Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.685 de membri si 5.998 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.110.608 mesaje in forum.

Discutie Plangere impotriva nota de control - disciplina in constructii

 
 
offline
Avatar 3

Data inregistrarii:
Luni, 16 Mai 2011, 01:27

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 20 Mai 2011, 15:15

Buna ziua,
Am efectuat o lucrare in curtea comuna imobilului in care locuiesc la sf anului 2008. Este vorba de o teava de apa de la caminul comun care merge prin curte la 50-80 cm adancime si urca pe peretele imobilului (o vila mai veche in care locuiesc aprox 15 familii) deservind 4 familii, inclusiv pe a mea. Ca urmarea a unei reclamatii la primarie din partea unui vecin "binevoitor", a venit disciplina in constructii si ne-a amendat cu 10 milioane plus solicita autorizatie de construire pentru teava de apa. Dupa ce ne-am judecat in instanta, in prima judecata, ni s-a anulat amenda de 10 milioane si nu s-a precizat nimic de autorizatia de construire. Mentionez ca termenul limita dat de primarie pt obtinerea autorizatiei, respectiv 05.02.2009 pentru autorizatia de construire si 05.03.2009 pentru desfiintarea lucrarii in cazul neobtinerii a autorizatiei - a fost depasit din cauza procesului care a durat ceva timp. Recursul primariei a fost respins. In data de 16.08.2010, un inspector [EDITAT] de la Directia de Control, Serviciul Disciplina in Constructii a sectorului 2 Bucuresti, a efectuat o nota de control. Problema este ca la punctul 2 unde scrie: "Verificarea s-a efectuat in prezenta factorilor implicati in realizarea investitiei: " mi-a trecut numele meu si adresa desi eu nu am fost prezenta la aceasta constatare a ei. A semnat aceasta nota doar inspectorul, fara niciun martor sau vreun vecin din curte. A constatat ca nu s-a desfiintat lucrarea si a scris pe nota "Rog demersuri legale" respectiv "Propunem: Transmiterea prezentei Directiei juridice". Plus ca de lucrare au beneficiat 4 familii si s-au platit la comun cheltuielile iar in toate procesele-verbale sau note etc sunt trec eu ca am facut si am executat. Am lucrat cu o firma autorizata care ne-a dat factura si contract de prestari servicii.
Am fost la Politia Comunitara si am stat de vorba cu inspector [EDITAT] . I-am cerut sa-mi explice cum a completat ea aceasta nota de control in lipsa mea si fara sa treaca niciun vecin sau martor sau sa scrie ca nu era nimeni acasa si ca nu s-a putut semna din partea noastra. Tot ce mi s-a raspuns ca asa este modelul de completat si ca "Faceti ce vreti dvs.".
Sunt convins ca nu este completata corect si legala aceasta nota de control si intentionez sa fac o plangere impotriva inspectorului.
Ce lege reglementeaza modalitatea de completare si valabilitate a acestor documente? Aceeasi ca si pt un proces-verbal de constatarea a unei contraventii? (gen amenda de circulatie?) Personal as dori anularea acestei note de control si refacerea ei in conditiile legii si cu respectarea normelor in vigoare. Va multumesc.

ultima data editat de Andreea Lisievici pe data de Sambata, 21 Mai 2011, 15:00
 
 
 
offline
Avatar 18

Data inregistrarii:
Vineri, 31 Iulie 2009, 07:11

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Duminica, 22 Mai 2011, 14:17
Faceti o sesizare catre I.S. C (au adresa pe site-) si explicati situatia.I.S.C este "organul" care transmite catre Inspectoratele teritoriale sesizarea d-voastra, aceasta fiind verificata apoi de catre aceste Inspectorate.
Sa stiti ca-si iau treaba f. in serios , vin la fata locului si verifica, chiar si primaria care a eliberat un act cu privire la lucrarea respectiva.
Din moment ce s-a anulat p.v contraventie, insa, nu stiu dece mai aveti ganduri negre?
Inca o data pentru aceeasi fapta n-o sa fiti judecati.Nota de control nu poate fi anulata - este doar o constatare, doar un P.V. de contraventie(ca in cazul d-voastra) se poate anula.S-a dispus anuntarea Directiei juridice, ca sa stie si aia ca v-ati conformat.
 
 
 
offline
9.87
6

Data inregistrarii:
Sambata, 23 Iulie 2005, 15:04

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Luni, 23 Mai 2011, 08:45
Dura lex, sed lex.
 
S-a atacat procesul verbal de constatare a contraventiei.

Asa cum s-a mentionat mai sus , nota de control nu poate fi contestata prin intermediul plangerii contraventionale.

ultima data editat de Stoica Ioana pe data de Luni, 23 Mai 2011, 13:20
 
 
 
offline
Avatar 18

Data inregistrarii:
Vineri, 31 Iulie 2009, 07:11

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 23 Mai 2011, 11:38
Atentie-in contencios a fost anulat p.v contraventie.Asa a aratat nexus.
Impotriva notei de constatare nu poate face actiune in contencios, aceasta neavand valoarea juridica a unui act administrativ si actiunea ar fi respinsa ca inadmisibila.Deci nota de constatare ramane ca atare si va trebui sa faca ceeace scrie ca masuri in respectiva nota .
 
 
 
offline
Avatar 3

Data inregistrarii:
Luni, 16 Mai 2011, 01:27

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 23 Mai 2011, 17:49
Va multumesc pentru lamuriri.
 
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Vineri, 18 Februarie 2011, 08:28

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 24 Mai 2011, 12:38
ORDIN Nr. 839 din 12 octombrie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Art. 74
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
(1) Încadrarea faptei contravenționale, respectiv valoarea amenzii contravenționale, se stabilește de organul de control și se înscrie în formularul tipizat "PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravenției", prezentat în anexele nr. 6 și 7 la prezentele norme metodologice.
(2) Formularul tipizat "PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravenției" - prezentat în anexa nr. 6 - este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, și se utilizează de către organele de control ale administrației publice locale cu atribuții de control în domeniul disciplinei în urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții.

ANEXA 6

Consiliul Județean ......................................................
Primăria (autoritatea căreia îi aparține agentul constatator)

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor

Nr. ............, încheiat azi, ..................

1. Subsemnatul, ................................................., în calitate de ................................, în baza legitimației de control nr. .................., eliberată de ........................................, în urma controlului efectuat astăzi, ...................., ora ............, la sediul/șantierul ................................. am constatat următoarele:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceste fapte constituie contravenții la normele legale privind ................................ și se sancționează cu amenda contravențională, astfel:
a) conform art. .......
alin. ...... lit. ....., - de la .......... lei până la .......... lei;
b) conform art. .......
alin. ...... lit. ....., - de la .......... lei până la .......... lei;
c) conform art. .......
alin. ...... lit. ....., - de la .......... lei până la .......... lei;
_______________________________________________
Total amendă - de la .......... lei până la .......... lei;
3. De săvârșirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:
a) persoana fizică dl (dna.), .........................................., cu domiciliul în ..............................., str. ..........................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... județul ..........................., sectorul ....., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria ..... nr. ................, eliberat(ă)/emis(ă) de poliția/statul .................................. la data de .............................., tichet de înscriere a contravențiilor seria ...... nr. ....................... (pentru cetățeni străini), în calitate de ...................................;
b) persoana juridică ........................................, înmatriculată la registrul comerțului cu nr. .............., cod fis-cal nr. ................., cu sediul în .............................., str. ............................, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul ........................., sectorul ..... reprezentată de dl (dna.) ....................................., în calitate de/având func-ția de .............................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria ...... nr. .................., eliberat(ă)/emis de poliția/statul .............................. la data de .................., tichet de înscriere a contravențiilor seria ....... nr. ....................... (pentru cetățeni străini).
4. Subsemnatul(a), ..............................................., posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de identitate seria .... nr. ............... eliberat(ă) de ................................. la data de ..................., domiciliat (domiciliată) în ................................................., str. ............................, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .........................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar că numitul, ..................................... nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.
5. a) Alte mențiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.)
..............................................................................
..............................................................................
b) Obiecțiuni ale contravenientului
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Agent constatator, Contravenient,
.................................. ..................................
(numele și prenumele, semnătura) (numele și prenumele, semnătura)

Martor,
..................................
(numele și prenumele, semnătura)
(pag. 2)

6. Potrivit prevederilor art. 31 și 32 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven-țiilor, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și de sancți-onare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conținând rezoluția de aplicare a sancțiunii și "înștiin-țarea de plată" și s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afișare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. ......... din ...................

Agent constatator, Contravenient,
.................................. ..................................
(numele și prenumele, semnătura) (numele și prenumele, semnătura)

Martor,
..................................
(numele și prenumele, semnătura)

7. Rezoluție de aplicare a sancțiunii
Ținând seama de faptele săvârșite, constatate și consemnate la pct. 2 din prezentul proces-verbal, în baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, și având în vedere dispozițiile art. 21 din Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, subsemnatul, ................................................................, în calitate de .................. ...........................................................,
(funcția și denumirea organului de control căruia îi aparține agentul constatator)
aplic următoarele sancțiuni:
- pentru fapta
consemnată la lit. a) - amenda în valoare de ....... lei (adică .......);
- pentru fapta
consemnată la lit. b) - amenda în valoare de ....... lei (adică .......);
- pentru fapta
consemnată la lit. c) - amenda în valoare de ....... lei (adică .......)
_____________________________________________________
TOTAL - amenda în valoare de ....... lei (adică .......)
(în cifre) (în litere)
și dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Măsurile dispuse se vor realiza până la data de ........................., contravenientul având obligația de a notifica organului de control îndeplinirea acestei obligații în termenul stabilit.
8. Înștiințare de plată:
a) Contravenientul urmează să achite suma totală de .................... lei la C.E.C. Bank sau la Direcția trezorerie și contabilitate publică teritorială în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac integral venit la bugetul local;
b) Contravenientul are obligația să predea copia chitanței, în termen de 15 zile de la data comunicării pre-zentului proces-verbal, la adresa
...............................................................................,
(organului de control căruia îi aparține agentul constatator)
situată în .............................., str. .............................., nr. ..., județul/sectorul ......................., telefon ....................
Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va proce-da la executarea silită.

Consiliul județean ..........................................
Primăria (autoritatea căreia îi aparține agentul constatator)
..........................................
(organul de control/funcția)
..........................................
(numele și prenumele, semnătura)
L.S.

Am primit un exemplar
Contravenient ............................
 
 
 
 

Discutie Plangere impotriva nota de control - disciplina in constructii

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    Gabriela Pintea

Ultimele mesaje sterse in discutie ( total mesaje sterse - 1)

Autor mesaj: Gabriela Pintea
Mesaj sters de catre: Andreea Lisievici
Data mesaj: Sambata, 21 Mai 2011, 00:00
Mesaj sters la data: Sambata, 21 Mai 2011, 15:00
Motiv: ramas fara obiect


 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 682
Total subiecte: 413316
Total mesaje: 2110595


 

Acum online

Utilizatori (73)
Nico15 , MAGDALNA , Anedis , nramona , catalin1980 , lungus , dobitoc , iulia_v44 , Q88 , geo-vem , Cezar-Adrian , Andrei1998 , smeagull , andrei_23 , Laurr , adrianaion , nikbusega , mirei2012 , rioana , 11elena , ram24 , roby2013 , rolex , Nofacenoname0 , ValeriuIon , Equintea , Carp Mircea , emma_79 , adilaur , 45tibor , cyan , cipito , monicaabalasei , nicolaee , marisdd70 , Gabriela045 , milika , alina_25 , Boemclub , d_doinita , carsteaverginica , dan13l , Ana-Maria-27 , laura-ioana , iuli_c , CristinaT19 , Anamelia , negreanalina , Ileana567 , clony , adi_09 , focpamantaerapa , Razvan221 , a_diaconu , mariapauceanu , luri , Vandoren2003 , ovidiumarin , amyST , costachel , adi84 , olaru_gheorghe , office_log , Andrei_1988 , thran , Crusader2010 , Utilizator123456 , Gigi2010 , amalia1 , segovia_48 , vasko85 , irina_stirbu2000 , silviupenal

Consultanti (9)
cabavo , romania inedit , Av. Gabriel Klein Kiritescu , LegalToBusiness , patrascu razvan , AvTudor_com , harramaia , RalucaB , Car3men

Moderatori (6)
gi-jane2 , legally_aid , nucu$ , simonette12 , freeelis , ana-cer

Administratori (1)
Alin Popescu

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

TEREC ANDREI , MariusT , marylena , mihainord , Cristina_Dinu_ , viorelgeorgevici , dory_gurau , bmf , crm , tabarasam , wells , i_am_i_1972 , ceapraga , mirrelle , selecons , GABI_2007 , irin@ , cosmitu , autotibedi , loreleis2003 , katycondrut , contracte , Maria Diaconu , sue , gelu.soare , marymonicaizabela , vraluca2003 , ceciliahrom , leonyd , ciprianiftene , katalyna18 , bogdanvip , crispetra07 , docktorlex29 , saftoium , oanacozos , claumona70 , Viana22 , georgiu40 , alinutz_a , lucia andritoiu , asdal , zodiac , boby_77 , pinut , hritcumihaela , LENUTA PANAIT , Andrusceac Paunel , Szabi , raduhas , hattrick , Iulian Manea , vidiva , totolino , isaiamariana , luitrodi , maricarmen , michelle29 , robert_brates , maramik , irod , gabimocanu67 , emilia76 , kiraly zoltan , cornelpirlog , kostyn_02 , mirela88 , sava ioan mina , adriana rusateanu , sandatibi , adi76 , bogdan86 , sandel25 , sava ioan , Prostudio , balasa.sorin , storsistem , adrian05 , liviaangelahava , BarbulescuDanielAv , mary-alex , codruta_coco , costinel062000 , Mara T , popamaryi , liloiu , florin_mst , qeruta , adrianamihaela , Moldovan Dorina , ovimat , norbi00 , nicu_tudora , cristinna , vam , havaangela , balana , Inna6769 , SilviuMihai , Daniela Elisabeta , Secretara7 , soferu84 , cristi_i2 , nutu ion , loryka45 , ileanadogaru , lau02 , Daniela Turcan , otto nagy , tuca_rad , mariatomy , Savu81 , stelutza42 , Roger25 , deliadaniu , spiridonf18 , medcar , gavrilcornel , maria_pop , sunshine68 , BALCANIC , istvan_madalin , pascarumaria

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro