Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.307 de membri si 5.997 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.107.479 mesaje in forum.

Discutie calomnia

 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Luni, 18 Iunie 2012, 23:57

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 19 Iunie 2012, 10:30

Va rog, sa ma ajutati si sa-mi spuneti litera de lege care sta la baza depunerii unei actiuni de calomnie intre persoane fizice. Calomnia a fost afirmata intr-o intampinare depusa intr-un dosar in justitie pentru a obtine avantaje inpotriva persoanei care este calomniata. Impotriva acestor afirmatii exista dovezi cu acte pentru a demonstra calomnia. Va multumesc.
 
 
 
offline
9.85
1 1

Data inregistrarii:
Luni, 4 Septembrie 2006, 13:36

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 19 Iunie 2012, 10:51
*) Art. 205 - 207 au fost abrogate prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 (#M32).
Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 62/2007 (#M35), a constatat că dispozițiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 (#M32), partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 și 207 din Codul penal, sunt neconstituționale.
Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 8/2010 (#M43), a stabilit că normele de incriminare a insultei și calomniei cuprinse în art. 205 și 206 din Codul penal, precum și prevederile art. 207 din Codul penal privind proba verității [abrogate prin dispozițiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 (#M32), dispoziții declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 62/2007 (#M35)], nu sunt în vigoare.
ART. 206
Calomnia
#M30
Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară, ori disprețului public, se pedepsește cu amendă de la 250 lei la 13.000 lei.
#B
Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Împăcarea părților înlătură răspunderea penală."


Aveti la indemana introducerea actiunii la instanta civila.

TITLUL V
Apărarea drepturilor nepatrimoniale

#CIN
NOTĂ:
Conform art. 19 din Legea nr. 71/2011 (#M1), dispozițiile art. 252 - 257 din Codul civil se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestuia.

#B
ART. 252
Ocrotirea personalității umane
Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică.

Reglementări similare:
- art. 22 alin. (1) din Constituția României, republicată (dispoziții rămase în vigoare)
- art. 26 alin. (1) din Constituția României, republicată (dispoziții rămase în vigoare)
- art. 29 alin. (2) din Constituția României, republicată (dispoziții rămase în vigoare)
- art. 34 alin. (1) din Constituția României, republicată (dispoziții rămase în vigoare)

ART. 253
Mijloace de apărare
(1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori amenințate poate cere oricând instanței:
a) interzicerea săvârșirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă;
b) încetarea încălcării și interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârșite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanța poate dispune numai măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).
(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanță spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:
a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare;
b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat.
(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după caz, o reparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste cazuri, dreptul la acțiune este supus prescripției extinctive.

Reglementări anterioare:
- alin. (1): art. 54 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954
- alin. (3): art. 54 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954

ART. 254
Apărarea dreptului la nume
(1) Cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanței judecătorești recunoașterea dreptului său la acel nume.
(2) De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, în tot sau în parte, a numelui său poate să ceară oricând instanței judecătorești să dispună încetarea acestei atingeri nelegitime.
(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, și apărării dreptului la pseudonim, ales în condițiile legii.

Reglementări anterioare:
- art. 54 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954

ART. 255
Măsuri provizorii
(1) Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii.
(2) Instanța judecătorească poate să dispună în special:
a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
(3) În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanța judecătorească nu poate să dispună încetarea, cu titlu provizoriu, a acțiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, dacă acțiunea nu este în mod evident justificată, potrivit art. 75, și dacă măsura luată de instanță nu apare ca fiind disproporționată în raport cu prejudiciile cauzate. Dispozițiile art. 253 alin. (2) rămân aplicabile.
(4) Instanța soluționează cererea potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acțiunii de fond, prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa și termenul în care acțiunea în fond trebuie să fie introdusă, sub sancțiunea încetării de drept a acelei măsuri. Dispozițiile alin. (6) sunt aplicabile.
(5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părții adverse, instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii dispuse.
(6) Măsurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii acțiunii în justiție pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat încetează de drept, dacă reclamantul nu a sesizat instanța în termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora.
(7) Reclamantul este ținut să repare, la cererea părții interesate, prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate, dacă acțiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă ușoară, instanța, în raport cu circumstanțele concrete, poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă, fie să dispună reducerea acestora.
(8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese, instanța va dispune eliberarea cauțiunii, la cererea reclamantului, prin hotărâre dată cu citarea părților. Cererea se judecă potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauțiunii, instanța va fixa un termen în vederea introducerii acțiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunțării hotărârii, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauțiune.
ART. 256
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
(1) Acțiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită, după moartea persoanei vătămate, de către soțul supraviețuitor, de oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate, precum și de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv.
(2) Acțiunea pentru restabilirea integrității memoriei unei persoane decedate poate fi pornită de cei prevăzuți la alin. (1).

Reglementări anterioare:
- art. 56 din Decretul nr. 31/1954

ART. 257
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Dispozițiile prezentului titlu se aplică prin asemănare și drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice.

 
 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Luni, 18 Iunie 2012, 23:57

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 19 Iunie 2012, 14:42
Multumesc pentru raspuns.
Voiam sa mai intreb daca actiunea se depune in instanta si daca se percep taxe
 
 
 
 

Discutie calomnia

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    GabrielaA,    legally_aid,    simonette12 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 536
Total subiecte: 412692
Total mesaje: 2107475


 

Acum online

Utilizatori (47)
maspex , lee_vue , milika , bella_galati , maryag , dina10 , toni boboiciov , tgeorgescu , gelu71 , ioanaolimpia , adi_09 , stef99x , TPCS , SntK , Elena_Voinea , AdiBx , catalinaburlacu , cristina1234567 , mitru007 , allinna2410 , AlexGeorge2010 , pusa2mimi , b_mario77 , hdkkk , elenabostina2005 , Subiectiv , GCC , Mara73 , AURELIA-IOANA , ady492 , rares93 , ioan80 , Mihai95 , roxana69 , geomini , CiuciudauMarinela , bb.ramona94 , vyoletta , Carlo , adrianaion , idmcontabil , Dinte , Equintea , Avocat12345 , MirelaOprea , astronsrl , vctnt

Consultanti (6)
cabavo , adisan , ralucailiescu , lupupartners , OctavianTeisanu , IonicaPorumbel

Moderatori (5)
Laura Ciobeica , gigipopa , tudorvaleriu , george-neagu , freeelis

Administratori (1)
Alin Popescu

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

avocatul diavolului , lilky , CONST , Dumitru Nicolau , adelaaringhe , adinar , xxxxxcata , daregirl , rcristian , aidin , valiiancu2003 , florinc39 , puy , axel_alina , Grig76 , cornel_eds , vancaovidiu , achim_ramona , morki , sefu2509 , pinguin , sagrunu , BuliBuli , madastefan , lupyancus , adana , cristi.negrut@mymail.ro , claudiu78 , dtm , geolex00 , MIL2002 , libra.prest , FLORINA28 , iulianz , Adina22 , ahamedia , oldniku , Alexx23 , cheloo_no_1 , piticbun , giulia2008 , burebista , balmus marin , duosenti , martin_38 , mihaelasopterean , navram , PETRICA ILEANA , slave silviu , ANIMRAC , razvan84 , todinica , carmen crenguta , emilia_zm , NINEL T. , ancutam , elconst , Buzgau Marian , udin , Chirila Corina , daplayer , gabrielpgg , Monica68 , vvtudor , GRATIELA PETIC , StolnicuIlie , iorgulescu razvan , claud1982 , roxio37 , anamaria_ploiesti , mfs1988 , fafu1 , margineana912 , greus , serban33 , azimut_ab , liliana59 , ionutnegrea , dragoianu , ana10 , roberto_i , MarcelaNeagu , HarryBcL , pompierii iernut , cristianpopa , agape_mihai , denisa28 , blkegl , mariana isac , melinda24 , gabriela paius , constantin_nicu_cl , Laura Anastasiu , CONSTANTIN NICU , MarilenaVlad , neludana2000 , Serban Paul daniel , chaimae , natasaP , bigfane008 , marius_striblea , collin , ladi , mingavasile , miresanu , Carla77 , SimonaLazarescu , cristeadan2000 , georgiapopa , alina_bubu , turcanurobert68 , maximana , denisuk , Costachecristina , Nelman , crisoprea , alexana , mizdrache , ADRIANAILIESCU , andressa , cradulescu , gbroscareanu , AN-CON , iliwxl , adrianioja , majdy99 , Ileana2013 , h_suzana , roxana100 , motik_4u , pireadana , daniela.axente

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro