Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 325.647 de membri si 5.985 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.102.637 mesaje in forum.

Discutie plafon de casa

 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Joi, 21 August 2014, 05:22

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 24 Ianuarie 2005, 16:09

care este plafonul de casa maxim
 
 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Joi, 21 August 2014, 05:22

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 25 Ianuarie 2005, 10:25
50 milioane
 
 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Joi, 21 August 2014, 05:22

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 25 Ianuarie 2005, 11:10
Nu mai exista plafon de casa. Cititi cu atentie legislatia. Articolele care prevedeau plafonul de casa au fost abrogate de Legea 507/2004. Daca cel care a scris ca exista plafonde 50 milioane crede ca este adevarat, sa specifice si legea care ii sustine teoria. Nu mai lansati pareri nefondate.
 
 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Joi, 21 August 2014, 05:22

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 19 Februarie 2005, 17:39
DE CAND? DIN 22.11.2004?


IOANA
 
 
 
offline
0.60

Data inregistrarii:
Vineri, 18 Februarie 2005, 17:42

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Miercuri, 2 Martie 2005, 23:48
***Ordonanță nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 31/01/1996 - actualizata la data de 22/11/2004

"Art. 5. - (1) Pentru întărirea disciplinei financiare și evitarea evaziunii fiscale, operațiunile de încasări și plăți între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.
(2) Prin excepție de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot efectua plăți în numerar în următoarele cazuri:
a) plata salariilor și a altor drepturi de personal;
b) alte operațiuni de plăți ale persoanelor juridice cu persoane fizice;
c) plăți către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plățile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăți către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plăților către rețelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.
(3) De la prevederile alin. 2 lit. c) sunt exceptate următoarele operațiuni:
- depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societățile comerciale bancare, care pot fi făcute și de alte persoane juridice, neplafonat;
- cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;
- cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferințe, de simpozioane și de alte asemenea acțiuni, în condițiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.
(4) La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plăți către persoane juridice, se vor respecta cerințele prevăzute la alin. 2 lit. c).
(5) Este interzisă acordarea unor facilități de preț clienților, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.
(6) Abrogat.
(7) Abrogat.
(8) Subunitățile economice ale persoanelor juridice care au cont într-o societate comercială bancară și casierie pot aplica în mod corespunzător prevederile acestui articol.
Notă: Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 26/1997 astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 88/1998.
- Litera c) de la alin. (2) a fost modificată prin art. II pct. 1 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.
- Alineatele (6) și (7) au fost abrogate prin art. II pct. 2 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.

Art. 6. - Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăși plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c).
Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 și ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Notă: Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 2 din O.G. nr. 26/1997.
- Alineatul (2) a fost modificat prin art. II pct. 3 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.
- Alineatul (3) a fost modificat prin art. II pct. 4 din O.G. nr. 94/2004.


***Normă metodologică din 30/11/2004, pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1224 din 20/12/2004 - H.G. nr. 2185/2004

"1. Operațiunile de încasări și plăți între persoanele juridice se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar, cu excepțiile prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. a), b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.
2. Prin plafon zilnic maxim de plăți, prevăzut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanță, se înțelege totalitatea plăților efectuate în numerar de o persoană juridică într-o singură zi, respectiv 100.000.000 lei.
3. De la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanță sunt exceptate următoarele operațiuni:
a) depunerile de numerar făcute de persoane juridice în conturile furnizorilor de bunuri și servicii, în baza documentelor justificative legal întocmite;
b) cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens de către salariații aflați în deplasare;
c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferințe, simpozioane și de alte asemenea acțiuni, în condițiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.
Plățile enumerate la lit. a)-c) nu intră în plafonul zilnic maxim de plăți.
4. Plățile în numerar către persoane juridice sunt acceptate în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plățile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon de 50.000.000 lei.
Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei.
Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 50.000.000 lei către furnizorii de bunuri și servicii astfel: 50.000.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.
Facturile cu valori sub 50.000.000 lei nu intră sub incidența acestor prevederi.
Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către rețelele de magazine de tipul Cash&Carry, care funcționează pe baza legislației în vigoare, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.
Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 100.000.000 lei către acest tip de magazine astfel: 100.000.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.
Facturile cu valori sub 100.000.000 lei nu intră sub incidența acestor prevederi.
Facturile cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, care nu au fost achitate integral până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, se achită numai prin instrumente de plată fără numerar.
5. Pentru facturile stornate, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei în cazul rețelelor de magazine de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 50.000.000/100.000.000 lei în numerar, sumele care depășesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.
6. Încasările zilnice în numerar ale unui agent economic sunt neplafonate.
Încasările zilnice în numerar nu pot depăși plafonul de 50.000.000 lei de la o singură persoană juridică.
7. Sumele acordate de persoanele juridice angajaților proprii cu titlu de avansuri pentru aprovizionări diverse vor avea regimul plăților către persoane juridice și se vor încadra în limita plafonului de 100.000.000 lei, prevăzut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanță.
La data plății avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic maxim.
8. Este interzisă acordarea unor facilități de preț clienților, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.
Este permisă acordarea unor disconturi și/sau reduceri de preț în diverse perioade ale anului sau cu ocazia lansării unor promoții de produse, dacă aceste facilități vizează toți agenții economici, în calitate de clienți, și se acordă fără discriminare în ceea ce privește modalitatea de plată.
9. Subunitățile economice ale persoanelor juridice, respectiv sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru, prevăzute în actul constitutiv al persoanelor juridice, care au deschis cont într-o societate comercială bancară și casierie proprie, aplică individual prevederile art. 5 din ordonanță.
10. Asociațiile de proprietari constituite ca entități cu personalitate juridică, în relațiile cu alte persoane juridice, vor aplica prevederile ordonanței.
11. Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercită profesii libere, producătorii agricoli, persoane fizice, nu intră sub incidența prevederilor ordonanței.
12. Plățile efectuate cu card nu sunt considerate plăți în numerar și nu sunt luate în calculul plafonului zilnic maxim de plăți.
13. Operațiunile de încasări și plăți în valută nu intră sub incidența prevederilor ordonanței."

 
 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Joi, 21 August 2014, 05:22

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 20 Aprilie 2005, 11:58
care este soldul de casa pe zi si cat pot plati prin casa la furtnizor intr-o zi?va rog specificati si legea, or. etc. unde apare aceasta informatie
 
 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Joi, 21 August 2014, 05:22

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 27 Aprilie 2005, 13:07
Poti încasa oricât, dar nu mai mult de 50 milioane de la aceeasi firmă ( eventuala diferentă se încasează cu ordin de plată ).
Poti plăti 100 milioane.
 
 
 
 

Discutie plafon de casa

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    carmen01011958 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 31
Total subiecte: 411578
Total mesaje: 2102637


 

Acum online

Utilizatori (2)
adimar55 , utilizator5555

Consultanti (0)
-

Moderatori (1)
romascanu

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

nea_av , Helguzza , carmen45 , indries , negresti , sorinstefan21 , ppprof , CIOBAN EDITH , kele , loriand , laurescovici , oanaa , LENA50 , sod , gfolea , ssswonderteam , reporterul , edmond00 , rocsy , bogdandiaconu , Adorata , body_fresh_fitness , angel2007 , cimpu violeta , catalinpituc , onutza_2 , Anuskaa23 , egrindeanu , diabollyque , serbuvali , Radoi Teodora , edydaniel , anee , cristina sandu , lilisor2007 , Marinas , florinfetz , i.tita , onutza21_21 , monica.ionescu , lauraadriana , adria1 , poliec , XXX_XXX , Verginia , EFFECT , MARIA_c , tilvarionut , Laura Negoi , mihseba , ibitza , cristinutza31 , tvb75 , nikidutza_22 , borcea bogdan , tiganus2007 , Meda Sohan , victoritas , REBIGA LILIAN , morarul55 , catanescu , tudorancea.magdalena , raluci_b , ALX 59 , djccc69 , mirela z , steaua581 , roxana.ovedenie , laurini , ontinebunu , Sorecu , alina.k79 , Bally , 849654 , adelynaa21 , chandrax_gabita , claudiu_ionica , antonmari , s65siemens , dr8 , calinamaria , raluca_h84 , miutaradu , cristinaelcont , luiza55 , djbpf , didana , valentina_g , danionmateiu , alinamariaa , solomonavasilcai , kriss_kriss06 , toothy1 , carlaserban , dfi , anca_preda , 196821 , eugen_8580 , Pytergr , Dana-Elena86 , mamo_1921 , disc , VadrianV , detectivro

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro