cazul dvs.

avocat Claudiu Lascoschi
 
 
Du-te la pagina:  1 2 3
 

Discuţie precontract vanzare cumparare imobil

Acest subiect este moderat de către
freeelis,    GabrielaA,    AVLIL 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 89
Total subiecte: 524634
Total mesaje: 2536716


 

Acum online

Utilizatori (16)
dimucosmin , ludo , Daniel4x4 , courvoisier , ionel40 , Cris1971 , Dam_Marin , mircea_a , LIVIU NISTEA , DanielScorus , cristina_petrica2008 , GabrielCapita , gru , monuca , tudorvle , emaconsult

Consultanţi (4)
APET_R , laleaua-neagra , Av-SfabuAndra , birouavocatura

Moderatori (3)
gigipopa , trandafir2 , Ares-3

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

tmr , Horvath , vali2006 , adi.r , psimion12ro , mirceaflorea , gre , uai , laviniamihai , nelajivan , faraonul , draganu.elisabeta , lumy4you , radu.mihai , rusana , paulppp , albu dorin , carmentudorescu , beva , nutucu5i , ASM , MaMiKa , cristina chiva , paulsimion , studdent , jb , cata26 , tzindirela , CLAUDIA IACOB , ioasaf , anajo , mona m , koleus , juja , Ella F , sebys75 , moniczi , alintaroma2 , grigore ecaterina , forumachizitii , eujad , ADRIANA CRYSS , florinana , altradis , lallika , NYKOL , amygos , SimonaCR , borodi , danielaapetroae , ionut simion , mirela rotaru , freeck , ro.elena , catalivalentinion , popparaschiva , lizuca_andrecito , niccu , morgans , Claudiu Agrijan , cernencobogdan , nufarul_12 , NICU LUCAN , rose_ell3 , vanta_cristian , oanabeatrice , LiviuNecula , elena.daniela.popescu , silviu3marian , elenadragoi2008 , boicea radu , val18 , coneasca , monicaflorescu24 , snapshat , littlefish , sddn_46 , traian2008 , Manole Dumitru , andrewdan , sovid , SERMAC , liliana81 , kami11 , LIDIAM , gicatgjiu , StefanCP , Teodora_Stoian , ROGNEANUILDIKO , diaccezar , emmerem , activinvestigatii , filipciucg , erwinotto , gridangtg , Larinne , Teona1993Ioa , mariadragus , monicaciuca , nicoelena , stefanbaesu , valoy75 , Gabitza29 , topjuristi , cristinel22 , Catalina_Z , feliciatimisoara , nykw6075 , BaleanuIsabela , ralucka , chrystmass , Bebe99 , APVIO , Necunoscutul123 , dragosverban , cbzo8881 , i3ianka , Ameliakor , iwbk1361 , Schmiererse5u , 32pz49bc , Choatees5l , socimyy , Burneisense7p , aachugha , Arciolase8m , Penninose8n , Jamalpgpo , wxmju58 , Denishf

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro