Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 409.098 de membri si 6.659 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.534.942 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie OUG 125/27.12.2011 – Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 
offline
2.00

Data înregistrării:
Duminica, 30 Mai 2010, 07:54

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Marti, 3 Ianuarie 2012, 09:42

Noul Cod Fiscal 2012 a fost publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

http://codfiscal.money.ro/a...

Principalele modificari ale legislatiei fiscale:

- acordarea deductibilitatii in proportie de 50% pentru cheltuielile privind combustibilul, in cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii direct productive, la calculul impozitului pe profit si impozitului pe venit
- acordarea deductibilitati in proportie de 50% a TVA-ului la achizitia acestor vehicule
- majoarea accizelor la motorina la 374 Eur/ tona (de la 358 Eur/ tona) – surse din presa au anuntat ca aceasta majorare va determina o crestere a preturilor cu aprox. 2%
- modificarea sistemului si a procedurii de obtinerii a calitatii de platitor de TVA – in plus, sunt introduse conditii care pot duce la pierderea calitatii de platitor de TVA (in special in cazul evaziunii fiscale)
- in ce priveste persoanele care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole, terenuri si utilaje agricole, se va aplica sistemul impozitarii stopajului la sursa
- Nu se considera livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru bunurile la care s-a dedus limitat TVA in procent de 50%, iar acestea sunt utilizate in alte scopuri decat cele economice.
- Se precizeaza mai exact exigibilitatea TVA la data incasarii avansului, in plus si avansurile incasate pentru activitati de import sunt supuse TVA la data incasarii. (Inainte erau scutite de TVA si exigibilitatea TVA a fost la data depunerii DVI)
- In cazul modernizarii/lucrarilor/transformarilor asupra unei cladiri vechi, daca procentul modernizarii/lucrarilor depaseste 50% din valoarea de piata, aceasta se va considera o cladire noua si implicit este in sfera TVA. Noutatea consta in faptul ca valoarea aceasta trebuie justificata printr-un raport de evaluare.
- Un contribuabil ce in anul precedent a inregistrat o cifra de afaceri mai mica decat plafonul de scutire de TVA (35000 Eur/119000 lei) si concomitent in anul in curs, cifra de afaceri realizata este mai mica decat plafonul amintit, recalculat proportional cu numarul de luni de activitate deja parcurse, poate sa solicite in interiorul exercitiului, radierea inregistrarii in scopuri de TVA. Cererea se depune pana pe 10 a lunii urmatoare finalizarii perioadei la care are obligatia depunerii decontului (lunar sau trimestrial). In ultimul decont depus se va efectua ajustarea TVA cand aceasta se impune.
- au fost incluse si o serie de reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Astfel, in principal s-a decis neimpozitarea sumelor nete inregistrate la inceputul anului 2012 rezultate din constituirea si eliberarea provizioanelor ca urmare a aplicarii IFRS atat timp cat acestea sunt mentinute in contul de reserve (in speranta diminuarii riscului ca o parte din bancile straine sa repatrieze sumele eliberate dupa trecerea la IFRS – standard care aduce norme mai relaxate de provizionare).

Conform OUG 125/30.12.2011 pentru modificarea Codului Fiscal, se aduc precizari suplimentare privind determinarea valorii fiscale. Astfel, dupa art. 33 din Codul fiscal, a fost fost adaugat art. 34.

Art 33. Valoarea fiscală reprezintă:
a) pentru active şi pasive, altele decât cele menţionate la lit. b) şi c) – valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile;
b) pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau al pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri – costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz;
d) pentru provizioane şi rezerve – valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.
(2) Criteriile care stabilesc dacă o activitate desfăşurată de o persoană fizică reprezintă o activitate dependentă sau independentă sunt prevăzute în norme.”

Articol nou :

Art. 34. Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară pentru determinarea valorii fiscale vor avea în vedere și următoarele reguli:
a) pentru imobilizările necorporale, în valoarea fiscală se includ și reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul în care se efectuează reevaluări ale imobilizărilor necorporale care determină o descreștere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza valorii de înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscală rămasă neamortizată a imobilizărilor necorporale se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
b) în cazul în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, în valoarea fiscală a activelor și pasivelor stabilită potrivit regulilor prevăzute la pct. 33, cu excepția mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflației;
c) în cazul în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor se scad reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile și se include actualizarea cu rata inflației;
d) pentru proprietățile imobiliare clasificate ca investiții imobiliare, valoarea fiscală este reprezentată de costul de achiziție, de producție sau de valoarea de piață a investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ și evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile.
În cazul în care se efectuează evaluări ale investițiilor imobiliare care determină o descreștere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achiziție/producție sau valorii de piață a investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a investițiilor imobiliare se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziție/producție sau valorii de piață, după caz, a investițiilor imobiliare.”

Sursa: http://www.contzilla.ro
 
 
 
offline
1.40
1

Data înregistrării:
Vineri, 10 Septembrie 2010, 14:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Marti, 3 Ianuarie 2012, 09:50
multumim pentru informatii
 
 
 
offline
Avatar 4
1

Data înregistrării:
Marti, 13 Decembrie 2011, 08:18

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Joi, 5 Ianuarie 2012, 10:16
Modificări ale Codului Fiscal: taxa pe valoarea adăugată

Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat taxei pe valoarea adăugată
.

1. Nu este considerată prestare de servicii utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, în folosul propriu al persoanei impozabile sau al personalului sau pentru a fi puse la dispoziţia altor persoane în mod gratuit, a căror achiziţie face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit art. 145 indice 1 din Codul Fiscal - art. 129 alin. (4) lit. a).

2. Prevederea privind stabilirea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată la data încasării avansului se extinde şi la avansurile încasate pentru plata importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente importului - art. 134 indice 2 alin. (2) lit. b).

3. Se defineşte livrarea unei construcţii noi care nu este scutită de TVA ca fiind şi orice construcţie transformată sau parte transformată a unei construcţii, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei sau a părţii din construcţie, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării - art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4).

4. Pentru achiziţia vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, precum şi pentru achiziţia de combustibil destinat utilizării acestor vehicule, se acordă dreptul de deducerea taxei în proporţie de 50%. Excepţiile pentru care se acordă integral dreptul de deducere a TVA rămân neschimbate. Prevederile menţionate se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a vehiculelor rutiere motorizate, înainte de data de 1 ianuarie 2012, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 ianuarie 2012 inclusiv - art. 145 indice 1 alin. (1) partea introductivă.

5. Se stabileşte faptul că nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a căror durată normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 ani precizându-se mai clar că durata de utilizare va fi înţeleasă ca durată de amortizare fiscală; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finanţator dacă limita minimă a duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5 ani - art. 149 alin. (1) lit. a).

6. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului precedent nu depăşeşte plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporţional cu data rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Solicitarea se depune la organele competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv - art. 152 alin. (7) şi (7 indice 2).

7. Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 125 indice 1 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efectuează în România oricare dintre următoarele operaţiuni: importuri de bunuri, operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal (închirierea de bunuri imobile), dacă optează pentru taxarea acestora; operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (livrarea de clădiri) dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin opţiune - art. 153 alin. (4).

8. Se introduce în Codul Fiscal prevederea referitoare la stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale cu sediul activităţii economice în România înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului - art. 153 alin. (7 indice 1).

9. Organele fiscale competente anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA pe lângă situaţiile în care contribuabilul este declarat inactiv sau a intrat în inactivitate temporară şi în următoarele cazuri :

- dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente (atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilit prin decizie a organului fiscal competent rămas definitiv în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz);

- dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;

- dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare;

- dacă persona nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de către organele fiscale competente;

- în situaţia scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul contribuabililor care nu au depăşit plafonul de scutire, la solicitarea persoanei impozabile.

După anularea înregistrării în scopuri de TVA organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA, astfel:

- din oficiu, de la data la care a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, în cazul persoanelor impozabile declarate inactive sau intrate în suspendare temporară;

- la solicitarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta sau asociaţii/administratorii acesteia au avut fapte înscrise în cazierul fiscal şi au fost anulate, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;

- la solicitarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta nu a depus decontul de taxă pe parcursul unui semestru calendaristic, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza prezentării deconturilor de taxă nedepuse la termen şi a unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă; Dacă respectiva situaţie reprezintă prima abatere, persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA, dacă îndeplinesc toate condiţiile, numai după o perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării. În situaţia în care, după reînregistrarea în scopuri de TVA situaţia se repetă, organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA şi nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare;

- la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia în care scoaterea din evidenţă s-a datorat depunerii de deconturi în care nu sunt înscrise achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice, cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea, data înregistrării în scopuri de TVA fiind data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. Organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare dacă persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice prevederile art. 11 alin. (1 indice 1) şi (1 indice 3) din ordonanţă, respectiv nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă - art. 153 alin. (9) şi (9 indice 1).

10. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Registrele vor fi publice şi se vor afişa pe websiteul ANAF - art. 153 alin. (9 indice 2).

11. Se introduce posibilitatea ca persoanele impozabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în situaţia nedepăşirii plafonului de scutire şi care nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, să depună o declaraţie privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor TVA efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau privind corecţia ajustărilor efectuate. Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat în toate celelalte situaţii menţionate la art. 153 alin. (9) din ordonanţă, trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunile impozabile efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - art. 156 indice 3 alin. (9) şi (10).

12. La solicitarea înregistrării în Registrul Operatorilor Intracomunitari de către societăţile comerciale se va solicita cazierul judiciar numai pentru asociaţii ce deţin mai mult de 5% din capitalul social - art. 158 indice 2 alin. (15).

13. Se extind măsurile de simplificare la livrarea mai multor categorii de deşeuri, astfel:

- livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

- livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor;

- livrarea de deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;

- livrarea materialelor prevăzute mai sus după prelucrarea/transformarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere - art. 160 alin. (2) lit. a).Prevederi referitoare la contribuabilii inactivi şi cărora li s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA

Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78 indice 1 din OUG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în perioada respectivă - art. 11 alin.(1 indice 1).

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii inactivi nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită - art.11 alin. (1 indice 2)

Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă - art.11 alin.(1 indice 3).

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată, cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor respectiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită - art. 11 alin. (1 indice 4) - intră în vigoare începând cu 01.07.2012.

http://www.finantevalcea.ro...


 
 
 
offline
Avatar 4
1

Data înregistrării:
Marti, 13 Decembrie 2011, 08:18

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Joi, 5 Ianuarie 2012, 18:24
Noutăţi privind scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, au fost aduse modificări procedurii de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei.


În articolul de mai jos, prezentăm principalele modificări aduse de actul normativ menţionat şi câteva exemple practice.Reglementări

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care, în cursul anului precedent, nu depăşeşte plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporţional cu perioada rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Solicitarea se depune la organele competente în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată.

Important! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la 30 septembrie 2011 inclusiv.Exemple

1. O persoană impozabilă, înfiinţată în anul 2010, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 70.000 lei, echivalentul în euro a 20.700 euro. Deoarece cifra de afaceri obţinută în anul 2011 nu depăşeşte plafonul de scutire pentru întreprinderile mici (de 35.000 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

2. O persoană impozabilă, înfiinţată în luna august 2011, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 35.000 de lei, respectiv 10.350 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare până la finele anului potrivit art. 153 alin. (5) din Codul Fiscal pentru care persoana impozabilă poate aplica regimul de scutire este de 14.583 euro (35.000/12 x 5), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

3. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală luna calendaristică, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna aprilie 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii aprilie este de 6.000 lei, respectiv 1.774 euro. Deoarece cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie - aprilie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat pentru perioada de desfăşurare a activităţii (35.000/12 x 4), persoana impozabilă poate, până la 10 mai 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

4. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală trimestrul calendaristic, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna iunie a anului 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii iunie este de 30.000 lei, respectiv 8.871 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie - iunie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat corespunzător perioadei de desfăşurare a activităţii (35.000/12 x 6 = 17.500 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 iulie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Notă: cursul de schimb valutar utilizat la calcularea plafonului de scutire de TVA este cel de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei/euro.


http://www.finantevalcea.ro...
 
 
 
offline
Avatar 4
1

Data înregistrării:
Marti, 13 Decembrie 2011, 08:18

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 6 Ianuarie 2012, 19:25
Modificări ale Codului Fiscal: impozit pe profit
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat impozitului pe profit.
1. Prevederi cu caracter general

În domeniul impozitului pe profit, noile prevederile care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012 vizează, în principal, acordarea unor facilităţi fiscale mediului de afaceri.Venituri neimpozabile

Începând cu 1 ianuarie 2012, au fost:

- eliminate din categoria veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor emise pe termen lung, efectuată potrivit reglementărilor contabile;

- introduse în categoria veniturilor neimpozabile, veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice.Cheltuieli

În categoria cheltuielilor deductibile, au fost introduse şi cele:

- înregistrate ca urmare a restituirii subvenţiilor primite de la Guvern, agenţii guvernamentale şi alte instituţii naţionale şi internaţionale;

- cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă acestea sunt impozitate conform regulilor stabilite la Titlul III „Impozit pe venit”.

În categoria cheltuielilor nedeductibile au fost introduse cheltuielile cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în acţiuni. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor dacă acestea sunt impozitate conform Titlului III „Impozit pe venit”.

Au fost excluse din categoria cheltuielilor nedeductibile, cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii, precum şi de diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise pe termen lung, cu excepţia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora.

Începând cu 1 ianuarie 2012, se permite deducerea în proporţie de 50% din cheltuielile privind combustibilul, în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii direct productive, la calculul impozitului pe profit, cheltuieli care în anul 2011 nu au fost deductibile.Amortizarea fiscală

Cheltuielile reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părţilor înlocuite, în situaţia în care se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale cu valoare fiscală rămasă neamortizată, reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. În acest caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale se recalculează în mod corespunzător, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părţilor înlocuite şi majorarea cu valoarea fiscală aferentă părţilor noi înlocuite, pe durata normală de utilizare rămasă.

Dacă se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale după expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizării fiscale se va stabili o nouă durată normală de utilizare de către o comisie tehnică sau un expert tehnic independent.

Alte precizări

S-a introdus obligaţia persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, în cursul anului fiscal, de a depune situaţiile financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi nu la registrul unde a fost înregistrată înfiinţarea acestora.2. Prevederi pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)
S-au introdus reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS şi o nouă secţiune dedicată calculului impozitului pe profit de către această categorie de contribuabili.

Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, începând cu 1 ianuarie 2012, sunt instituţiile de credit, respectiv: băncile, persoane juridice române; organizaţiile cooperatiste de credit; băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ; băncile de credit ipotecar; sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; sucursalele din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.Venituri neimpozabile

Începând cu 1 ianuarie 2012, în categoria veniturilor neimpozabile au fost introduse şi cele:

- din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS;

- reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS.

Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare.Cheltuieli

În categoria cheltuielilor nedeductibile, începând cu 1 ianuarie 2012, intră şi cele înregistrate de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, respectiv cheltuielile:

- cu impozitul pe profit amânat înregistrat;

- din reevaluarea imobilizărilor necorporale, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări se înregistrează o descreştere a valorii acestora;

- din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări se înregistrează o descreştere a valorii acestora;

- reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliar, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă se înregistrează o descreştere a valorii acestora;

- cu deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie.Provizioane

Tot de la 1 ianuarie 2012, sunt deductibile următoarele categorii de provizioane:

- provizioanele specifice, constituite de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ţinut de BNR, de instituţiile de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, de instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice;

- ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementărilor prudenţiale ale BNR, se determină ajustări prudenţiale de valoare sau, valori ale pierderilor aşteptate, înregistrate de către instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state membre ale UE sau din state care nu aparţin Spaţiul Economic Eeuropean (SEE), potrivit reglementărilor contabile conforme IFRS, şi filtrele prudenţiale potrivit reglementărilor emise de BNR. Sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale sunt elemente similare veniturilor;

- ajustările pentru depreciere înregistrate de către sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre ale UE şi state aparţinând SEE aferente creditelor şi plasamentelor care intră în sfera de aplicare a reglementărilor prudenţiale ale BNR referitoare la ajustările prudenţiale de valoare aplicabile instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state care nu sunt state memebre ale UE sau din state care nu aparţin SEE.

De asemenea, rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale efectuată de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizărilor necorporale, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor imobilizări necorporale.Amortizarea fiscală

Pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, valoarea fiscală rămasă neamortizată pentru activele imobilizate deţinute pentru activitatea proprie, transferate în categoria activelor imobilizate deţinute pentru activitatea proprie, este valoarea fiscală dinaintea reclasificării ca active imobilizate deţinute în vederea vânzării. Durata de amortizare este durata normală de utilizare rămasă determinată în baza duratei normale de utilizare iniţiale, din care se scade durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării. Amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei în care a fost reclasificat prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.Plata impozitului pe profit

Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS efectuează plăţi anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impoziutl pe profit aferent anului precedent actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, fără a lua în calcul influenţa ce provine din aplicarea regulilor fiscale specifice pentru determinarea profitului impozabil.3. Prevederi specifice contribuabililor inactivi

Contribuabilii care au fost declaraţi inactivi conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală şi care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii declaraţi inactivi după înscrierea acestora în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.


http://www.finantevalcea.ro...


 
 
 

Discuţie OUG 125/27.12.2011 – Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Acest subiect este moderat de către
carmen01011958,    george-neagu,    Iulian Manea,    ioanbutariu 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 170
Total subiecte: 524131
Total mesaje: 2534934


 

Acum online

Utilizatori (59)
raspunsutil , Desmondtyny , PROSPERITATE , Roxana Neagu , fincontadviser , cyan , vladgeorge , allinne , kaky_caki , bgd29 , popescueduard , cristian70 , SzaszRodicaMaria , Lulusica , pestisor7819 , Lia Laslau , marianachelariu , Ion Florentina , Ciortea Zita , Dapix , trestian , Corina6 , Simona_Voiculescu , baiesan , _Alin_ , Allona , Ciprian1 , SEugenia , Latcu Voda , alexboiciuc , iulianabloju , elenavladut , BocskaiCsaba , Lili_A , ianasi claudia , sarbui , deacristina , Viomio , SimonescuC , acrucspiru , roibu001 , cristianQpanait , Dimian1234 , larisarazvan , db03uie , utillllizator01 , LilaT , contagalati , ioanapetran , Carmen_Chesches , dragalinamihaela , deny87 , NSORESCU , iulan , Ginulici , catalincoj , raduhanta , Youngnr , sercaianu

Consultanţi (3)
irinacoma , laleaua-neagra , cabinetavocatura

Moderatori (5)
gi-jane2 , george-neagu , elga50 , Joha , freeelis

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

Adina Hofman , enco , CEZAR-TOMA , smiru_99 , codruta_07 , csillasz18 , marcelnis , antranic , madlain7 , contlexpert , gelborn , cristinabunduc2006 , chiselmax , maru46 , kedves , anca78 , mit , akara , odin , Znupi , mireillelove , gaby_rct , avozamb , dremanoil , lacusta , gheorghiu constantin , expur , gabimotocel , consulting_tr , ppdoru , bydyk , Teea , luminitar , doinisor , vicom51 , snoopdoggirl , pupina , bcungureanu , TOASCA79 , xaolin , claudissa , vampirely , akordys , xander_little , daney , nicolle.spiru , nuran , Nicoleta Stoian , floriral , al3xutzu10 , ica cozma , sergiu_degan , rodic@ , emil.petrescu , ramona-maria , Kudos , elena - alina , messagero , hendea , BOGDAN EUGEN , ilina_objopt , marmotica , crys21 , elenn , crisandra7 , optan , Chris-Cross , dragos24 , veronica.gojgar , Miki04 , CRISTINArares , cristinaepa , Vlad Nicoleta , sorinus71 , lavinia almasan , mierlesteanu valentin , chereji , oana57 , busecan , miki25 , cristi7777 , Bustha , big_sister73@yahoo.com , dan tita , danyelacojocaru , G3orgyq , nicoleta_iacob , timeav , mirelatatulescu , djandy23 , anamaria8312 , slvpopescu , diodan , bota simona , anamaria0 , elenor , igorash , LuchianSeb , DLaurentiu , 07121967 , menes662000 , monanicolaescu , bejmuraru , LaurentiuCazan , nycollemaria , valeriu77 , Phantom79 , ovidiu12 , anca07dum , Geoteo , ltkc1760 , yfrx8673 , smur2947 , Alicecej , Kimatoriakqq34 , Joepab , aimxp46 , qondifaea83 , dgmeter34bf , Remfertaq5 , ryynamor , Monteuv , Tuanya , qyuin64 , zbdhz83 , Reyesfa , Leoneldpag , Binnerse3k

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro