Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 325.864 de membri si 5.990 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.104.244 mesaje in forum.

Discutie Memoriu semnat de 111 experti tehnici judiciari topo-cadastru 10 iulie 2011

 
 
offline
1.40

Data inregistrarii:
Vineri, 18 Aprilie 2008, 23:27

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Duminica, 10 Iulie 2011, 12:12

MEMORIU
Cu privire la continutul “REFERATULUI DE APROBARE” emis de ANCPI si MINISTERUL JUSTITIEI prin ........– SECRETAR DE STAT si ……… DIRECTOR GENERAL AL ANCPIIn prezentul memoriu , fiecare paragraf va fi discutat pentru a putea intelege intreaga amploare si complexitate a problemelor solicitate in necunostinta de cauza de catre ANCPI si MINISTERUL JUSTITIEI – expertilor tehnici judiciari din domeniul topografie, cadastru si geodezie.

“ Potrivit prevederilor art. 4 litera l) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară avizează tehnic expertizele efectuate de către experții judiciari în specialitatea topografie, geodezie și cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanțelor de judecată. Avizele menționate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Ministerul Justiției. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, În cazul cererilor prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, dacă instanța de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.”

Este corect faptul ca avizarea va fi doar din punct de vedere tehnic dar aceasta avizare va fi facuta numai in situatia in care – instanta de judecata va dispune ca expertiza sa fie avizata – instanta neavand OBLIGATIA de a solicita avizul.
Ultimul paragraf deja constrange instanta sa dispuna avizarea expertizelor pe care le dispune in anumite situatii.


„ Dispozițiile citate din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară impun elaborarea unui regulament de către Ministerul Justiției și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind reglementarea situațiilor în care instanța de judecată dispune, în condițiile legii, o expertiză tehnică judiciară efectuată de către un expert tehnic judiciar în specialitatea topografie, geodezie și cadastru.
Totodată, la elaborarea proiectului de regulament s-a avut în vedere și faptul că activitatea de expertiză judiciară prezintă o importanță deosebită în cadrul sistemului judiciar, raportul de expertiză fiind un mijloc de probă deosebit de important în anumite tipuri de litigii al căror obiect îl constituie dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, având rolul de a facilita pronunțarea unei hotărâri temeinice, care să conducă la stingerea litigiului dintre părți.
De asemenea, la elaborarea proiectului s-a ținut seama că în practică au fost semnalate o serie de probleme referitoare la procedura intabulării în cartea funciară, în situația în care expertiza judiciară dispusă nu a fost avizată de oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară, în aceste situații fiind necesară întocmirea de către o persoană autorizată a unei noi documentații cadastrale, fapt ce conduce la creșterea a duratei și a costurilor aferente efectuării formalităților de înregistrare imobiliară. Astfel, implicarea oficiilor teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară va avea ca efect înscrierea cu celeritate în cartea funciară a drepturilor stabilite prin hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară întocmirea unei noi documentații cadastrale și fără cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate.”

Problemele referitoare la procedura intabularii in cartea funciara au fost de urmatoarea natura :
1. inexistenta planurilor parcelare in zona de extravilan,
2. suprapunerea reala cu o carte funciara anterior intabulata de OCPI
3. suprapunerea virtuala cu numere cadastrale avizate anterior de OCPI
4. neracordarea intre cartile funciare intabulate si expertizele judiciare
( neracordarea laturilor imobilelor )
Necesitatea intocmirii unei documentatii cadastrale VA FI NECESARA SI POSIBILA ABIA DUPA FINALIZAREA PROCESULUI – deoarece operatiunea numita expertiza judiciara este o coroborare de date tehnice si juridice de natura sa explice situatia din teren si din acte instantei – iar intocmirea unei documentatii cadastrale este o operatiune ce transpune intr-o forma solicitata de ANCPI coroborarea actelor de proprietate, a transmiterii dreptului de proprietate si a datelor referitoare la proprietatea in sine, astfel incat dupa verificarea facuta dpdv tehnic si apoi, de catre publicitatea imobiliara dpdv al modului in care este detinuta acea proprietate – se acorda numar cadastral si se intabuleaza dreptul de proprietate.
Concluzii :

1. – ANCPI – face o grava confuzie intre obiectul de activitate al unei persoane fizice autorizate in specializarea cadastru – topografie- geodezie si obiectul de activitate al unui expert in specialitatea cadastru- topografie si geodezie.

2. Faptul ca Ministerul Justitiei a autorizat o serie de experti in aceasta specializare – conditionand participarea la examen de autorizarea anterioara de catre ANCPI sau OCPI a acestora, nu presupune ca expertul sa execute pe langa expertiza tehnica judiciara si lucrari de cadastru, cu atat mai putin combinarea expertizei cu lucrarea cadastrala

2- Necesitatea efectuarii unei documentatii cadastrale bazate pe o expertiza admisa de catre instanta ramane in continuare – fiind o operatiune care nu se suprapune decat partial cu activitatea expertului – si anume, operatiunea de masurare a unui imobil , insa numai acela ce urmeaza a fi intabulat

Implicarea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara – ar putea prevedea eventual ca orice documentatie cadastrala care are intre acte si sentinte judecatoresti – sa fie scutite de taxele de intabulare iar regimul de solutionare sa fie extrem de scurt, in regim de urgenta, suprapunerile virtuale fiind rezolvate din oficiu – de catre inspectorii OCPI , iar cele reale sa fie aduse la cunostinta instantei – tot din oficiu de catre Biroul de Carte Funciara ( insotit de toate actele ce au stat la baza intabularii respective )– pentru a putea fi anulat numarul cadastral si numarul de carte funciara pe care instanta va considera ca OCPI le-a atribuit in mod eronat .
O alta implicare a OCPI ar putea fi ca acolo unde exista litigii in extravilan, in timpul cel mai scurt sa fie efectuat plan parcelar, sa fie bornata pe tot conturul intreaga tarla, astfel incat expertul sa poata masura exact parcelele de interes pentru procesul in cauza.

O asigurare a unei retele de sprijin cu o densitate care sa duca la o productivitate reala a masuratorilor diferitelor obiective sau imobile ar fi imbucuratoare si asteptata nu numai de catre experti ci si de catre persoanele fizice autorizate de OCPI sau ANCPI .

Consideram ca este necesara excluderea cu desavarsire a implicarii OCPI/ANCPI in avizarea expertizelor tehnice judiciare ,cu exceptia verificarii cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate si avizate de catre aceste institutii , adica : panul parcelar, planul cadastral si procesul verbal de punere in posesie si aceasta in conditiile in care cel care avizeaza a vazut si inteles dosarul, cunoscandu-se faptul ca expertul este constrans de lege sa foloseasca doar actele depuse la dosar.

„Prin Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, geodezie și cadastru, a cărui aprobare este propusă prin prezentul proiect de ordin, este stabilită procedura recepției tehnice a planului de amplasament și delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (3), lit. e) și art. 13, alin. (3), lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 108/2010.
Recepția tehnică a planului de amplasament și delimitare a imobilului se realizează, prin verificarea conținutului topografic al acestuia, a metodelor și mijloacelor de măsurare, a determinării suprafeței imobilului, precum și a încadrării acestuia în sistem național de proiecție Stereografic 1970.
Competența recepției planului de amplasament și delimitare revine oficiului de cadastru și publicitate imobiliară județean în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.
Recepția se finalizează prin întocmirea de către oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară a unui proces verbal de recepție, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepției planului de amplasament și delimitare.”

Avizarea tehnica NU se face in conditiile prezentarii unui PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CE FACE OBIECTUL EXPERTIZEI – ci in conditiile prezentarii unui PLAN TOPOGRAFIC – care este un cu totul altfel de plan – iar distinctia clara este facuta in insesi prevederile din Ordinul 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei
Intrebari pentru ANCPI :
1. Care dintre imobilele aflate intr-un proces de granituire urmeaza sa-l prezentam spre avizare ?
2. Dar dintr-o revendicare imobiliara cand reclamantul a dat in judecata toti cei 3-8 vecini de jur imprejurul imobilului sau , ce imobil vom aviza la OCPI ?
3. Unde va fi masurata parcela din extravilan in conditiile in care la OCPI nu exista plan parcelar, la primaria comunei „X” se gasesc doar caietele agentului agricol cu o descriere aproximativa a pozitionarii in tarla, iar limitele tarlalei sunt fluctuante in absenta bornelor de pe contur si datorita felului in care tractoarele „croiesc” drumul de exploatare in fiecare sezon, in functie de ploi ?!
4. La o identificare de imobil – in conditiile in care partea din proces nu cunoaste amplasamentul vechi – reconstituirea acelui imobil facandu-se de pe hartile vechi, de pe acte…. Unde avizam vechiul imobil – el „picand” azi, pe un bloc si un parc – de pilda….
Intrebare pentru Ministerul Justitiei :
1. Cand ANCPI sau OCPI – este parte in proces – unde vom aviza – fie si din punct de vedere tehnic – Planul topografic ?!

„Pentru a veni în sprijinul activității instanțelor de judecată și al justițiabililor, avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepția tehnică efectuată în condițiile proiectului de regulament, este scutită de la plata tarifelor, iar experții judiciari pot solicita oficiului sau biroului teritorial, de asemenea cu scutire de la plata tarifelor, date și documente specifice necesare efectuării lucrării de specialitate dispuse de către instanță.
Termenele privind recepția planului de amplasament și delimitare a imobilului, precum și cele privind furnizarea de date și documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate.
Dispozițiile propuse prin regulament vor avea efecte favorabile atât asupra activității de publicitate imobiliară desfășurată la nivelul oficiilor teritoriale cât și asupra beneficiarilor serviciilor prestate, fiind de natură, totodată, să sporească eficiența activității judiciare.”

Pentru o corecta intelegere a termenelor ce se vor scurge pentru obtinerea diferitelor materiale solicitate de la OCPI redam din „Lista ce cuprinde termenele pentru serviciile furnizate de ANCPI”

Astfel, avizul pentru o Receptie tehnica pentru lucrarile de masuratori terestre ( avizul tehnic – pentru un PLAN TOPOGRAFIC – nicidecum un PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ) este de 21 zile lucratoare. Tinand cont de faptul ca saptamana are 5 zile lucratoare – un aviz ar putea fi obtinut dupa – patru saptamani si o zi !
Deci – un aviz = o luna calendaristica !

Ar exista varianta de regim de urgenta de numai 7 zile lucratoare – care NU este mentionata de ANCPI in acest Referat de aprobare – dar care ar insemna si acesta cam doua saptamani calendaristice.

Sa vedem ce se intampla cu informatiile de care – evident, ca expert, ai nevoie inainte de a merge la teren sa faci masuratoarea, deci , in perioada de studiu a dosarului si a actelor din dosar !

Hartile si planurile cadastrale – fie ele in format de hartie, fie digital – se elibereaza in 5 zile lucratoare . = o saptamana lucratoare
Coordonate planimetrice – 5 zile lucratoare = o saptamana calendaristica
Plan parcelar in format analogic - 5 zile lucratoare = o saptamana calendaristica
Aerofotograme – 7 zile lucratoare = o saptamana si jumatate calendaristica
Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului – 7 zile lucratoare = o saptamana si jumatate calendaristica
Extras de carte funciara pentru informare – 3 zile lucratoare
Certificat de sarcini – 5 zile lucratoare

Daca Ministerul Justitiei considera ca aceste termene prevazute in „Dispozițiile propuse prin regulament vor avea efecte favorabile „, ne rezervam dreptul de a considera ca astfel de masuri vor duce la o impiedicare a Micii reforme in justitie.


Față de cele prezentate mai sus, vă înaintăm proiectul de Ordin comun al ministrului justiției și al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, geodezie și cadastru, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați.

Nu se poate impune realizarea expertizelor topografice in Stereo 70 , aceasta fiind la latitudinea expertului si , de obicei cele mai multe expertize care trebuie efectuate in Stereo 70 sunt expertizele in care parat este OCPI/ANCPI, iar fiecare expert stie cand este necesar si obligatoriu sa efectueze expertiza in Stereo 70.

De asemenea ar trebui ca OCPI sa ne asigure reteaua Stereo in momentul efectuarii expertizei, ceea ce este imposibil pentru ca:

1). Nu exista o retea unitara nici macar la nivel de judet si nu are o densitate suficienta;

2)amplasamentul imobilului ce face obiectul expertizei nu-l cunoaste nici expertul pana in momentul cand merge in teren ,

3)rezultatele determinarii GPS coordonatelor este discutabil pentru ca depinde de foarte multi factori care nu depind de expert si care pot da rezultate eronate , in functie de exploziile solare, semnalul transmis de Rompos- etc. ( a confirma ANCPI – numai luna aceasta – de cate ori masuratorile cu aparatura tip RTK nu au putut fi efectuate din pricinile enumerate mai sus)

Nu putem fi de acord cu inscrierea in cartea funciare a imobilelor expertizate pana cand nu exista o Sentinta Civila definitiva si irevocabila stiut fiind faptul ca sunt cazuri de expertize , contraexpertize sau cazuri cand au fost efectuate 10-12 expertize in aceiasi cauza , ori avizarea , asa cum doreste ANCPI si inscrierea in CF a acestor expertize ar da deja solutia unui proces fara ca avizatorul sa stie despre ce-i vorba in dosarul respectiv, iar , eventualele expertize ulterioare s-ar lovi de aceasta prima avizare.

De asemenea , NIMENI nu poate impune expertului ce aparatura sau instrumente topografice sa foloseasca la efectuarea unei expertize !
Aceasta depinde de factori pe care doar expertul ii poate analiza si stabili in cunostiinta de cauza cu ce aparate sau instrumente sa efectueze expertiza.

In concluzie interpunerea ANCPI pe traseul efectuarii unei expertize judiciare topografice poate deveni o piedica serioasa in realizarea unei justitii corecte mai ales daca tinem seama si de faptul ca unii expertii au soti/sotii angajati la OCPI si chiar unii justitiabili au influenta foarte mare la OCPI care ar putea influenta avizarea/neavizarea unei expertize.

In situatia in care Ministerul Justitiei intentioneaza incheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE cu ANCPI , atunci sugeram celor ce vor initia acest lucru urmatoarele :

Mentiune pentru ANCPI :
O pozitie corecta a ANCPI fata de Ministerului Justitiei si o corecta punere in aplicare a Micii reforme in Justitie ar putea consta in :
1. Punerea la dispozitie a oricaror date solicitate de catre expertul numit – fara plata , in regim de urgenta, pe baza Numirii primite de expert - astfel incat expertul sa aiba posibilitatea efectuarii expertizei solicitate de instanta in termenul fixat de aceasta, folosind orice considera ca i-ar fi de folos din zona cu litigiu.
LA ACEST PUNCT AR MAI FI DE ADAUGAT CA – OCPI si/sau ANCPI – prin parafa institutiei asigura CORECTITUDINEA DATELOR FURNIZATE EXPERTULUI, orice neconcordanta gasita de expert intre materialele furnizate si realitatea din teren urmand a fi semnalate instantei de catre expertul numit in acel dosar.
2. Eliminarea solicitarii de avizare a lucrarii – fie ea si numai sub forma de aviz tehnic.
3. Eliberarea in format electronic a informatiilor existente in baza de date a OCPI – pentru zona in care exista litigiul – chiar daca parte in respectivul proces – se afla insusi ANCPI si/sau OCPI sau angajati ai acestor institutii, de asemenea in mod gratuit si in regim de urgenta.
4. Sesizarea din oficiu a instantei – de catre Biroul de carte funciara – atunci cand imobilul din dosarul cadastral de solicitare intabulare drept de proprietate pe baza unei sentinte def. si irevocabile – intocmite de o PFA – se suprapune real cu un alt numar cadastral si /sau carte funciara anterior avizata si intabulata de OCPI, urmand ca instanta sa dispuna daca acea carte funciara si/sau numar cadastral – ce impiedica intabularea Sentintei definitive si irevocabile - va fi anulat.
5. Eliberarea de acte in copie si /sau alte documente solicitate de expert, chiar daca actiunea litigioasa ar incrimina sau viza ulterior – institutia ANCPI, OCPI sau angajati ai acestei institutii.

Mentiune pentru Ministerul Justitiei :
Gradul de incredere acordat expertilor tehnici judiciari in domeniul topografie-cadastru si geodezie pe care i-ati autorizat, nu trebuie desfiintat de solicitarea ca expertizele sa fie supervizate de ANCPI sau OCPI – cata vreme , se stie foarte bine, parti in procese sunt adesea chiar aceste institutii.
Daca aceasta solicitare de avizare a lucrarilor va ramane in sarcina ANCPI – OCPI – atunci rolul nostru de experti tehnici judiciari nu-si mai gaseste justificarea, ca atare orice expertiza judiciara comandata de instanta ar putea fi transmisa direct institutiei ANCPI sau OCPI.
PAREREA FIECARUIA DINTRE NOI ESTE IMPORTANTA.

Semnatarii acestui memoriu sunt :


111 experti tehnici judiciari – care nu sunt precizati – datorita regulilor de pe forum


ultima data editat de dora3mira pe data de Duminica, 10 Iulie 2011, 12:16
 
 
 
 

Discutie Memoriu semnat de 111 experti tehnici judiciari topo-cadastru 10 iulie 2011

Acest subiect este moderat de catre
Gabriela Pintea,    freeelis,    cioan,    gigipopa 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 327
Total subiecte: 411946
Total mesaje: 2104244


 

Acum online

Utilizatori (36)
chirurgul , mroby , mihaileugenchitu , CRM2013 , AlexGeorge2010 , Dolea , Carturarul , darida , adriana009 , patraulea , lee_vue , adrian_tudor89 , adrianaion , hanganumaria28 , Lucian_bz , saandyf , crys1968 , maticiuc , mariea.stanic , Ovidiu1991 , silster , diana_1990 , titinas , earlysunset , GeorgeVandu05 , ynocentta , degetel2013 , kesleranton , adriano451 , zohnermariana , RopMihaela , ale2012 , puncuskaa , petitemichele , InteractiveAccounting , adi_09

Consultanti (3)
iulia53 , bote marius , DanaM.

Moderatori (4)
ana-cer , Ares-3 , Joha , carmen01011958

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

lola , Orwell , TOR , nadial , tatarnic , NAGY ZSOLT , monica.stanciu , pussycat , nicktwister , oaopri , mihai2382 , feryan , smnlp , gsilviu78 , lazar.ionut , Marinela_ br , nabejo , egreta , rapanviorel , rapviorel , nenna26 , irinuta , HORECA EXPERT , SPE , lipovasnj , LECRAM , nar , sonorom , mihalache , georgianacalin , ion neagu , stella_caracostea , horlaci2003 , valentina-meresz , AF Parpala , mamaina , Caligula , popescuvirgil44 , daniela5 , aura_s , alinat , phoenixpetra , gusty , roxiana , alinamugur , getam , mora_attila , antecume , edo23 , mireille_is , marianicoo , iulyian , dr Kiss Borbála , petcudanpetcu , sonia28 , mirunajad , waldymar , andreicsa , diamo , Ion d. , punctali , denisalacra , georgetap , damian088 , elenacarmen , Pantilie Nina , blagu , fl2308 , agafia.staicu , aanaderol , alexdeian , nicoleta.ion55@yahoo.co.uk , angela_capota , cami_imi , nicoleta teodorescu , alina.chituc , mirela popa , Peitho , cristidelice , iacob laurentiu dan , georgescuray , ANCA SPIRIDON , carmentza , Irina91 , hermannstadtady , Mujagado , onilogi , stanciu aurelia , andra-celia , pasaportista , nelda , alina2006alina91 , costelcalin , judgedredd , evaluarebrasov , virgula , Tya_27 , vrd , ghicosion , tudosevictorel , iuhasz , Viorica Alex , www.alegemedierea.ro , gabrielbulgaru , keleioan , andresclaudia , myoooo , marin raduti , fox23 , AndreASM , mena2308 , cristynika_79 , magdabarbu , CATALIN CORNELIU , trex2308 , jon58 , 230857 , sallai , neagusenior , popa liana , adrianaudroiu , ivan cornelia , bilu ana , Phoenix58 , cristinaobi , dadi68 , anna2308 , mgmediator , Andreea_Ius , Blagoi Daniel , marianacernica , NicuViorel , liviu_ionut , popescubogdan , Cametra , CameliaBP , timofteandreius , bogdanradu , SLDTimisoara , MioaraOlteanu , PopaDaniel23 , CIOKOLATA , JohnnyX , Rodyr3 , asanacheromel , MARIANMATE

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro