Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.605 de membri si 5.998 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.109.962 mesaje in forum.

Discutie Articolul 52 Constitutia Romaniei?

Du-te la pagina:  1 2
 
 
offline
Avatar 4

Data inregistrarii:
Miercuri, 4 Mai 2011, 22:39

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 16:28

Articolul 52 Constituția României
ARTICOLUL 52
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei.
(2) Condițiile și limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

Întrebare:
Ce poate face efectiv un simplu cetatean in cazul in care constata ca o lege din Romania produce o paguba unei categorii de cetateni, pentru ca leguitorul nu a tinut cont de anumite situatii de excepție.
Care este legea organica care face referire la acest art. 52.
Cui se adreseaza pentru constatare, solutionare si eventual repararea Legii?
 
 
 
offline
10
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 16:39
Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
 
1. Legea organica la care face referire art.52 din Connstitutia Romaniei este Legea nr.554/2004 a contenciosului administartiv.

2. Poate sa se adreseze Parlamentului , Guvernului sau poate constitui un comitet de initiativa legislativa a cetatenilor in scopul modificarii legii.
 
 
 
offline
Avatar 9
1

Data inregistrarii:
Joi, 17 Septembrie 2009, 11:04

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 16:43
Va adresati senatorului/deputatului ales in circumscriptia dvs. pentru promovarea unui proiect legislativ prin care sa fie remediata situatia.
Sau strangeti semnaturi pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.

ARTICOLUL 74 - Constitutia Romaniei
(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative.

(2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea.

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.

(4) Deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

ultima data editat de Alimanescu George pe data de Vineri, 29 Iulie 2011, 16:48
 
 
 
offline
Avatar 4

Data inregistrarii:
Miercuri, 4 Mai 2011, 22:39

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 17:23
Cu privire la art. 74 din Constitutie sa fim seriosi teoretic e frumoasa, practic este imposibil de indeplinit de un simplu cetatean. Eu, care sunt obligat sa am un serviciu ca sa supravietuiesc cu un salariu de doi bani... nu am nici timpul si bani pentru a face o initiativa legislativa. Am citit care este intraga procedura de realizare... sunt de-a dreptul diabolice, asa ca nicio sansa pentru mine cu privire la art. 74...

Legea 552/2004
Art. 9
(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim prin ordonante sau dispozitii din ordonante introduce actiune la instanta de contencios administrativ, insotita de exceptia de neconstitutionalitate.
(2) Instanta de contencios administrativ, daca apreciaza ca exceptia indeplineste conditiile prevazute de art. 29 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, sesizeaza, prin incheiere motivata, Curtea Constitutionala si suspenda solutionarea cauzei pe fond.
(3) Instanta de contencios administrativ, dupa pronuntarea Curtii Constitutionale, repune cauza pe rol si va da termen, cu citarea partilor, numai daca ordonanta sau o dispozitie a acesteia a fost declarata neconstitutionala. In caz contrar, respinge actiunea ca inadmisibila pe fond.
(4) In situatia in care decizia de declarare a neconstitutionalitatii este urmarea unei exceptii ridicate in alta cauza, sesizarea instantei de contencios administrativ se va face in conditiile art. 7 alin. (5) si ale art. 11 alin. (1) si (2), cu precizarea ca termenele incep sa curga de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presupun ca acesta este articolul care poate face referire la o lege care produce daune unor cetateni.
Am sa emit cateva ipoteze si as dori o confirmare sau o infirmare:
1. O lege gresita este daca incalca legea fundamentala Constitutia?
2. O lege gresita este daca incalca o alta lege din România?

Daca e cazul pot prezenta si legea pe care o invoc gresita si care produce daune unei categorii de cetateni. Subiectul e putin cam lung...
 
 
 
offline
Avatar 9
1

Data inregistrarii:
Joi, 17 Septembrie 2009, 11:04

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 17:39
Art.9 din Legea nr.554/2004 a fost modificat si in prezent are urmatorul continut :
Art. 9
Acțiunile împotriva ordonanțelor Guvernului

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe poate introduce acțiune la instanța de contencios administrativ, însoțită de excepția de neconstituționalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituționalității ordonanței sau a dispoziției din ordonanță.

(2) Instanța de contencios administrativ, dacă apreciază că excepția îndeplinește condițiile prevăzute de art. 29 alin. (1) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, sesizează, prin încheiere motivată, Curtea Constituțională și suspendă soluționarea cauzei pe fond.

(3) După pronunțarea Curții Constituționale, instanța de contencios administrativ repune cauza pe rol și dă termen, cu citarea părților. Dacă ordonanța sau o dispoziție a acesteia a fost declarată neconstituțională, instanța soluționează fondul cauzei; în caz contrar, acțiunea se respinge ca inadmisibilă.

(4) În situația în care decizia de declarare a neconstituționalității este urmarea unei excepții ridicate în altă cauză, acțiunea poate fi introdusă direct la instanța de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, calculat de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Acțiunea prevăzută de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanțe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum și, după caz, obligarea unei autorități publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operațiuni administrative.

Atentie, puteti recurge la acest articol numai daca este vorba despre o ordonanta a guvernului, nu si atunci cand este vorba despre o lege.

P.S. Detaliati putin despre ce act normativ este vorba si care este categoria de cetateni afectata de dispozitiile sale.


ultima data editat de Alimanescu George pe data de Vineri, 29 Iulie 2011, 17:41
 
 
 
offline
Avatar 4

Data inregistrarii:
Miercuri, 4 Mai 2011, 22:39

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 17:58
Am sa citez articolele ca apoi imi exprim opinia...
H.G. 400 din 02/04/2003
Norme metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

ARTICOLUL 1
(1) Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitie asociatiilor de proprietari si autoritatilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general pentru organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exploatarea si administrarea cladirilor - blocuri de locuinte - condominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari in aplicarea prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.G. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobata cu modificari prin Legea 234/2002.
(2) In intelesul prezentelor norme metodologice, prin bloc de locuinte - cladire - condominiu, denumit in continuare condominiu, se intelege o proprietate imobiliara din care unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, iar restul, proprietate comuna indiviza. Prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.

(4) Prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari, pot sa nu contribuie la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din condominiile fara mezanin. De asemenea, in cazul condominiilor care au amplasate la etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii, prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari, persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din condominiile fara mezanin, toate sau in parte, pot sa nu contribuie la cheltuielile aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, in baza unor angajamente personale, date in scris catre asociatia de proprietari de catre persoanele care nu folosesc spatiile de la etajele superioare. In contextul celor de mai sus, adunarea generala a asociatiei de proprietari va hotari, in conditiile statutului asociatiei de proprietari, in legatura cu participarea persoanelor care locuiesc in mod curent in condominiu la sustinerea acestor cheltuieli. Celelalte cheltuieli determinate de intretinerea-revizia ascensorului/ascensoarelor se suporta de toti proprietarii apartamentelor sau spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, chiar daca nu locuiesc in aceste spatii, ascensorul/ascensoarele fiind o instalatie comuna ca si acoperisul, fatada, casa scarii si altele asemenea.

ARTICOLUL 46
Cheltuielile pentru lucrari de intretinere, servicii, de reparatii si, dupa caz, de consolidare la partile de constructii si instalatii aflate in proprietatea comuna indiviza - astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere ca: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, termoficare, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria;
uscatoria; terasa; ascensorul; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a gunoiului menajer;
structura de rezistenta; fatade; acoperis si altele asemenea se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a fiecarui proprietar, astfel cum este inscrisa in acordul de asociere sau care a fost recalculata conform prevederilor art. 45 alin. (3).


Revind cu opinia mea referitoare la acest subiect LIFTUL, am subliniat cu bold aspectele pe care le voi invoca...

ultima data editat de rlau_ro pe data de Vineri, 29 Iulie 2011, 18:00
 
 
 
offline
Avatar 9
1

Data inregistrarii:
Joi, 17 Septembrie 2009, 11:04

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 18:09
HG nr.400/2003 este in prezent abrogata.
Gasiti aici noile norme : http://www.administratordeb...
Hotararile de Guvern pot fi atacate in contencios administrativ fara a fi necesara invocarea exceptiei de neconstitutionalitate. De altfel, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila in ceea ce priveste hotararile guvernului, putand fi invocata doar cu privire la legi si ordonante.
Insa, se poate argumenta, in cererea introdusa pe calea contenciosului, ca prevederi din respectiva HG sunt contrare dispozitiilor constitutionale.

ultima data editat de Alimanescu George pe data de Vineri, 29 Iulie 2011, 18:19
 
 
 
offline
Avatar 4

Data inregistrarii:
Miercuri, 4 Mai 2011, 22:39

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 29 Iulie 2011, 18:35
OPINIE
Liftul doar daca ne gandim la ce foloseste si cum functioneaza este suficient sa se demonstreze ca este un obiect care nu poate fi definit indispensabil, precum terasa instalatiile de apa, scarile, holurile... Este un mijloc de locomotie si care nu afecteaza vitalitatea unei cladiri. Cand stationeaza nu afecteaza cu nimic cladirea si functionalitatea ei. Daca se strica cateva sapatamani toate lumea are acces la apartamente, cladirea nu pateste nimic. Orice expert in constructii poate confirma ca liftul poate chiar fi scos din cladire fara niciun fel de problema ptr vitalitatea cladirii... sunt blocuri cu 4 etaje care nu au lifturi...
Deci prima eroare a legiuitorului o consider ca nu a tinut cont de statutul de exceptie al liftului și a atribuit liftului statutul de indispensabil, ceea ce implica modul de exercitare al dreptului de proprietate. In fapt este un element perfect dispesanbil, facultativ, optional... El poate fi o necesitate ptr unii cetateni, dar ptr altii cum ar fi cei de la parter si et. 1 nu valoreaza nimic. Este firesc ca cine are nevoie de acest mijloc de locomotie sa plateasca absolut toate cheltuielile. Legiuitorul pune la plata o categorie de cetateni care nu se folosesc de un obiect optional, pentru a satisface nevoile altor cetateni.
Daca e sa vorbim din punct de vedere al proprietatii, culmea este ca locuitorii etajelor superioare se folosesc de drepturile de proprietate ale celor de la etajul 1 si parter, fara sa plateasca nimic (chirie, taxa). Ei nu se folosesc de propria proprietate si nu se folosesc nici de drepturile de proprietate ale celorlalti, pentru ca nu au nevoie. Si in schimb leguitorul obliga o categorie de cetateni la o plata pentru o proprietate de care nu se foloseste.
Orice om intreg la minte cand are in gospodarie un obiect in proprietate de care nu se foloseste dar ii produce numai pagube, il arunca, renunta la el. Faptul ca leguitorul a atribuit liftului titulul de bun indispensabil, drepturile de proprietate absolute sunt îngradite…
Daca se va spune ca cineva de la parter si et. 1 a folosit ocazional liftul si din cauza asta sa fie pusi la plata, atunci pot spune si eu ca orice vizitator care intra si foloseste liftul ar trebui sa plateasca liftul in egala masura cu proprietarii de la parter si etajul 1. Si vizitatorul si proprietarii de la parter si et. 1 folosesc liftul ocazional. Ori platesc toti ori nu plateste niciunul, alfel se incalca Constitutia cu privire la discriminare.
Legiuitorul trebuia sa isi puna o intrebare fundamentala: CINE FOLOSESTE LIFTUL PENTRU A SE DEPLASA LA DOMICILIU? Acestia sunt cei care AU NEVOIE DE LIFT si acestia trebuiau pusi la plata in exclusivitate.
Insasi legiuitorul recunoaste starea de exceptie a proprietarilor de la parter si et. 1, dar emite o lege total stramba.
Cu privire la consumul de energie electrica aferent liftului, leguitorul face o dubla discriminare.
Sa presupunem un bloc cu 2 scari, 2 asociatii, în scara A asociatia decide sa nu se plateasca lumina, in scara B se decide sa se plateasca. In aceleasi conditii locative, un cetatean este discriminat ptr ca leguitorul a lasat conditiile crearii acestei discriminari. Apoi legiutorul a lasat interesul unei minoritati la discretia deciziei unei majoritati. Cine reprezinta majoritatea? Locuitorii etajelor superioare… Cine are interesul sa nu plateasca? minoritatea parterului si et. 1, Doar nu or fi atat de naivi locuitorii majoritari ca sa voteze impotriva intereselor lor, nu? S-a creat o discriminare prin insasi votul democratic.
Legiutorul stabileste ca plata intretinerii si reparatiei liftului sa se faca la cota-indiviza. Spre exemplu la et. 8 un apartament de 2 camere are 4 locuitori, si pe acelasi hol al et. 8 un apartament cu 3 camere are un singur locuitor. Conform legii locuitorul de la 3 camere plateste intretinere si reparatii mai mult decat cei 4 locuitori de la ap. cu 2 camere. Total absurd. Pentru ce e nevoie de intretinere si reparatii, din cauza uzurii, nu? Cine uzeaza liftul mai intens, locuitorii, sau suprafetele locuibile? Deci alta situatie in care o categorie de populatie plateste ce nu i se cuvine… Daca e sa vorbim din punct de vedere al proprietatii si in acest caz cel de la 3 camere ofera un spatiu mai mare decat cel de la 2 camere ca parte indiviza, si atunci ar fi indreptatit sa ceara o chirie sau o taxa ca diferenta intre cele 2 cote. In fapt cetatenii nu isi aplica drepturile de proprietate, dar legiutorul aplica obligatii ale proprietarilor…

Cam asta e pe scurt…
 
 
Du-te la pagina:  1 2
 
 

Discutie Articolul 52 Constitutia Romaniei?

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    andreigrigoriu 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 28
Total subiecte: 413178
Total mesaje: 2109962


 

Acum online

Utilizatori (3)
irynas , wewerita , David111111

Consultanti (0)
-

Moderatori (0)
-

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

TEREC ANDREI , MariusT , marylena , mihainord , Cristina_Dinu_ , viorelgeorgevici , dory_gurau , bmf , crm , tabarasam , wells , i_am_i_1972 , ceapraga , mirrelle , selecons , GABI_2007 , irin@ , cosmitu , autotibedi , loreleis2003 , katycondrut , contracte , Maria Diaconu , sue , gelu.soare , marymonicaizabela , vraluca2003 , ceciliahrom , leonyd , ciprianiftene , katalyna18 , bogdanvip , crispetra07 , docktorlex29 , saftoium , oanacozos , claumona70 , Viana22 , georgiu40 , alinutz_a , lucia andritoiu , asdal , zodiac , boby_77 , pinut , hritcumihaela , LENUTA PANAIT , Andrusceac Paunel , Szabi , raduhas , hattrick , Iulian Manea , vidiva , totolino , isaiamariana , luitrodi , maricarmen , michelle29 , robert_brates , maramik , irod , gabimocanu67 , emilia76 , kiraly zoltan , cornelpirlog , kostyn_02 , mirela88 , sava ioan mina , adriana rusateanu , sandatibi , adi76 , bogdan86 , sandel25 , sava ioan , Prostudio , balasa.sorin , storsistem , adrian05 , liviaangelahava , BarbulescuDanielAv , mary-alex , codruta_coco , costinel062000 , Mara T , popamaryi , liloiu , florin_mst , qeruta , adrianamihaela , Moldovan Dorina , ovimat , norbi00 , nicu_tudora , cristinna , vam , havaangela , balana , Inna6769 , SilviuMihai , Daniela Elisabeta , Secretara7 , soferu84 , cristi_i2 , nutu ion , loryka45 , ileanadogaru , lau02 , Daniela Turcan , otto nagy , tuca_rad , mariatomy , Savu81 , stelutza42 , Roger25 , deliadaniu , spiridonf18 , medcar , gavrilcornel , maria_pop , sunshine68 , BALCANIC , istvan_madalin , pascarumaria

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro