Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.627 de membri si 5.998 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.110.167 mesaje in forum.

Discutie Model act aditional contract arenda

Du-te la pagina:  1 2 3
 
 
online
Avatar 10

Data inregistrarii:
Sambata, 11 Aprilie 2009, 20:09

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 31 Iulie 2012, 15:06

buna ziua,

are cineva un model de act aditional la ct. arenda teren agricol referitor la modul de plata a venitului din arenda, conf. art 94 alin 14 din CF?
 
 
 
offline
2.00
1

Data inregistrarii:
Joi, 20 Mai 2010, 14:12

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 31 Iulie 2012, 15:43
Nu exista un model standard. O forma ar fi asa:
Act aditional la contractul de arenda nr. ... din ....
Noi, (scrieti partile cu toate datele, exact ca in contractul de arenda) ..., avand in vedere calitatea de noastra de parti contractante in contractul de arenda incheiat la data de ........, am hotarat modificarea acestuia prin prezentul act aditional astfel:
1. Se modifica punctul / articolul ...., in sensul ca modalitatea de impunere se face prin .......... (fie prin stopaj la sursa - 16%, fie prin contabilitate in partida simpla - venitul net anual în sistem real se stabilește pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă).
Prezentul act aditional s-a incheiat astazi ....., in ......... exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Semnaturi.
 
 
 
online
Avatar 10

Data inregistrarii:
Sambata, 11 Aprilie 2009, 20:09

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 1 August 2012, 09:29
Multumesc,

cine trebuie sa inregistreze acest act aditional la adm. financiara, proprietarul terenului(arendatorul) sau arendasul?
 
 
 
offline
2.00
1

Data inregistrarii:
Joi, 20 Mai 2010, 14:12

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Miercuri, 1 August 2012, 11:07
In conformitate cu prevederile art. 81 alin. 2 Cod fiscal contribuabilii care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

 
 
 
online
Avatar 10

Data inregistrarii:
Sambata, 11 Aprilie 2009, 20:09

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 1 August 2012, 18:49
Eu postez aici un model de act aditional conceput de mine. Daca cineva considera ca ar putea fi completat, ... il imbunatatim!


Act aditional nr.1
la
CONTRACTUL DE ARENDARE
nr………/…………………………………….

Intre,
- …………………………………………………… avand CNP:…………………………….. domiciliat in …………………………………………………………………………………. legitimat cu ………. seria…….. nr………….………….., eliberat la data de …………………………., denumit în continuare arendator
si
-..............................................., cu sediul în ......................................................................avand, cod unic de înregistrare ............................................, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr......................................., denumita in continuare arendas,

au convenit sa incheie prezentul act aditional, la contractul de arendare nr. .………………………………….
Art.1
-in conformitate cu modificarile legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, impozitul pe venitul din arenda se va calcula prin retinere la sursa de catre ............................................ in calitate de arendas, la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
Art.2
Prezentul act aditional va fi inregistrat de catre …………………………………………… in calitate de arendator la organul fiscal de domiciliu, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.

Art.3
Celelalte articole din contractul de arendare nr. ………………………………. raman neschimbate.
Art.4. Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti.
Incheiat astazi ......................... in 3 exemplare, dintre care unul la arendator, unul la arendas si unul la organul fiscal de domiciliu.

Arendator Arendas
 
 
 
offline
Avatar 3.61

Data inregistrarii:
Joi, 23 August 2007, 20:57

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 31 August 2012, 08:48
INREGISTRAT sub nr. .............din ........................... la Consiliul local al …................................
Secretar, LS

........................................

(Semnatura)


Act aditional la CONTRACTUL DE ARENDARE
nr……… din ……………………….
Subsemnatii
Numele si prenumele ..................................................., CNP …................................., cu domiciliul in localitatea .............................., str. .................................., nr. ........, bloc ......, scara ........, etaj ......., ap. ......., judetul ........................., nascut(a) la data de ..............................., in ...................., judetul ..........................., fiul (fiica) lui ................................ si al (a) ............................., avand actul de identitate seria ........... numarul ..............., eliberat de ............................., la data de ...................., titular al dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr...................... din ............................., emis de ....................................., sau conform hotararii judecatoresti nr................... din ..............................., pronuntata de ............................................., sau a procesului verbal de punere in posesie nr................... din .................., emis de ....................................., sau actului de partaj nr..................... din ........................., emis de ....................................., in calitate de arendator si
S.C. ...................................................... S.R.L., inreg. sub nr. J......./............./..........., CUI: ................................, cu sediul in loc. ................................str...................................... nr........, Jud. ............................, reprezentata de administrator .........................................., in calitate de arendas,
de comun acord, au convenit sa incheie prezentul act aditional.
Art.1. In conformitate cu prevederile OUG 125/2011 prin care se modifica Legea 571/2003 privind Codul fiscal, conform optiunii arendatorului, impozitul pe venitul din arenda se va calcula:
a. prin retinere la sursa de catre arendas, la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.
Semnatura arendatorului:........................................................
b. pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla condusa de catre arendator. Semnatura arendatorului:.............................................
Art.2. In conformitate cu prevederile art. 81 alin. 2 Cod fiscal, prezentul act aditional se va inregistra de catre arendator la organul fiscal de domiciliu, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.
Art.3. Cate un exemplar din prezentul contract se va inregistra prin grija arendasului la consiliul local, APIA.
Art.4. Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii lui.
Incheiat azi, ......./............/............. in 5 exemplare, dintre care 2 ex. la arendator.


ultima data editat de atticus pe data de Vineri, 31 August 2012, 08:50
 
 
 
offline
2

Data inregistrarii:
Duminica, 9 Decembrie 2012, 11:09

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Duminica, 9 Decembrie 2012, 11:18
Buna ziua,
Eu am adaptat modelul de mai sus (multumesc) si am introdus si obligatiile de plata din OUG 15/2012. Am adaptat strict cum mi-a cerut clientul, in sensul ca el vroia doar rubricile necesare lui, restul am sters,va rog sa ma corectati daca e nevoie.


INREGISTRAT sub nr. .............din ........................... la
Consiliul local al ................................
Secretar, LS

........................................
(Semnatura)


Act aditional nr. 2/2012 la CONTRACTUL DE ARENDARE
nr……… din ……………………….

Subsemnatii:
Numele si prenumele ..................................................., CNP …................................., cu domiciliul in localitatea .............................., str. .................................., nr. ........, bloc ......, scara ........, etaj ......., ap. ......., judetul ........................., avand actul de identitate seria ........... numarul ..............., eliberat de ............................., la data de ...................., titular al dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr...................... din ............................., in calitate de arendator si

Coop. Agr. __________ , inreg. sub nr. C-______ CUI: ________, cu sediul in loc. __________, str. _______, nr. ____ , Jud. __________, reprezentata de administrator ____________, in calitate de arendas,

de comun acord, au convenit sa incheie prezentul act aditional.

Art.1. In conformitate cu prevederile OUG 125/2011, prin care se modifica Legea 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 01.01.2012, conform optiunii arendatorului, impozitul pe venitul din arenda se va calcula dupa cum urmeaza:

- prin retinere la sursa de catre arendas, la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16%, impozitul fiind final, acesta se calculeaza prin metoda cotei forfetare (venit brut - 25% cotă forfetară de cheltuieli), acesta se va retine, plati si declara prin retinere la sursa de catre arendas

Art.2. In conformitate cu prevederile OUG 15/2012, prin care se modifica Legea 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 01.07.2012 se datoreaza si se plateste CASS in cota de 5,5% asupra venitului net (venit brut - 25% cotă forfetară de cheltuieli), acesta se va retine, plati si declara prin retinere la sursa de catre arendas.

Art.3. In conformitate cu prevederile art. 81 alin. 2 Cod fiscal, prezentul act aditional se va inregistra de catre arendator la organul fiscal de domiciliu, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.

Art.4. Cate un exemplar din prezentul contract se va inregistra prin grija arendasului la consiliul local Suplac.

Art.5. Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii lui.


Incheiat azi, .......dec.2012 in 4 exemplare, dintre care 2 ex. la arendator.


Arendator, Arendas,
 
 
 
offline
Avatar 3.61

Data inregistrarii:
Joi, 23 August 2007, 20:57

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Duminica, 9 Decembrie 2012, 12:12
Pentru contribuabilii care obțin venituri din arendă este obligatorie precizarea în scris, în contractul/raportul juridic încheiat sau în anexa la contract, a modalității de impunere aleasă de contribuabil, respectiv, impunere prin reținere la sursă sau conducerea contabilității în partidă simplă.
Indiferent de opțiune se datorează doar CASS (sănătate) și numai dacă acesta este singurul venit realizat.
Baza de calcul CASS:
- 5,5% asupra venitului net (venit brut - 25% cotă forfetară de cheltuieli), în cazul opțiunii pentru reținerea impozitului la sursă.
- 5,5% asupra venitului net (venit brut - cheltuieli deductibile) în cazul opțiunii privind conducerea contabilității în partidă simplă.
Contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent prin decizie de impunere anuală pe baza informațiilor din evidența fiscală, indiferent dacă plata impozitului se face de către arendator sau arendaș.
Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.
Pe baza celor de mai sus, consider ca ar fi nevoie doar de declaratia arendatorului (inclusa in actul aditional) daca doar venitul din arenda este este singurul sau venit - deoarece doar in acest caz ar datora CASS.
Insa legiuitorul spune ca indiferent pentru care forma de impozitare opteaza arendatorul, suma reprezentand contributia CASS se va plati de catre arendator persoana fizica pe baza deciziei de impunere emise de ANAF si nicidecum nu se retine la sursa.
 
 
Du-te la pagina:  1 2 3
 
 

Discutie Model act aditional contract arenda

Acest subiect este moderat de catre
Iulian Manea,    carmen01011958,    george-neagu,    ioanbutariu 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 234
Total subiecte: 413220
Total mesaje: 2110167


 

Acum online

Utilizatori (86)
Maria_1980 , MirelaOprea , simona simona , arlen , smeagull , konstk , stanciu_cecilia , sorincapra , george141414 , vdeny , adi84 , clony , gh3gh1 , ralukutza , vasilica25 , Viovas , MateiSerban , rayhard , razvan79vl , daniela-claudia , Adam Grecu , oanaportar , Elena2001 , stmonica , a_diaconu , VIOLETAILIUTA , marcelaniculita , luri , Patricia_Lucia , Paul7 , mihaela41 , simoponea , Maria0204 , carmen67 , vera80 , czintosioan , popa67 , zoltan44 , Equintea , super lege , ramona-bucea , Ioana-Maria2014 , alex781 , nicoletacristina , hodor dana , xp-kry , ValeriuIon , Ciprian Mihalache , CRM2013 , Vladimir03 , ionnenciu , vasea_13 , wazz , laurentiuu , liviu_cernat , vrica , beegees , stef99x , melania_14 , grandanat , Ionut201463 , amstoica1 , petresfasie , feliciaburducea , kittysor , roxanaiosif21 , aris80 , danielamariana , Balada-Adelina , catalin1980 , Elena_Voinea , anca_radut , fight4urright , valusca , seneca399 , Stanciut , augusta17 , eu_craciun , Alexandra Tataru , darjan , radu_nicu , anjinsan , Carp Mircea , lexoradeanu , sasviorel , Q88

Consultanti (11)
Mediator_Bacau , cabavo , patrascu razvan , Car3men , AvocatAdelaBratulescu , Mihaela Pricop , ralucailiescu , harramaia , Robert_vlajoaga , Stoica Ioana , LegalToBusiness

Moderatori (4)
legally_aid , freeelis , tudorvaleriu , Joha

Administratori (2)
VladP , Alin Popescu

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

TEREC ANDREI , MariusT , marylena , mihainord , Cristina_Dinu_ , viorelgeorgevici , dory_gurau , bmf , crm , tabarasam , wells , i_am_i_1972 , ceapraga , mirrelle , selecons , GABI_2007 , irin@ , cosmitu , autotibedi , loreleis2003 , katycondrut , contracte , Maria Diaconu , sue , gelu.soare , marymonicaizabela , vraluca2003 , ceciliahrom , leonyd , ciprianiftene , katalyna18 , bogdanvip , crispetra07 , docktorlex29 , saftoium , oanacozos , claumona70 , Viana22 , georgiu40 , alinutz_a , lucia andritoiu , asdal , zodiac , boby_77 , pinut , hritcumihaela , LENUTA PANAIT , Andrusceac Paunel , Szabi , raduhas , hattrick , Iulian Manea , vidiva , totolino , isaiamariana , luitrodi , maricarmen , michelle29 , robert_brates , maramik , irod , gabimocanu67 , emilia76 , kiraly zoltan , cornelpirlog , kostyn_02 , mirela88 , sava ioan mina , adriana rusateanu , sandatibi , adi76 , bogdan86 , sandel25 , sava ioan , Prostudio , balasa.sorin , storsistem , adrian05 , liviaangelahava , BarbulescuDanielAv , mary-alex , codruta_coco , costinel062000 , Mara T , popamaryi , liloiu , florin_mst , qeruta , adrianamihaela , Moldovan Dorina , ovimat , norbi00 , nicu_tudora , cristinna , vam , havaangela , balana , Inna6769 , SilviuMihai , Daniela Elisabeta , Secretara7 , soferu84 , cristi_i2 , nutu ion , loryka45 , ileanadogaru , lau02 , Daniela Turcan , otto nagy , tuca_rad , mariatomy , Savu81 , stelutza42 , Roger25 , deliadaniu , spiridonf18 , medcar , gavrilcornel , maria_pop , sunshine68 , BALCANIC , istvan_madalin , pascarumaria

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro