Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 325.738 de membri si 5.986 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.103.348 mesaje in forum.

Discutie Pensionarea pe caz de boala

Du-te la pagina:  1 2
 
 
offline
Avatar 5

Data inregistrarii:
Vineri, 31 Octombrie 2008, 09:31

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 13 Februarie 2009, 16:13

Care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru pensionarea pe caz de boala?
 
 
 
offline
2.00
1

Data inregistrarii:
Marti, 8 Ianuarie 2008, 15:11

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 13 Februarie 2009, 16:15
Asta da intrebare . Sa fie bolnav si sa dovedeasca acest fapt prin documente medicale, respectiv certificate medicale, si apoi merge la comisia de expertiza care va dispune sau nu incadrarea intr-un grad de invaliditate sau altul.
 
 
 
offline
9.76
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Sambata, 14 Februarie 2009, 14:59
Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
- accidentelor de munca
- bolilor profesionale si tuberculozei
- bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca
Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform Legii nr.19/2000.

In vederea pensionarii de invaliditate, medicul primar sau medicul specialist pentru afectiunea principal invalidanta, atunci cand apreciaza ca starea de sanatate a persoanei pe care o are in asistenta medicala nu ii permite reluarea activitatii profesionale, in limitele maxime de concediu medical prevazute de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerand in acest sens avizul cabinetului de expertiza medicala teritoriala.
Medicul expert al asigurarilor sociale avizeaza pensionarea de invaliditate numai daca constata pierderea totala sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca, aproband si concediul medical necesar intocmirii formelor de pensionare.
Dupa stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurarilor sociale se pronunta asupra invaliditatii printr-o decizie intocmita in 4 exemplare (pentru cei care nu provin din munca, in 3 exemplare).
 
 
 
offline
Avatar 8

Data inregistrarii:
Joi, 6 Noiembrie 2008, 17:58

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 20 Februarie 2009, 14:02
rambela a scris:

Care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru pensionarea pe caz de boala?buna ziua
va rog sa-mi spuneti care este vechimea minima pentru a beneficia de pensie de boala
multumesc
 
 
 
offline
8.10

Data inregistrarii:
Luni, 21 Noiembrie 2005, 21:48

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 20 Februarie 2009, 14:25
Legea 19/2000

Pensia de invaliditate

Art. 53. - (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asigurații care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă, conform legii;
b) bolilor profesionale și tuberculozei;
c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1), și asigurații care satisfac obligații militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul și la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât durează invaliditatea, stabilită în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Art. 54. - În raport cu cerințele locului de muncă și cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, a capacității de autoservire, de autoconducție sau de orientare spațială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce și de a se orienta spațial, fără ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.

Art. 55. - Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății, la propunerea CNPAS, care va fi adoptată până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 56. - (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisă de medicul specializat în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

(2) Împotriva deciziei emise în condițiile alin. (1) se poate face contestație la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) La soluționarea contestației casa teritorială de pensii poate consulta Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă.

(4) Termenul de rezolvare a contestației este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(5) Decizia casei teritoriale de pensii, dată în soluționarea contestației prevăzute la alin. (2), poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(6) Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestată în termen, este definitivă.

Art. 57. - (1) Asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite sau unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3.

TABELUL Nr. 3
------------------------------------------------------------------------------
Varsta asiguratului Stagiul de cotizare
in momentul ivirii necesar
invaliditatii (ani)
------------------------------------------------------------------------------
sub 25 ani 5
25-31 ani 8
31-37 ani 11
37-43 ani 14
43-49 ani 18
49-55 ani 22
este 55 ani 25
------------------------------------------------------------------------------

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate și asigurații care, până la data ivirii invalidității, au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3.

(3) Asigurații prevăzuți la art. 47 beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3, în raport cu vârsta avută la data expertizării.

(4) Au dreptul la pensie de invaliditate și persoanele care la data ivirii invalidității nu mai au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3).

Art. 58. - În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale, a tuberculozei, precum și în situația în care invaliditatea s-a ivit în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraților li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat efectiv până în momentul încadrării într-un grad de invaliditate.

(2) În cazul asiguraților care au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3, stagiul potențial se determină ca diferență între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare necesar.

(3) Stagiul potențial rezultat conform alin. (1) și (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut să îl realizeze de la vârsta ivirii invalidității până la împlinirea vârstei la care, în condițiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limită de vârstă.

Art. 60. - (1) Asiguraților care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare cerute la art. 47 și stagiile de cotizare realizate efectiv.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 53 alin. (3), stagiul potențial luat în calcul la stabilirea pensiei de invaliditate îl constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 61. - (1) Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix.

(2) Cuantumul indemnizației pentru însoțitor se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară.

(3) În timpul execuției bugetare cuantumul indemnizației pentru însoțitor se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 62. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, în funcție de afecțiune, la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

(2) După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se stabilește, după caz:
a) menținerea în același grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) încetarea calității de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacității de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia emisă după revizuirea medicală se supune aceleiași proceduri de contestare și soluționare, conform art. 56 alin. (2)-(6).

(7) Nu sunt supuși revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 63. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepția celor prevăzuți la art. 62 alin. (7), sunt obligați să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socioprofesionale în aceeași muncă sau în alta.

(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării.

(3) Suspendarea plății pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

Art. 64. - (1) La împlinirea vârstei standard prevăzute de prezenta lege pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

(2) Indemnizația pentru însoțitor prevăzută la art. 61 se menține indiferent de pensia pentru care se optează.
 
 
 
offline
9.80
2 1

Data inregistrarii:
Luni, 22 Septembrie 2008, 00:35

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 20 Februarie 2009, 15:57
Prevederile art. 58 din Legea 19/2000, astfel cum au fost modificate la inceputul anului 2008, sunt urmatoarele:

"In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, neoplaziilor, SIDA, precum si in situatia in care invaliditatea s-a ivit in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare prevazute la art. 38, alin. (1), lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare."
 
 
 
offline
9.76
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 20 Februarie 2009, 18:34
anca33a a scris:

rambela a scris:

Care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru pensionarea pe caz de boala?buna ziua
va rog sa-mi spuneti care este vechimea minima pentru a beneficia de pensie de boala
multumesc


Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform tabelului urmator :
Varsta asiguratului in momentul ivirii invaliditatii .......... Stagiul de cotizare necesar (ani)
sub 25 ani................................................................................ 5
25-31....................................................................................... 8
31-37....................................................................................... 11
37-43 ...................................................................................... 14
43-49 ...................................................................................... 18
49-55 ...................................................................................... 22
peste 55 .................................................................................. 25
Beneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care, pana la data ivirii invaliditatii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul de mai sus.
 
 
 
offline
Avatar 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 11 Martie 2009, 14:28

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 11 Martie 2009, 15:37
am 34 de ani sunt operata de neoplasm col uterin stg 2b ,histerectomie totala,9ani de munca in 3 schimburi la ce grad ma incadrez?am facut dosarul si ma bagat la gradul3 si am dreptul la 4ore de munca pentru ca doamna doctor aspus ca sunt tanara.Ce pot sa fac in conditia ca ma doare spatele foarte rau si nu pot sa stau in picioare,dar tinand cont ca nu arat ca un cadavru sunt sanatoasa tun si trebuie sa muncesc.Doamnele care si-au facut dosarul odata cu mine aceiasi boala le-a bagat la gr2 ca sunt mai in varsta.Acum trebuie sa cerem voie sa ne inbolnavim.Cu stima va multumesc si daca doriti sa-mi dati un raspuns eu astept.Multumesc
 
 
Du-te la pagina:  1 2
 
 

Discutie Pensionarea pe caz de boala

Acest subiect este moderat de catre
tudorvaleriu,    Gabriela Pintea 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 38
Total subiecte: 411735
Total mesaje: 2103348


 

Acum online

Utilizatori (15)
smeagull , fanefane , Gedu , doru58 , gaby76 , gaspardoru , hanganumaria28 , Ahernar , Costi1989 , Cezary , marinpreda , corny39 , denisaionescu22 , valist , laurentiu123456

Consultanti (2)
u.b.i.k. , APET_R

Moderatori (0)
-

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

aba812001 , codra , lush2peu , acting , gabrielagrigoras , marya radu , aditarta , mae , marak , ANCA GABRIELA , son_tommyk , andam , Tatiana Mancos , Grati , ALICEDREPT , luverdo , marcelapetrica , armeanu , antonia.m , extremeangell , bagylaudacescu , corneliap75 , Gafar , herflorena , nanita , ialdea2003 , criya , Dr.E , COSICO , balilescu , lenutza_pantescu , mvirginia , iqstormic , LEODOR , andreeas2244 , Alinutza_g2003 , hedi , leoruxi , gratielatv , nick77 , Violeta 2002 , sighiartaucosmin , claudia58 , annya08 , pallacra , marina.marina67 , marza_alexa , florincamelia , newtraderglobal , kintaregala , m_daniela2009 , ciubotariu claudiu , nasty , NONAME2 , xenia_mn , ginablonduta , ciubotariu_claudiu , piscinarul , ionut_psv , Florentina G , simon janos , alessandrina , cata22cid , sevir , Alina80 , ana36 , Diara , 22.08.2009 , roxa01 , Andreeaf , ankuta , elamihaela , alexandru.cenusa , mica_cuth , basu , adec , cornelpoprock , valian , stelios , truta monica , Ciobanu_Mihaela , Milotin , cristinavr , Dana220868 , lisandraa , Plopeanu Gianina , magda4008 , palomita , corina ciurea , clocotici , VlaicuVasile , Benko Katalin , michiuco , VALYTA , dima anca , MariusMunteanu , ctgadina , Gabriela-M , nicoloff , petruta_bz , sergiu.mir , ela2208 , CristinaMF , constantinescu teluta , modelare , ana.mi , kmly , voicu81 , Musat Mihai , gava2 , Irina_Ung , viorika_negoita , Enciu_Gabriel , ana-cer , ingeras2005 , josephx90 , catalinzaharia , contzilla , natalia stefanita , GeorgeRoman , bogdan2277 , DumitruStefan , DMSimion , highpowerm , hazlia , Adrian_Tripon , emilgabor1988 , DaddyEngineer , drepturi , mehrdana786 , alexandramariana1989

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro