Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.652 de membri si 5.998 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.110.321 mesaje in forum.

Discutie retinere din salariu

 
 
offline
Avatar 1

Data inregistrarii:
Vineri, 13 Iulie 2012, 23:12

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 13 Iulie 2012, 23:19

mi s-a retinut tot salariul ca despagubire pt o dauna adusa firmei este corect?
Care este suma maxima ce se poate retine din salariu conform legii?

ultima data editat de ady1981 pe data de Vineri, 13 Iulie 2012, 23:24
 
 
 
offline
21

Data inregistrarii:
Vineri, 12 August 2011, 15:34

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 14 Iulie 2012, 09:28
Angajatorul nu a procedat corect si legal.
Daca ati produs o dauna acestuia, trebuie sa incheiati o nota, de comun acord, in care se stabileste valoarea pagubei si modul de retinere. Retinerea nu poate fi mai mare decat 1/3 din salariul lunar net.
Aveti mai jos prevederile legale.

Codul muncii:

ART. 169
(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operatã, în afara cazurilor și condițiilor prevãzute de lege.
(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacã datoria salariatului este scadentã, lichidã și exigibilã și a fost constatatã ca atare printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã și irevocabilã.
(3) În cazul pluralitãții de creditori ai salariatului va fi respectatã urmãtoarea ordine:
a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei;
b) contribuțiile și impozitele datorate cãtre stat;
c) daunele cauzate proprietãții publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depãși în fiecare lunã jumãtate din salariul net.
ART. 170
Acceptarea fãrã rezerve a unei pãrți din drepturile salariale sau semnarea actelor de platã în astfel de situații nu poate avea semnificația unei renunțãri din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispozițiior legale sau contractuale.
ART. 171
(1) Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
(2) Termenul de prescripție prevãzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaștere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului.

CAP. III
Rãspunderea patrimonialã

ART. 253
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor rãspunderii civile contractuale, sã îl despãgubeascã pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legãturã cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuzã sã îl despãgubeascã pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecãtorești competente.
(3) Angajatorul care a plãtit despãgubirea își va recupera suma aferentã de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condițiile art. 254 și urmãtoarele.
ART. 254
(1) Salariații rãspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor rãspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legãturã cu munca lor.
(2) Salariații nu rãspund de pagubele provocate de forța majorã sau de alte cauze neprevãzute care nu puteau fi înlãturate și nici de pagubele care se încadreazã în riscul normal al serviciului.
(3) În situația în care angajatorul constatã cã salariatul sãu a provocat o pagubã din vina și în legãturã cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notã de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul pãrților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicãrii.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul pãrților, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
ART. 255
(1) Când paguba a fost produsã de mai mulți salariați, cuantumul rãspunderii fiecãruia se stabilește în raport cu mãsura în care a contribuit la producerea ei.
(2) Dacã mãsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinatã, rãspunderea fiecãruia se stabilește proporțional cu salariul sãu net de la data constatãrii pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul sãu inventar.
ART. 256
(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumã nedatoratã este obligat sã o restituie.
(2) Dacã salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în naturã sau dacã acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptãțit, este obligat sã suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauzã se stabilește potrivit valorii acestora de la data plãții.
ART. 257
(1) Suma stabilitã pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauzã din partea angajatorului la care este încadratã în muncã.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fãrã a putea depãși împreunã cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauzã jumãtate din salariul respectiv.

ART. 258
(1) În cazul în care contractul individual de muncã înceteazã înainte ca salariatul sã îl fi despãgubit pe angajator și cel în cauzã se încadreazã la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de cãtre noul angajator sau noua instituție ori autoritate publicã, dupã caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de cãtre angajatorul pãgubit.
(2) Dacã persoana în cauzã nu s-a încadrat în muncã la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncã ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmãrirea bunurilor sale, în condițiile Codului de procedurã civilã.
ART. 259
În cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima ratã de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecãtoresc în condițiile Codului de procedurã civilã.
 
 
 
online
10
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Sambata, 14 Iulie 2012, 10:38
Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
 
@ ady1981

Codul de procedura civila reglementeaza cuantumul retinerilor din salariu la art.409 , si anume :
(1)Salariile și alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite:
a)până la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlul de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;
b)până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.


(2)Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
....


De asemenea, art.257 alin.2 C.mun. se refera la cuantumul retinerilor din salariu, si anume:
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

In speta, va trebui sa actionati in instanta pe angajator pentru a recupera suma de bani retinuta nelegal.
 
 
 
 

Discutie retinere din salariu

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    tudorvaleriu,    Gabriela Pintea,    ana-cer 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 389
Total subiecte: 413257
Total mesaje: 2110310


 

Acum online

Utilizatori (85)
Ciugulea , mariaceornei , gicu13 , MirelaOprea , LuchianSeb , iuli_c , alexandruivan , melania_14 , terrylyn , Andrei1998 , mirelam_d , trandafir2 , roxitalinda , Forum_Avocat , Srb , george141414 , lumifurni , irynas , elenazan , MihaiPGA , do , eli-miha , steaua59 , Andr33agav , mirel_m , dinu-geanina , dianuk17 , ausfahrt , catalinaandrei , Imparatul , kittycriss , rusum , AlexandraMihaela , andreea22stefan , POPOVICIURODICA , smeagull , yna75 , a_diaconu , Ioana-Maria2014 , adriana009 , stefan_ratza , Sunairgy , Elena_Voinea , TRIF magda , usser123 , tutuvicky , Nofacenoname0 , Cornelia_d , Madalina28 , bellabianca52 , ana.stanca , tibstefaug , catalin1980 , DlGoe , ileanacosinzeana , micola , botezatugheorghe , Zo0 , LauraErica , Iona35 , Adelina207 , And_y , Slavinia , violeta54 , petresfasie , Noma , katiusa_77 , Csorin , loredana291 , nicoletacristina , irina69 , NMariaN , Ondinamaria , ancys , rodicabalteanu , Sheli , aras10 , lilib , Rachid12 , burnuzflorin , aura2014 , Roxana Neagu , maader , medicfamilie , David111111

Consultanti (15)
cabavo , ralucailiescu , Mediere-HTA , LegalToBusiness , Adriana Sandu , consilier juridic , suportafaceri , crys1968 , IuliaCristinaUta , avocat_lascoschi@yahoo.com , avluci , katolika , av.vieru , dl_costas , alexcanciu

Moderatori (10)
danacj , tudorvaleriu , Joha , freeelis , legally_aid , gi-jane2 , Adriantot , Laura Ciobeica , arockz , elga50

Administratori (1)
Admin

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

TEREC ANDREI , MariusT , marylena , mihainord , Cristina_Dinu_ , viorelgeorgevici , dory_gurau , bmf , crm , tabarasam , wells , i_am_i_1972 , ceapraga , mirrelle , selecons , GABI_2007 , irin@ , cosmitu , autotibedi , loreleis2003 , katycondrut , contracte , Maria Diaconu , sue , gelu.soare , marymonicaizabela , vraluca2003 , ceciliahrom , leonyd , ciprianiftene , katalyna18 , bogdanvip , crispetra07 , docktorlex29 , saftoium , oanacozos , claumona70 , Viana22 , georgiu40 , alinutz_a , lucia andritoiu , asdal , zodiac , boby_77 , pinut , hritcumihaela , LENUTA PANAIT , Andrusceac Paunel , Szabi , raduhas , hattrick , Iulian Manea , vidiva , totolino , isaiamariana , luitrodi , maricarmen , michelle29 , robert_brates , maramik , irod , gabimocanu67 , emilia76 , kiraly zoltan , cornelpirlog , kostyn_02 , mirela88 , sava ioan mina , adriana rusateanu , sandatibi , adi76 , bogdan86 , sandel25 , sava ioan , Prostudio , balasa.sorin , storsistem , adrian05 , liviaangelahava , BarbulescuDanielAv , mary-alex , codruta_coco , costinel062000 , Mara T , popamaryi , liloiu , florin_mst , qeruta , adrianamihaela , Moldovan Dorina , ovimat , norbi00 , nicu_tudora , cristinna , vam , havaangela , balana , Inna6769 , SilviuMihai , Daniela Elisabeta , Secretara7 , soferu84 , cristi_i2 , nutu ion , loryka45 , ileanadogaru , lau02 , Daniela Turcan , otto nagy , tuca_rad , mariatomy , Savu81 , stelutza42 , Roger25 , deliadaniu , spiridonf18 , medcar , gavrilcornel , maria_pop , sunshine68 , BALCANIC , istvan_madalin , pascarumaria

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro