Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 409.405 de membri si 6.662 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.536.034 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie Salarizare bugetari 2012

Du-te la pagina:  1 2 3
 
offline
24

Data înregistrării:
Duminica, 1 Februarie 2009, 12:18

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 12 Decembrie 2011, 02:28

Vin si eu cu o intrebare: a auzit cineva ceva despre salarizarea bugetarilor in 2012? Poate mi-a scapat mie, insa chiar n-am vazut nici un act normativ in acest sens pana acum si mi se pare prea frumos sa aplicam la anul coeficientii din legea 284/2010
 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Sambata, 23 Aprilie 2005, 21:35

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Luni, 12 Decembrie 2011, 12:38
AR FI PREA FRUMOS DAR DIN PÃCATE NU ESTE ADEVÃRAT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80
din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, cu următoarele
modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ
pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul
bugetar”
2
2. După articolul unic, care devine articolul I, se introduce un
nou articol, articolul II, cu următorul cuprins:
„Art. II. - Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, după cum urmează:
Art. 1. - (1) În anul 2012 cuantumul brut al salariilor de
bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor
de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului
plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012 cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care
fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar
brut, indemnizaţia brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel
ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna
decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.
(3) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar
din învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.
(4) Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică
prevederile Legii nr. 63/2011.
(5) În anul 2012 prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I
lit. B – Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ la
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
Art. 2. - În anul 2012, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii,
pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică
pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii
sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată
3
pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta
este încadrat.
Art. 3. - Prevederile art. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi
personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate
în condiţiile legii şi şi-a reluat activitatea în anul 2012.
Art. 4. - (1) Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2012 la
600 lei.
(2) În anul 2012 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de
ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din
autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii,
aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului,
ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi cele aflate în coordonarea primului-ministru
şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale căror contracte colective de
muncă îşi încetează valabilitatea în anul 2012, salariile se stabilesc
potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, fără a depăşi nivelul din decembrie 2011.
Art. 5. - În anul 2012, pentru personalul militar, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele,
ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare
pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în
vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora
utilizată pentru luna decembrie 2011.
Art. 6. - (1) În anul 2012, avansarea personalului încadrat pe funcţii
de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se
face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în
muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o
majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de
salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la
4
art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată, fără acordarea salariului
corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de
salarizare.
(2) În anul 2012, prevederile alin. (1) se aplică în mod
corespunzător pentru personalul de conducere, precum şi la trecerea
într-o altă tranşă de vechime în funcţie pentru personalul care ocupă
funcţii din cadrul familiei ocupaţionale «Justiţie».
(3) Personalul care, în cursul anului 2012, desfăşoară activităţi noi
care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute
pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază,
respectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase
de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10
alin. (5) din legea sus-menţionată.
Art. 7. - (1) În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste
durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul
bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se
lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai
cu timp liber corespunzător.
(2) În anul 2012, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de
modul de finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţă.
Art. 8. - (1) În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2
alin. (1) lit. a), b) şi d), alin. (4), art. 13 lit. b) şi c) şi art. 14 din
Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se
menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012, pentru personalul încadrat în instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pe perioada participării la
misiunile specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind
participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului
statului român, alocaţiile de hrană se acordă în cuantumul prevăzut
pentru luna decembrie 2011.
5
(3) De cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (2) beneficiază şi
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în străinătate în
cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor
organizaţii internaţionale.
Art. 9. - În anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz,
indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de
serviciu ori la trecerea în rezervă.
Art. 10. - (1) Începând cu anul 2012, salariile de bază ale
personalului din instituţiile şi autorităţile publice care beneficia de
stimulente în temeiul actelor normative prevăzute la art. I – VIII din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor
acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea
de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar, se calculează prin
includerea în acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi plătit în
anul 2010.
(2) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se
stabilesc procedura şi criteriile pe baza cărora se stabilesc noile salarii de
bază.
(3) Sumele care vor fi incluse în salariile de bază conform alin.(1),
în mod cumulat pe ordonator de credite, la nivelul anului 2012, nu pot
depăşi nivelul fondului total de stimulente plătite în anul 2010.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul personalului din
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază de prevederile
art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice.
Art. 11. - (1) În anul 2012, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile,
majorările salariilor de bază şi alte drepturi acordate potrivit actelor
normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în
salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi
art. 10 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) În anul 2012 prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 20 din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
6
Art. 12. - (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.
(2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă şi personalului
nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au
fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-au reluat activitatea în anul
2012, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii de muncă cu personalul care beneficiază de aceste
sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal
cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.
(3) Începând cu 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplică în
mod corespunzător personalului încadrat şi personalului care şi-a reluat
activitatea, în anii 2010 şi 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 13. - (1) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt
redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în
funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi
avută în vedere treapta de salarizare deţinută anterior.
(2) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi,
nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel
corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
Art. 14. - În anul 2012, cuantumul indemnizaţiei preşedintelui
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte la nivelul din
luna decembrie 2011.
Art. 15. - (1) În anul 2012, instituţiile şi autorităţile publice centrale
şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi prin
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate
integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din
cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2012 ale instituţiilor publice centrale şi
locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările
7
şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru
acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul
acestora.
Art. 16. - Termenul prevăzut la alin. (2) al art. 193, referitor la
prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) şi art. 170, din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 17. - (1) Până la data de 31 decembrie 2012, nu se acordă
cupoanele sociale prevăzute la alin. (6) al art. 27 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
(2) Până la începutul anului şcolar 2012-2013 nu se acordă
finanţarea de bază pentru elevii din învăţământul primar particular
acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat,
liceal particular acreditat, prevăzută la art. 101 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011. Începând cu anul şcolar 2012-2013 finanţarea de bază
se asigură pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul
primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional
acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de
stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
Art. 18. - În anul 2012 indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4)
din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.
Art. 19. - În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz,
gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple,
la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:
a) art. 1, alin. (1), (2) şi (4) ale art. 2, alin. (1) şi (2) ale art. 3,
alin. (1), (2) şi (3) ale art. 4, art. 5, alin. (1), (2) şi (3) ale art. 8, alin. (1)
al art. 9, alin. (1) al art. 11 şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului
8
nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes
personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 210/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) lit. k) a alin.(1) al art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările
şi completările ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20. - (1) Prevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin
Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
până la data de 31 decembrie 2012.
(2) În anul 2012 Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea
posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite
categorii de personal, prin excepţie de la prevederile art. 22 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 aprobată prin Legea
nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia
încadrării în cheltuielile de personal aprobate.
Art. 21. - Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 22. - Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea
nr. 1/2011, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 23. - Cheltuielile prevăzute la alin. (6) al art. 111, precum şi
cele aferente reducerilor de tarif de care beneficiază studenţii pentru
transportul pe calea ferată şi cu metroul, prevăzute la alin. (2) al art. 205
din Legea nr. 1/2011, se finanţează prin bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii.”
9
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
PREªEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREªEDINTELE
SENATULUI
Roberta Alma Anastase Mircea Dan Geoană
Bucureşti,
Nr.
 
 
 
offline
24

Data înregistrării:
Duminica, 1 Februarie 2009, 12:18

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 12 Decembrie 2011, 13:41
Multumesc...banuiam eu
 
 
 
offline
Avatar 1

Data înregistrării:
Luni, 12 Decembrie 2011, 19:57

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Marti, 13 Decembrie 2011, 21:25
Legea privind salarizarea bugetarilor pentru anul 2012 inca nu a intrat in vigoare, ci urmeaza, din cate stiu eu...nu l-am vazut inca.
mai asteptati putin, insa schimbarile nu sunt pozitive va asigur, ba dimpotriva am auzit de la ministerul finantelor ca se vor suspenda si promovarile in gradul profesional in anul 2012.deci..neplacut.
 
 
 
offline
9

Data înregistrării:
Luni, 7 Februarie 2011, 20:24

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Marti, 13 Decembrie 2011, 23:47
PENTRU Kayandra : Se aplica, dar vedeti cui si unde: Monitorul Oficial 877 din 28 dec 2010 “LEGE-CADRU privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice” – am notat partial vedeti mai amanuntit pe urmatorul site:
http://ebookbrowse.com/lege...
Cap. I la DISPOZITII GENERALE la Art. 2 – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica: a.) personalului din autoritatile si institutiile publice, respectiv Parlament, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organede specialitate ale administratiei publice locale, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fodurilor speciale; etc...
Sunt si eu bugetara si ma intereseaza foarte mult. Din pacate in februarie si martie am fost in concediu din cauza unei fracturi si am stat la calculator zile intregi, am avut rabdare sa citesc amanuntit, totodata am vorbit cu un prieten de familie avocat - el mi-a deschis ochii !!!!
Din pacate la noi nu, suntem prea mici, celor din conducere da, noi sa fecem economie la salarii ei nu.... ce sa mai spun - SA AUZIM DE BINE pe viitor !!!
 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Sambata, 23 Aprilie 2005, 21:35

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 05:29
cristinacrivat a scris:

Legea privind salarizarea bugetarilor pentru anul 2012 inca nu a intrat in vigoare, ci urmeaza, din cate stiu eu...nu l-am vazut inca.
mai asteptati putin, insa schimbarile nu sunt pozitive va asigur, ba dimpotriva am auzit de la ministerul finantelor ca se vor suspenda si promovarile in gradul profesional in anul 2012.deci..neplacut.


Aici aveţi fişa proiectului de lege de la Camera Deputaţilor

http://www.cdep.ro/pls/proi...

nu a fost publicată în monitor din cauză că

15.11.2011 sesizare de neconstituţionalitate
(formulată de un număr de 61 deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat şi 58 deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal)
Sesizare de neconstituţiionalitate


dar urmează de acuma

http://www.mondonews.ro/Ing...

aşa că pentru cei care mai au speranţe şi cred numai ce văd cu ochii....... mai aveţi răbdare câteva zile
 
 
 
offline
Avatar 1

Data înregistrării:
Luni, 12 Decembrie 2011, 19:57

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 08:56
apropo, dar copy/paste e eronat, OUG 80 care NUMAI completeaza art.11 OUG 37 suna cam asa:
Ordonanţă de urgenţă nr. 80/2010
din 08/09/2010


pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 10/09/2010


Actul a intrat in vigoare la data de 10 septembrie 2010

Tematici

Reglementări
Buget
Financiar
Având în vedere necesitatea asigurării cu prioritate a finanţării din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuării şi finalizării investiţiilor publice de interes local, aflate în curs de implementare,
luând în considerare faptul că arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, precum şi faptul că neachitarea de către unităţile/subdiviziunile administrativ- teritoriale a obligaţiilor de plată faţă de operatorii economici, decurgând din contractele încheiate pentru executarea investiţiilor publice de interes local şi a căror finanţare se poate asigura din împrumuturi, conduce la înrăutăţirea activităţii financiare a acestor operatori,
având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la blocarea implementării investiţiilor de interes pentru comunităţile locale,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Articol unic. - La articolul 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În situaţia în care în cursul exerciţiului financiar comisia prevăzută la alin. (3) a emis autorizări pentru efectuarea de trageri din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, a căror valoare însumată reprezintă cel puţin 80% din limita anuală pentru trageri stabilită în condiţiile alin. (1), aceasta autorizează efectuarea de trageri cu parcurgerea succesivă a următoarelor etape:
a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b) în cazul cererilor de tragere din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a căror valoare depăşeşte suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depăşeşte această sumă se aplică principiul pro rata la suma rămasă disponibilă după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. a);
c) în cazul în care după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. b), rezultă diferenţe, până la acoperirea integrală a cererilor de trageri ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diferenţele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor, cu încadrarea în limita anuală;
d) în cazul finanţărilor rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează pentru a fi efectuate începând cu anul următor, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. Dacă suma rămasă disponibilă din limita anuală aferentă unui exerciţiu financiar este depăşită de valoarea însumată a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplică principiul pro rata, iar diferenţele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor."


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
---------------
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
ATATA!!!!
DACA COMPLETEAZA CU UN ARTICOL UNIC, CUM ATI MAI GASIT SI ALTE ARTICOLE DOMNU...?

ultima dată editat de cristinacrivat pe data de Miercuri, 14 Decembrie 2011, 08:57
 
 
 
offline
Avatar 1

Data înregistrării:
Luni, 12 Decembrie 2011, 19:57

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 09:03
PENTRU ANUL 2012 INCA NU A INTRAT NICI UN ACT NORMATIV IN VIGOARE, AFARA DE LEGEA 284/2010. INSA VA FI PUBLICAT IN MO UN NOU ACT NORMATIV CARE SA REGLEMENTEZE ETAPA SALARIZARII PE ANUL 2012, INSA DATORITA FAPTULUI CA INCA NU S-A APROBAT NICI BUGETUL PE ANUL 2012, EVIDENT CA NICI LEGEA SALARIZARII BUGETARILOR PE 2012 INCA NU E APROBATA.
INSA DIN CE AM AUZIT PE LA MINISTERUL FINANTELOR NU SE SCHIMBA NIMIC IN REINCADRAREA NOASTRA INCEPAND CU 1.1.2012, LA SALARIUL DE BAZA, INSA SUNT ANUMITE DREPTURI CARE VOR FI SUSPENDATE, PRECUM PROMOVAREA IN GRADUL PROFESIONAL. ASTA E! ATATA E!
CUM SA VINA O ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI, DIN 2010, CARE E DE FAPT O COMPLETARE A UNUI ARTICOL DINTR-O ALTA ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI, SA DEVINA MAI PRESUS DE O LEGE A PARLAMENTULUI ROMAN? CE AR INSEMNA ASTA ?
 
 
Du-te la pagina:  1 2 3
 

Discuţie Salarizare bugetari 2012

Acest subiect este moderat de către
Gabriela Pintea,    Kyandra

Ultimele mesaje şterse în discuţie ( total mesaje şterse - 6) - vezi toate mesajele şterse

Autor mesaj: badocSDH10
Mesaj şters de către: Kyandra
Dată mesaj: Joi, 15 Decembrie 2011, 12:50
Mesaj şters la data: Vineri, 16 Decembrie 2011, 11:01
Motiv: mesajul e offtopic
Autor mesaj: badocSDH10
Mesaj şters de către: Kyandra
Dată mesaj: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 21:21
Mesaj şters la data: Vineri, 16 Decembrie 2011, 10:58
Motiv: mesajul e offtopic
Autor mesaj: ContSters233010
Mesaj şters de către: Kyandra
Dată mesaj: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 18:50
Mesaj şters la data: Vineri, 16 Decembrie 2011, 10:56
Motiv: mesajul e offtopic


 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 180
Total subiecte: 524427
Total mesaje: 2536034


 

Acum online

Utilizatori (46)
phonearena , praetorian , popescueduard , pusa2mimi , crisconst , aveno , RuxandraLarisa , Allona , Adi Lungu , smecherul , calbazaiustin , Soffia , LuminitaZP , florinavlasceanu , Ciortea Zita , Carp Mircea , Angela76 , doveximdovexim , Zoya , Martonze , aura_neagu , laritzu , Viomio , ciausu domnica , Cris1971 , seitana , GBC , Deisi , Roxana Neagu , alexboiciuc , TivadarSandra , BirtalanPiroska , iondaniell , cyan , mariusbompa , monica.infinitymode.ro , elenazan , tipu99 , me.elena , cde , delia2007 , rozmin , Bogdanoffice , cosmindaniel12 , dinu154 , vio.micle

Consultanţi (15)
simonaoprica , legisperitus , cazacuioana , suciuconta , 54321 , Stoica Ioana , ConsuelaScarlat , mediatordorinilie , laleaua-neagra , danafatol , Florin 72 , iulia53 , cenusalidia.h , matei_chirilov , patrascu razvan

Moderatori (2)
legally_aid , gigipopa

Administratori (1)
Admin

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

IONITAGRIGORELUCIAN , GRIGORELUCIANIONITA , cezarcri , cathy_tanase , mariaionescu , ciufina , sorinacho , ghidwayup , ioanalol , ppscaurel , dislexic , Laza Maria Monica , drandy2k , minnie , roxanadarie , otiliamirela , crengi , andrutzaaa99 , ncc1270 , viobim , ugotrading , Carmen G , carmenvaradi , Addicted R4v3n , valeriucta , uscons , flopozippo , migdonia51 , lauto20tm , tyby8 , laviniao , drcretoiu , siralmi , catalin30 , Atipico , dan oancea , didiazf , niko 94 , cmariusstancu , almasankatalin , nicoleta grama , violeta radulescu , anisoarabalut , marianasincu , vivere , karmens75 , delia_ionica , dana_trifa , iulipetrov , annynna , thesanco , silvia stanescu , iosifescun , eugen a , andreea2004 , eduard edy , anna1967 , whiterose12 , pescadore , robert19841209 , andreea_busa , sorinspataru , Talida01 , Maria_ , luminitacornea , atdacris , alimirela , geotonyus , cschieb , robi_gyongyi10 , iris9 , armeniaD , rozi.bucataru@yahoo.com , Horatiu2011 , blankab , CIMPEANU MIRELA , Popalelia , jitariu , Fabich , Mahtub , DanielCariga , SIMONA09 , dallexino , simcontab , noane , mocanu_eugen-nicky , mirelusha65 , lianaagrisan , simonamiron , mirelaojog , Ilinca1958 , dsorescu , lilibobocul , AniRotaru , AlexandraHDR , erudt2 , psdbf32 , isiv0884 , Errolubrp , zoif7803 , Brazlese3n , Teodorapoit , tthorayunt , rprsz39 , Dwainhd , Archiebvre , Sammyok , shula , Oscarao , Rourase8e , radackaang , Johnxs , Janitadizh , Kolodzieskise1q

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro