Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.627 de membri si 5.998 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.110.167 mesaje in forum.

Discutie OUG 125/27.12.2011 – Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 
 
offline
3.97

Data inregistrarii:
Duminica, 30 Mai 2010, 07:54

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 3 Ianuarie 2012, 09:42

Noul Cod Fiscal 2012 a fost publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 938/30.XII.2011

http://codfiscal.money.ro/a...

Principalele modificari ale legislatiei fiscale:

- acordarea deductibilitatii in proportie de 50% pentru cheltuielile privind combustibilul, in cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii direct productive, la calculul impozitului pe profit si impozitului pe venit
- acordarea deductibilitati in proportie de 50% a TVA-ului la achizitia acestor vehicule
- majoarea accizelor la motorina la 374 Eur/ tona (de la 358 Eur/ tona) – surse din presa au anuntat ca aceasta majorare va determina o crestere a preturilor cu aprox. 2%
- modificarea sistemului si a procedurii de obtinerii a calitatii de platitor de TVA – in plus, sunt introduse conditii care pot duce la pierderea calitatii de platitor de TVA (in special in cazul evaziunii fiscale)
- in ce priveste persoanele care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole, terenuri si utilaje agricole, se va aplica sistemul impozitarii stopajului la sursa
- Nu se considera livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru bunurile la care s-a dedus limitat TVA in procent de 50%, iar acestea sunt utilizate in alte scopuri decat cele economice.
- Se precizeaza mai exact exigibilitatea TVA la data incasarii avansului, in plus si avansurile incasate pentru activitati de import sunt supuse TVA la data incasarii. (Inainte erau scutite de TVA si exigibilitatea TVA a fost la data depunerii DVI)
- In cazul modernizarii/lucrarilor/transformarilor asupra unei cladiri vechi, daca procentul modernizarii/lucrarilor depaseste 50% din valoarea de piata, aceasta se va considera o cladire noua si implicit este in sfera TVA. Noutatea consta in faptul ca valoarea aceasta trebuie justificata printr-un raport de evaluare.
- Un contribuabil ce in anul precedent a inregistrat o cifra de afaceri mai mica decat plafonul de scutire de TVA (35000 Eur/119000 lei) si concomitent in anul in curs, cifra de afaceri realizata este mai mica decat plafonul amintit, recalculat proportional cu numarul de luni de activitate deja parcurse, poate sa solicite in interiorul exercitiului, radierea inregistrarii in scopuri de TVA. Cererea se depune pana pe 10 a lunii urmatoare finalizarii perioadei la care are obligatia depunerii decontului (lunar sau trimestrial). In ultimul decont depus se va efectua ajustarea TVA cand aceasta se impune.
- au fost incluse si o serie de reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Astfel, in principal s-a decis neimpozitarea sumelor nete inregistrate la inceputul anului 2012 rezultate din constituirea si eliberarea provizioanelor ca urmare a aplicarii IFRS atat timp cat acestea sunt mentinute in contul de reserve (in speranta diminuarii riscului ca o parte din bancile straine sa repatrieze sumele eliberate dupa trecerea la IFRS – standard care aduce norme mai relaxate de provizionare).

Conform OUG 125/30.12.2011 pentru modificarea Codului Fiscal, se aduc precizari suplimentare privind determinarea valorii fiscale. Astfel, dupa art. 33 din Codul fiscal, a fost fost adaugat art. 34.

Art 33. Valoarea fiscală reprezintă:
a) pentru active și pasive, altele decât cele menționate la lit. b) și c) – valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile;
b) pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achiziție sau de aport, utilizată pentru calculul câștigului sau al pierderii, în înțelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;
c) pentru mijloace fixe amortizabile și terenuri – costul de achiziție, de producție sau valoarea de piață a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ și reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreștere a valorii acestora sub costul de achiziție, de producție sau al valorii de piață a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziție, de producție sau a valorii de piață a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situația reevaluării terenurilor care determină o descreștere a valorii acestora sub costul de achiziție sau sub valoarea de piață a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziție sau valoarea de piață a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz;
d) pentru provizioane și rezerve – valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.
(2) Criteriile care stabilesc dacă o activitate desfășurată de o persoană fizică reprezintă o activitate dependentă sau independentă sunt prevăzute în norme.”

Articol nou :

Art. 34. Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară pentru determinarea valorii fiscale vor avea în vedere și următoarele reguli:
a) pentru imobilizările necorporale, în valoarea fiscală se includ și reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul în care se efectuează reevaluări ale imobilizărilor necorporale care determină o descreștere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza valorii de înregistrare în patrimoniu, valoarea fiscală rămasă neamortizată a imobilizărilor necorporale se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu;
b) în cazul în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, în valoarea fiscală a activelor și pasivelor stabilită potrivit regulilor prevăzute la pct. 33, cu excepția mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflației;
c) în cazul în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor se scad reevaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile și se include actualizarea cu rata inflației;
d) pentru proprietățile imobiliare clasificate ca investiții imobiliare, valoarea fiscală este reprezentată de costul de achiziție, de producție sau de valoarea de piață a investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ și evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile.
În cazul în care se efectuează evaluări ale investițiilor imobiliare care determină o descreștere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achiziție/producție sau valorii de piață a investițiilor imobiliare dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a investițiilor imobiliare se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziție/producție sau valorii de piață, după caz, a investițiilor imobiliare.”

Sursa: http://www.contzilla.ro
 
 
 
offline
5.41
1

Data inregistrarii:
Vineri, 10 Septembrie 2010, 14:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 3 Ianuarie 2012, 09:50
multumim pentru informatii
 
 
 
offline
Avatar 3
1

Data inregistrarii:
Marti, 13 Decembrie 2011, 08:18

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Joi, 5 Ianuarie 2012, 10:16
Modificări ale Codului Fiscal: taxa pe valoarea adăugată

Direcția Generală a Finanțelor Publice informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat taxei pe valoarea adăugată
.

1. Nu este considerată prestare de servicii utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, în folosul propriu al persoanei impozabile sau al personalului sau pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit, a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit art. 145 indice 1 din Codul Fiscal - art. 129 alin. (4) lit. a).

2. Prevederea privind stabilirea exigibilității taxei pe valoarea adăugată la data încasării avansului se extinde și la avansurile încasate pentru plata importurilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente importului - art. 134 indice 2 alin. (2) lit. b).

3. Se definește livrarea unei construcții noi care nu este scutită de TVA ca fiind și orice construcție transformată sau parte transformată a unei construcții, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piață a construcției sau a părții din construcție, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării - art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4).

4. Pentru achiziția vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depășească 3500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, precum și pentru achiziția de combustibil destinat utilizării acestor vehicule, se acordă dreptul de deducerea taxei în proporție de 50%. Excepțiile pentru care se acordă integral dreptul de deducere a TVA rămân neschimbate. Prevederile menționate se aplică inclusiv în situația în care au fost emise facturi și/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parțială a vehiculelor rutiere motorizate, înainte de data de 1 ianuarie 2012, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 ianuarie 2012 inclusiv - art. 145 indice 1 alin. (1) partea introductivă.

5. Se stabilește faptul că nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a căror durată normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 ani precizându-se mai clar că durata de utilizare va fi înțeleasă ca durată de amortizare fiscală; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finanțator dacă limita minimă a duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5 ani - art. 149 alin. (1) lit. a).

6. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului precedent nu depășește plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporțional cu data rămasă până la finele anului pentru cea înființată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidența plătitorilor de TVA cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporțional cu perioada scursă de la începutul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Solicitarea se depune la organele competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligația să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidență pentru bunurile/serviciile achiziționate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv - art. 152 alin. (7) și (7 indice 2).

7. Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 125 indice 1 alin. (2) și nici înregistrată în scopuri de TVA în România poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efectuează în România oricare dintre următoarele operațiuni: importuri de bunuri, operațiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal (închirierea de bunuri imobile), dacă optează pentru taxarea acestora; operațiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (livrarea de clădiri) dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin opțiune - art. 153 alin. (4).

8. Se introduce în Codul Fiscal prevederea referitoare la stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților comerciale cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului - art. 153 alin. (7 indice 1).

9. Organele fiscale competente anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA pe lângă situațiile în care contribuabilul este declarat inactiv sau a intrat în inactivitate temporară și în următoarele cazuri :

- dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente (atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilit prin decizie a organului fiscal competent rămas definitiv în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz);

- dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;

- dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare;

- dacă persona nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de către organele fiscale competente;

- în situația scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul contribuabililor care nu au depășit plafonul de scutire, la solicitarea persoanei impozabile.

După anularea înregistrării în scopuri de TVA organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA, astfel:

- din oficiu, de la data la care a încetat situația care a condus la anularea înregistrării, în cazul persoanelor impozabile declarate inactive sau intrate în suspendare temporară;

- la solicitarea persoanei impozabile în situația în care aceasta sau asociații/administratorii acesteia au avut fapte înscrise în cazierul fiscal și au fost anulate, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;

- la solicitarea persoanei impozabile în situația în care aceasta nu a depus decontul de taxă pe parcursul unui semestru calendaristic, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza prezentării deconturilor de taxă nedepuse la termen și a unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă; Dacă respectiva situație reprezintă prima abatere, persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA, dacă îndeplinesc toate condițiile, numai după o perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării. În situația în care, după reînregistrarea în scopuri de TVA situația se repetă, organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA și nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare;

- la solicitarea persoanei impozabile, în situația în care scoaterea din evidență s-a datorat depunerii de deconturi în care nu sunt înscrise achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii, pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că va desfășura activități economice, cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea, data înregistrării în scopuri de TVA fiind data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. Organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare dacă persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA cu excepția celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidență pentru nedepășirea plafonului de scutire și celor care nu erau obligați să se înregistreze în scopuri de TVA, nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice prevederile art. 11 alin. (1 indice 1) și (1 indice 3) din ordonanță, respectiv nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuși obligației de plată a TVA colectate aferentă operațiunilor impozabile desfășurate în perioada respectivă - art. 153 alin. (9) și (9 indice 1).

10. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 și Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Registrele vor fi publice și se vor afișa pe websiteul ANAF - art. 153 alin. (9 indice 2).

11. Se introduce posibilitatea ca persoanele impozabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în situația nedepășirii plafonului de scutire și care nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, să depună o declarație privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor TVA efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau privind corecția ajustărilor efectuate. Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat în toate celelalte situații menționate la art. 153 alin. (9) din ordonanță, trebuie să depună o declarație privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operațiunile impozabile efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - art. 156 indice 3 alin. (9) și (10).

12. La solicitarea înregistrării în Registrul Operatorilor Intracomunitari de către societățile comerciale se va solicita cazierul judiciar numai pentru asociații ce dețin mai mult de 5% din capitalul social - art. 158 indice 2 alin. (15).

13. Se extind măsurile de simplificare la livrarea mai multor categorii de deșeuri, astfel:

- livrarea de deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

- livrarea de reziduuri și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă și reziduuri industriale ce conțin metale sau aliajele lor;

- livrarea de deșeuri de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă și sticlă;

- livrarea materialelor prevăzute mai sus după prelucrarea/transformarea acestora prin operațiuni de curățare, polizare, selecție, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere - art. 160 alin. (2) lit. a).Prevederi referitoare la contribuabilii inactivi și cărora li s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA

Contribuabilii declarați inactivi conform art. 78 indice 1 din OUG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate în perioada respectivă - art. 11 alin.(1 indice 1).

Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabilii inactivi nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită - art.11 alin. (1 indice 2)

Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, cu excepția celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidență pentru nedepășirea plafonului de scutire și celor care nu erau obligați să se înregistreze în scopuri de TVA, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuși obligației de plată a TVA colectate aferentă operațiunilor impozabile desfășurate în perioada respectivă - art.11 alin.(1 indice 3).

Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA și au fost înscriși în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată, cu excepția celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidență pentru nedepășirea plafonului de scutire și celor care nu erau obligați să se înregistreze în scopuri de TVA, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor respectiv, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită - art. 11 alin. (1 indice 4) - intră în vigoare începând cu 01.07.2012.

http://www.finantevalcea.ro...


 
 
 
offline
Avatar 3
1

Data inregistrarii:
Marti, 13 Decembrie 2011, 08:18

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Joi, 5 Ianuarie 2012, 18:24
Noutăți privind scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA


Direcția Generală a Finanțelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 125/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, au fost aduse modificări procedurii de scoatere din evidență a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depășește plafonul de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei.


În articolul de mai jos, prezentăm principalele modificări aduse de actul normativ menționat și câteva exemple practice.Reglementări

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care, în cursul anului precedent, nu depășește plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporțional cu perioada rămasă până la finele anului pentru cea înființată în cursul anului poate solicita scoaterea din evidența plătitorilor de TVA cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporțional cu perioada scursă de la începutul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Solicitarea se depune la organele competente în perioada 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată.

Important! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligația să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidență pentru bunurile/serviciile achiziționate până la 30 septembrie 2011 inclusiv.Exemple

1. O persoană impozabilă, înființată în anul 2010, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 70.000 lei, echivalentul în euro a 20.700 euro. Deoarece cifra de afaceri obținută în anul 2011 nu depășește plafonul de scutire pentru întreprinderile mici (de 35.000 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

2. O persoană impozabilă, înființată în luna august 2011, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 35.000 de lei, respectiv 10.350 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporțional cu perioada rămasă de la înființare până la finele anului potrivit art. 153 alin. (5) din Codul Fiscal pentru care persoana impozabilă poate aplica regimul de scutire este de 14.583 euro (35.000/12 x 5), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite și taxe scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

3. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală luna calendaristică, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna aprilie 2012, hotărăște să iasă din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii aprilie este de 6.000 lei, respectiv 1.774 euro. Deoarece cifra de afaceri recalculată proporțional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie - aprilie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat pentru perioada de desfășurare a activității (35.000/12 x 4), persoana impozabilă poate, până la 10 mai 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

4. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală trimestrul calendaristic, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna iunie a anului 2012, hotărăște să iasă din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii iunie este de 30.000 lei, respectiv 8.871 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporțional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie - iunie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat corespunzător perioadei de desfășurare a activității (35.000/12 x 6 = 17.500 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 iulie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite și taxe scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Notă: cursul de schimb valutar utilizat la calcularea plafonului de scutire de TVA este cel de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei/euro.


http://www.finantevalcea.ro...
 
 
 
offline
Avatar 3
1

Data inregistrarii:
Marti, 13 Decembrie 2011, 08:18

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 6 Ianuarie 2012, 19:25
Modificări ale Codului Fiscal: impozit pe profit
Direcția Generală a Finanțelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat impozitului pe profit.
1. Prevederi cu caracter general

În domeniul impozitului pe profit, noile prevederile care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012 vizează, în principal, acordarea unor facilități fiscale mediului de afaceri.Venituri neimpozabile

Începând cu 1 ianuarie 2012, au fost:

- eliminate din categoria veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, diferențele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare și a obligațiunilor emise pe termen lung, efectuată potrivit reglementărilor contabile;

- introduse în categoria veniturilor neimpozabile, veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice.Cheltuieli

În categoria cheltuielilor deductibile, au fost introduse și cele:

- înregistrate ca urmare a restituirii subvențiilor primite de la Guvern, agenții guvernamentale și alte instituții naționale și internaționale;

- cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul acordării efective a beneficiilor, dacă acestea sunt impozitate conform regulilor stabilite la Titlul III „Impozit pe venit”.

În categoria cheltuielilor nedeductibile au fost introduse cheltuielile cu beneficiile acordate salariaților în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor dacă acestea sunt impozitate conform Titlului III „Impozit pe venit”.

Au fost excluse din categoria cheltuielilor nedeductibile, cheltuielile determinate de diferențele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se dețin participații, precum și de diferențele nefavorabile de valoare aferente obligațiunilor emise pe termen lung, cu excepția celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora.

Începând cu 1 ianuarie 2012, se permite deducerea în proporție de 50% din cheltuielile privind combustibilul, în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității direct productive, la calculul impozitului pe profit, cheltuieli care în anul 2011 nu au fost deductibile.Amortizarea fiscală

Cheltuielile reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părților înlocuite, în situația în care se înlocuiesc părți componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale cu valoare fiscală rămasă neamortizată, reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. În acest caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale se recalculează în mod corespunzător, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părților înlocuite și majorarea cu valoarea fiscală aferentă părților noi înlocuite, pe durata normală de utilizare rămasă.

Dacă se înlocuiesc părți componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale după expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizării fiscale se va stabili o nouă durată normală de utilizare de către o comisie tehnică sau un expert tehnic independent.

Alte precizări

S-a introdus obligația persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, în cursul anului fiscal, de a depune situațiile financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și nu la registrul unde a fost înregistrată înființarea acestora.2. Prevederi pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)
S-au introdus reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS și o nouă secțiune dedicată calculului impozitului pe profit de către această categorie de contribuabili.

Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, începând cu 1 ianuarie 2012, sunt instituțiile de credit, respectiv: băncile, persoane juridice române; organizațiile cooperatiste de credit; băncile de economisire și creditare în domeniul locativ; băncile de credit ipotecar; sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine; sucursalele din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române.Venituri neimpozabile

Începând cu 1 ianuarie 2012, în categoria veniturilor neimpozabile au fost introduse și cele:

- din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS;

- reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS.

Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiții imobiliare.Cheltuieli

În categoria cheltuielilor nedeductibile, începând cu 1 ianuarie 2012, intră și cele înregistrate de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, respectiv cheltuielile:

- cu impozitul pe profit amânat înregistrat;

- din reevaluarea imobilizărilor necorporale, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări se înregistrează o descreștere a valorii acestora;

- din reevaluarea mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări se înregistrează o descreștere a valorii acestora;

- reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliar, în cazul în care, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă se înregistrează o descreștere a valorii acestora;

- cu deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, înregistrate la momentul transferului din categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării în categoria activelor imobilizate deținute pentru activitatea proprie.Provizioane

Tot de la 1 ianuarie 2012, sunt deductibile următoarele categorii de provizioane:

- provizioanele specifice, constituite de instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ținut de BNR, de instituțiile de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, de instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care acordă credite legate de serviciile de plată, precum și provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice;

- ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementărilor prudențiale ale BNR, se determină ajustări prudențiale de valoare sau, valori ale pierderilor așteptate, înregistrate de către instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state care nu sunt state membre ale UE sau din state care nu aparțin Spațiul Economic Eeuropean (SEE), potrivit reglementărilor contabile conforme IFRS, și filtrele prudențiale potrivit reglementărilor emise de BNR. Sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudențiale sunt elemente similare veniturilor;

- ajustările pentru depreciere înregistrate de către sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state membre ale UE și state aparținând SEE aferente creditelor și plasamentelor care intră în sfera de aplicare a reglementărilor prudențiale ale BNR referitoare la ajustările prudențiale de valoare aplicabile instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state care nu sunt state memebre ale UE sau din state care nu aparțin SEE.

De asemenea, rezervele din reevaluarea imobilizărilor necorporale efectuată de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizărilor necorporale, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor imobilizări necorporale.Amortizarea fiscală

Pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS, valoarea fiscală rămasă neamortizată pentru activele imobilizate deținute pentru activitatea proprie, transferate în categoria activelor imobilizate deținute pentru activitatea proprie, este valoarea fiscală dinaintea reclasificării ca active imobilizate deținute în vederea vânzării. Durata de amortizare este durata normală de utilizare rămasă determinată în baza duratei normale de utilizare inițiale, din care se scade durata în care a fost clasificat în categoria activelor imobilizate deținute în vederea vânzării. Amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei în care a fost reclasificat prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.Plata impozitului pe profit

Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS efectuează plăți anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impoziutl pe profit aferent anului precedent actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, fără a lua în calcul influența ce provine din aplicarea regulilor fiscale specifice pentru determinarea profitului impozabil.3. Prevederi specifice contribuabililor inactivi

Contribuabilii care au fost declarați inactivi conform dispozițiilor Codului de Procedură Fiscală și care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor și taxelor, dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor aferente achizițiilor efectuate în perioada respectivă.

Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabilii declarați inactivi după înscrierea acestora în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.


http://www.finantevalcea.ro...


 
 
 
 

Discutie OUG 125/27.12.2011 – Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Acest subiect este moderat de catre
ioanbutariu,    carmen01011958,    george-neagu,    Iulian Manea 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 234
Total subiecte: 413220
Total mesaje: 2110167


 

Acum online

Utilizatori (85)
Maria_1980 , vdeny , adi84 , clony , gh3gh1 , arlen , ralukutza , smeagull , vasilica25 , Viovas , MateiSerban , rayhard , razvan79vl , daniela-claudia , MirelaOprea , Adam Grecu , oanaportar , Elena2001 , stmonica , stanciu_cecilia , a_diaconu , VIOLETAILIUTA , marcelaniculita , luri , Patricia_Lucia , Paul7 , mihaela41 , simoponea , Maria0204 , simona simona , carmen67 , vera80 , czintosioan , popa67 , zoltan44 , Equintea , super lege , sorincapra , ramona-bucea , Ioana-Maria2014 , alex781 , nicoletacristina , hodor dana , xp-kry , ValeriuIon , Ciprian Mihalache , Vladimir03 , CRM2013 , ionnenciu , vasea_13 , konstk , wazz , laurentiuu , liviu_cernat , vrica , beegees , stef99x , melania_14 , grandanat , Ionut201463 , amstoica1 , petresfasie , feliciaburducea , kittysor , roxanaiosif21 , aris80 , danielamariana , Balada-Adelina , catalin1980 , Elena_Voinea , anca_radut , fight4urright , valusca , seneca399 , Stanciut , augusta17 , eu_craciun , Alexandra Tataru , darjan , radu_nicu , anjinsan , Carp Mircea , lexoradeanu , sasviorel , Q88

Consultanti (11)
cabavo , patrascu razvan , Car3men , Mediator_Bacau , AvocatAdelaBratulescu , Mihaela Pricop , ralucailiescu , harramaia , Robert_vlajoaga , Stoica Ioana , LegalToBusiness

Moderatori (4)
freeelis , tudorvaleriu , legally_aid , Joha

Administratori (2)
VladP , Alin Popescu

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

TEREC ANDREI , MariusT , marylena , mihainord , Cristina_Dinu_ , viorelgeorgevici , dory_gurau , bmf , crm , tabarasam , wells , i_am_i_1972 , ceapraga , mirrelle , selecons , GABI_2007 , irin@ , cosmitu , autotibedi , loreleis2003 , katycondrut , contracte , Maria Diaconu , sue , gelu.soare , marymonicaizabela , vraluca2003 , ceciliahrom , leonyd , ciprianiftene , katalyna18 , bogdanvip , crispetra07 , docktorlex29 , saftoium , oanacozos , claumona70 , Viana22 , georgiu40 , alinutz_a , lucia andritoiu , asdal , zodiac , boby_77 , pinut , hritcumihaela , LENUTA PANAIT , Andrusceac Paunel , Szabi , raduhas , hattrick , Iulian Manea , vidiva , totolino , isaiamariana , luitrodi , maricarmen , michelle29 , robert_brates , maramik , irod , gabimocanu67 , emilia76 , kiraly zoltan , cornelpirlog , kostyn_02 , mirela88 , sava ioan mina , adriana rusateanu , sandatibi , adi76 , bogdan86 , sandel25 , sava ioan , Prostudio , balasa.sorin , storsistem , adrian05 , liviaangelahava , BarbulescuDanielAv , mary-alex , codruta_coco , costinel062000 , Mara T , popamaryi , liloiu , florin_mst , qeruta , adrianamihaela , Moldovan Dorina , ovimat , norbi00 , nicu_tudora , cristinna , vam , havaangela , balana , Inna6769 , SilviuMihai , Daniela Elisabeta , Secretara7 , soferu84 , cristi_i2 , nutu ion , loryka45 , ileanadogaru , lau02 , Daniela Turcan , otto nagy , tuca_rad , mariatomy , Savu81 , stelutza42 , Roger25 , deliadaniu , spiridonf18 , medcar , gavrilcornel , maria_pop , sunshine68 , BALCANIC , istvan_madalin , pascarumaria

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro