Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 409.627 de membri si 6.662 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.536.763 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie Aceeasi apa rece

Du-te la pagina:  1 2
 
offline
Avatar 2

Data înregistrării:
Joi, 21 Iunie 2007, 10:02

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 23 Mai 2008, 13:29

Buna ziua,
stie cineva de o hotarare 40/2003, probabil a consiliului general primaria Bucuresti?
Aceasta hotarare s-ar referi la baremuri de apa rece la apartamentele cu Centrala Termica, intr-un bloc fara contor general, deci cu factura in regim pausal.
Multumesc,
 
 
 
offline
2.00
1

Data înregistrării:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Sambata, 24 Mai 2008, 14:45
Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 230/2007 era valabilă H.G. nr. 400/2003 care, la art. 42 prevedea:
(1) Dacă numai o parte dintre proprietarii din condominiu deţin aparate de înregistrare a consumului de apă rece, apă caldă menajeră, agent termic de încălzire şi/sau gaze naturale pentru toate instalaţiile aferente proprietăţii individuale, atunci repartizarea cheltuielilor se stabileşte prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, care trebuie să cuprindă prevederi cu privire la modul de citire, repartizare/defalcare a consumurilor respective, precum şi la modul de încasare şi de efectuare a plăţilor corespunzătoare consumurilor.
(2) Dacă toate proprietăţile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociaţia de proprietari va stabili modul de facturare şi de plată a cheltuielilor comune, împreună cu furnizorul şi cu beneficiarii serviciului respectiv. În toate cazurile de existenţă a aparatelor de înregistrare a consumurilor aferente proprietăţilor individuale, plata consumurilor proprii nu scuteşte de la plata contribuţiei aferente cotei din cheltuielile comune, conform modalităţii stabilite în adunarea generală a asociaţiei de proprietari.

Acest act normativ însă, a fost abrogat prin H.G. 1588/2007 care, la art. 33 alin. 3, art. 37 prevede:
Asociaţiile de proprietari care au în componenţă cel puţin două scări sau tronsoane de clădire dotate cu contor de branşament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa caldă şi/sau energia termică pentru încălzirea apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă pe scări sau tronsoane de clădire, în funcţie de indicaţiile contoarelor de branşament. După această repartizare, pentru lista de plată aferentă fiecărei scări sau fiecărui tronson de clădire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament şi spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă se face conform prevederilor art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.
Art. 37. - (1) Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată şi reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă şi canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere şi a hranei; energia electrică utilizată pentru funcţionarea instalaţiilor comune; colectarea deşeurilor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabileşte printr-o convenţie aprobată de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari.
(2) Convenţia prevăzută are durată nedeterminată, fiind valabilă pe toată perioada activităţii desfăşurate de deţinătorii prevăzuţi la alin. (1), şi se actualizează periodic, în funcţie de elementele noi care intervin, în funcţie de numărul persoanelor care desfăşoară zilnic activităţi în spaţiul sau apartamentul respectiv, de numărul mediu zilnic de clienţi şi de obiectul de activitate. Numărul acestora se stabileşte de deţinătorul spaţiului şi se certifică de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari. Acest număr se utilizează pentru calculul cheltuielilor pe persoană aferente spaţiului respectiv.
(3) Convenţia precizează contribuţia proprietarului la cheltuielile asociaţiei de proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi înregistrate distinct pe fiecare proprietate în cauză şi care sunt determinate de activitatea desfăşurată.
(4) Convenţia completează obligaţiile proprietarului faţă de cheltuielile din cadrul asociaţiei de proprietari menţionate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b)-f).
(5) În situaţia în care, la notificarea scrisă din partea asociaţiei de proprietari, proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din condominiu refuză încheierea convenţiei, sunt aplicabile criteriile stabilite şi adoptate în acest sens de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari prin decizie scrisă şi în baza constatărilor vizuale cu privire la activitatea desfăşurată din punct de vedere al numărului de persoane angajate şi al numărului de clienţi.
(6) În situaţia în care, la notificarea scrisă a proprietarului, conducerea asociaţiei de proprietari refuză încheierea convenţiei, este aplicabil criteriul prevăzut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, după caz, cu obligaţia proprietarului de a declara, în scris, numărul persoanelor angajate sau care desfăşoară activităţi în spaţiul său.

La adresa http://www.fapr.ro/FAPR/reg...
veţi găsi Regulamentul pentru calculul valorii consumului de apa rece si calda in blocurile cu apartamente contorizate individual
Ordinul nr. 29/23.12.1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici (M.Of. 25/27.01.1994), în Anexa nr. 1 la normativul-cadru este LISTA de baremuri orientative pentru determinarea în sistem pauşal a consumurilor de apa pe categorii de consumatori
1. Pentru imobilele care se alimentează cu apa din cismele publice amplasate la o distanţă de până la 500 m - 1,2 mc/persoana/luna.
2. Pentru imobilele bransate şi racordate la reţeaua de apa şi canalizare, cu cismele amplasate în curţi - 2,4 mc/persoana/luna.
3. Pentru imobilele cu instalaţii interioare de apa şi canalizare, cu preparare locală a apei calde menajere - 6,3 mc/persoana/luna.
4. Pentru imobilele cu instalaţii centrale de încălzire a apei (puncte şi centrale termice) în care este inclus şi consumul de apa caldă - 8,4 mc/persoană /luna.

ultima dată editat de cora2006 pe data de Sambata, 24 Mai 2008, 14:56
 
 
 
offline
Avatar 2

Data înregistrării:
Joi, 21 Iunie 2007, 10:02

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 26 Mai 2008, 08:52
multumesc foarte mult pentru raspuns, dar desi este detaliat, nu ma ajuta cu nimic. In mesajul meu era vorba despre consumurile in regim pausal , pentru un bloc necontorizat pentru apa rece. Aparatamentele cu centrala termica sunt obligate sa detina contoare. Eu am intrebat pe acest forum despre o hatarare a Primarieie Generale Municipiul Bucuresti nr. 40/2003 despre baremuri pentru apartamentele cu CT, in cazul platii pausale catre APA NOVA.
Legislatia mentionata de dvs imi este cunoscuta , dar nu-mi serveste, in acest caz, la nimic.
Mai astept si alte ajutoare, cu multumiri anticipate
 
 
 
offline
2.00
1

Data înregistrării:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Luni, 26 Mai 2008, 09:41
HOTARIREA NR. 40 din 14/02/2002
privind separarea consumurilor de apa rece, apa calda si caldura ale agentilor economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu asociatiile locatarilor/ proprietarilor
EMITENT : C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Utilitati Publice;
In conformitate cu prevederile Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, modificata prin O.G. nr.78/2001;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
Tinand seama de art.8, alin.(3) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
In temeiul art.38 alin.(2) lit.”i” si art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art.1- Cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, agentii economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu asociatiile de locatari/ proprietari din municipiul Bucuresti au dreptul sa-si separe consumurile de apa rece, apa calda menajera si caldura, prin montarea de contoare separate.
Art.2- Se aproba “Regulamentul pentru separarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura” prevazut in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3- Nerespectarea prevederilor art.6 din “Regulamentul pentru separarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura” constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 si 20.000.000 lei.
Art.4- Directia Generala Utilitati Publice, Directia Generala de Inspectie si Control General din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariile sectoarelor 1-6, APA NOVA Bucuresti si RADET Bucuresti vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.5- Hotararea nr.157/14.09.1997 precum si alte prevederi contrare se abroga.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Gheorghita Diaconu Drd.Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 14.02.2002
Nr.40

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.40/14.02.2002
REGULAMENT
privind aplicarea hotararii de separare a consumurilor de apa rece, apa calda si caldura ale agentilor economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu asociatiile locatarilor/ proprietarilor

Art.1- Toti agentii economici si institutiile publice care exploateaza spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, care se afla amplasate in blocurile de locuinte au dreptul pe consturi proprii sa-si separe consumurile de apa rece, apa calda si caldura ale spatiilor care le detin, de cele ale asociatiilor de proprietari/locatari.
Art.2- Pentru apa rece si apa calda menajera separarea se va face prin legaturi si bransamente independente de instalatiile blocului sau printr-un bransament comun pentru spatiile cu alta destinatie. In cazul in care nu exista posibilitati tehnice de separare printr-un bransament comun independent al spatiilor cu alta destinatie dintr-un imobil, se vor monta contoare pasante pentru fiecare spatiu cu alta destinatie.
Art.3- Pentru caldura, separarea se va face fie prin legaturi si bransamente independente de instalatiile blocului, fie prin repartitoare de consum agreate de RADET in cazul in care imobilul este dotat cu contor general sau pasant la nivel de bloc, scara si sistemul este utilizat si de asociatia proprietarilor/locatarilor.
Art.4- Apa Nova Bucuresti si RADET Bucuresti, furnizorii apei reci, respectiv apei calde menajere si caldurii, vor aviza solutiile tehnice si insusi documentatiile tehnico-economice comandate si finantate de agentii economici si institutiile publice conform reglementarilor in vigoare.
Art.5- Societatile executante ale lucrarilor si aparatele de masura utilizate vor trebui sa fie autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala si agreate de furnizorii de utilitati.
Art.6- Agentii economici si institutiile publice au urmatoarele obligatii:
(1) - in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sa depuna la Apa Nova Bucuresti si RADET Bucuresti documentatiile tehnico-economice necesare separarii consumurilor pentru avizare si insusire;
(2) - in termen de 12 luni de la avizarea si insusirea documentatiilor tehnico-economice prevazute la alin.(1), agentii economici si institutiile publice au obligatia separarii fizice a consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura.
Art.7- Prezentul regulament este in concordanta cu OG 78/2001 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, care la art.13, pct.a arata: “Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligati sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control”.
Art.8- Prezentul regulament se va aplica numai la imobilele bransate, racordate la retelele publice de apa rece si termoficare.

HOTARIREA 40/13.02.2003 priveşte împuternicirea Primarului generalsă constituie Comisia de predare-primire a unui teren şi încheierea protocolului cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, conf. H.G. nr. 1219/2001

ultima dată editat de cora2006 pe data de Luni, 26 Mai 2008, 09:44
 
 
 
offline
Avatar 2

Data înregistrării:
Joi, 21 Iunie 2007, 10:02

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 26 Mai 2008, 12:30
Stimata dna Cora,
va multumesc inca o data, dar, din pacate pentru mine, nu este nici acest material, ceea ce imi trebuie.
Apartamentele cu CT, nu sunt agenti economici si nici institutii etc.
Daca Hotararea 40/2003 a Primariei Buc. se refera la cu totul altceva, inseamna ca ceea ce mi s-a spus este eronat si ca trebuie sa caut altceva: LEGISLATIE - baremuri de apa rece pentru apartamentele debransate de la RADET, INTR-UN BLOC FACTURAT PAUSAL.
MULTUMESC
 
 
 
offline
2.00
1

Data înregistrării:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Luni, 26 Mai 2008, 14:37
Mi-am dat seama că nu vă foloseşte actul, dar am vrut să vă daţi seama şi dv. de acest lucru...
Vă recomand să mergeţi personal la Primărie, la Biroul de Informaţii cetăţeni şi să solicitaţi - iar ei sunt obligaţi să vă pună la dispoziţie - o copie de pe actul căutat, al cărui număr este eronat. Numai în măsura în care ne veţi preciza actul solicitat în mod corect (nr., an) v-am putea eventual ajuta.
Succes!
 
 
 
offline
12

Data înregistrării:
Marti, 31 Iulie 2007, 15:50

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Miercuri, 13 August 2008, 13:48
cora2006 a scris:

La adresa http://www.fapr.ro/FAPR/reg...
veţi găsi Regulamentul pentru calculul valorii consumului de apa rece si calda in blocurile cu apartamente contorizate individual

Eu am prezentat acest regulament administratorei,pentru ca avem divergente in ceea ce priveste modul de calcul al apei.Nu a vrut sa il ia in considerare pentru ca nu scrie de cine este emis.Pentru dansa este o simpla hartie luata de pe un site si fapr-ul nu are nici o valoare pentru ca nu poate emite legi.
 
 
 
offline
2.00
1

Data înregistrării:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Vineri, 15 August 2008, 19:44
Vă recomand să solicitaţi sprijinul Primăriei - Biroul de relaţii cu asociaţiile de proprietari.
De asemenea solicitati si sprijinul FAPR la adresa office@fapr.ro sau mai multe detalii la www.fapr.ro.

ultima dată editat de cora2006 pe data de Vineri, 15 August 2008, 19:46
 
 
Du-te la pagina:  1 2
 

Discuţie Aceeasi apa rece

Acest subiect este moderat de către
freeelis,    Adriantot,    elga50 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 135
Total subiecte: 524646
Total mesaje: 2536761


 

Acum online

Utilizatori (10)
DanielScorus , SterschiCosmin , theonewho , Boho85 , dumitrucatalin , sanda65 , cry_mitroi , catalinuxxl , papian , mamasingurabuc

Consultanţi (3)
patrascu razvan , ConsuelaScarlat , laleaua-neagra

Moderatori (1)
Iulian Manea

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

tmr , Horvath , vali2006 , adi.r , psimion12ro , mirceaflorea , gre , uai , laviniamihai , nelajivan , faraonul , draganu.elisabeta , lumy4you , radu.mihai , rusana , paulppp , albu dorin , carmentudorescu , beva , nutucu5i , ASM , MaMiKa , cristina chiva , paulsimion , studdent , jb , cata26 , tzindirela , CLAUDIA IACOB , ioasaf , anajo , mona m , koleus , juja , Ella F , sebys75 , moniczi , alintaroma2 , grigore ecaterina , forumachizitii , eujad , ADRIANA CRYSS , florinana , altradis , lallika , NYKOL , amygos , SimonaCR , borodi , danielaapetroae , ionut simion , mirela rotaru , freeck , ro.elena , catalivalentinion , popparaschiva , lizuca_andrecito , niccu , morgans , Claudiu Agrijan , cernencobogdan , nufarul_12 , NICU LUCAN , rose_ell3 , vanta_cristian , oanabeatrice , LiviuNecula , elena.daniela.popescu , silviu3marian , elenadragoi2008 , boicea radu , val18 , coneasca , monicaflorescu24 , snapshat , littlefish , sddn_46 , traian2008 , Manole Dumitru , andrewdan , sovid , SERMAC , liliana81 , kami11 , LIDIAM , gicatgjiu , StefanCP , Teodora_Stoian , ROGNEANUILDIKO , diaccezar , emmerem , activinvestigatii , filipciucg , erwinotto , gridangtg , Larinne , Teona1993Ioa , mariadragus , monicaciuca , nicoelena , stefanbaesu , valoy75 , Gabitza29 , topjuristi , cristinel22 , Catalina_Z , feliciatimisoara , nykw6075 , BaleanuIsabela , ralucka , chrystmass , Bebe99 , APVIO , Necunoscutul123 , dragosverban , cbzo8881 , i3ianka , Ameliakor , iwbk1361 , Schmiererse5u , 32pz49bc , Choatees5l , socimyy , Burneisense7p , aachugha , Arciolase8m , Penninose8n , Jamalpgpo , wxmju58 , Denishf

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro