Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 408.630 de membri si 6.656 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.533.343 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie Agresiunea fizica in cuplu

 
offline
Avatar 1

Data înregistrării:
Marti, 9 Aprilie 2013, 21:01

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Duminica, 14 Aprilie 2013, 11:45

Sotul meu m-a batut foarte tare acum cateva zile in fata copiilor. Mi-a luat telefonul si nu am putut chema politia in noaptea aceea, dar vecinii au auzit tot. Am niste echimoze foarte mari si contuzii la torace. Am fost la spital dupa o zi si jumatate, acolo m-au intrebat daca nu vreau sa declar agresiunea si am refuzat, pentru ca sotul m-ar omori daca as face-o.
In cat timp pot depune plangere? La divort pot invoca si agresiunile fizice repetate, pentru care nu am depus plangere la Politie?
 
 
 
offline
8.89
6 1

Data înregistrării:
Luni, 4 Septembrie 2006, 13:36

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Duminica, 14 Aprilie 2013, 12:01
Nu este normal sa indurati asa ceva, mergeti la IML si scoateti certificat medico-legal, depuneti plangere penala impotriva sotului agresor.
Aveti posibilitatea in paralel sa solicitati instantei un ordin de protectie, sunt termene scurte in asfel de cazuri, va arat procedura mai jos:
CAPITOLUL IV Ordinul de protecţie; Legea 217/2003
ART. 23
(1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.
(2) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.
(3) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.
ART. 24
(1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului.
(2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.
ART. 25
(1) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.
(2) Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal.
(3) Cererea poate fi introdusă în numele victimei şi de:
a) procuror;
b) reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie;
c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei.
ART. 26
(1) Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.
ART. 27
(1) Cererile se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.
(2) Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente.
(3) La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat.
(4) Asistenţa juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie.
(5) În caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.
(6) Procurorul are obligaţia de a informa persoana care solicită ordinul de protecţie asupra prevederilor legale privind protecţia victimelor infracţiunii.
(7) Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat.
(8) Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.
ART. 28
În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (3), victima poate renunţa, potrivit art. 246 din Codul de procedură civilă, la judecarea cererii privind ordinul de protecţie.
ART. 29
(1) Ordinul de protecţie este executoriu.
(2) La cererea victimei sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen.
ART. 30
(1) Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.
(2) Instanţa de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.
(3) Recursul se judecă cu citarea părţilor.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
ART. 31
(1) Ordinul de protecţie se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului.
(2) Ordinul de protecţie prin care se dispune oricare dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) se pune în executare de îndată, de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei.
(3) Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei.
(4) Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.
ART. 32 (1) Încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
(2) În caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
ART. 33
La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.
ART. 34
(1) Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.
(2) Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse;
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei sau pentru familia acesteia.
(3) Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus în executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie.
ART. 35
Dacă, odată cu soluţionarea cererii, instanţa constată existenţa uneia dintre situaţiile care necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială a copilului, va sesiza de îndată autoritatea publică locală cu atribuţii privind protecţia copilului.
 
 
 
offline
31

Data înregistrării:
Marti, 11 Mai 2010, 18:43

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Duminica, 14 Aprilie 2013, 16:09
Daca e sa va omoare, va omoara si daca refuzati sa depuneti plangere.
Mergeti la IML si luati certificat medico-legal, apoi mergeti la politie se depuneti plangere, procurorul va putea cere pt dvs emiterea unui ordin de restrictie si protectie, cereti ca masura de protectie sa-l evacueze pe sot din locuinta.
Introduceti cererea de divort la judecatoria de pe raza domiciliului. Pe calea ordonantei presedintiale puteti cere ca locuinta copiilor sa se stabileasca la dvs si ca tatal sa plateasca pensie.

 
 
 
offline
9.97
30

Data înregistrării:
Marti, 25 Septembrie 2007, 12:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Marti, 16 Aprilie 2013, 19:55
Avocat Baroul Bucuresti
 
Nu este bine sa ramaneti in aceeasi situatie.
Depuneti plangere la politie si cereti in instanta ordin de protectie.
Veti primi si avocat din oficiu.
 
 
 
offline
Avatar 7

Data înregistrării:
Sambata, 23 Februarie 2013, 12:36

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Miercuri, 17 Aprilie 2013, 11:22
Avand in vedere ca nu amintiti nimic despre zilele de ingrijiri medicale, cred ca fie nu au existat, fie sunt mai putin de 20. Aceasta inseamna ca infractiunea savarsita de sotul dumneavoastra se numeste "Loviri sau alte violente" si este reglementata de art. 180 Cod Penal. In acest articol zice ca aceasta infractiune, de regula, se pedepseste la PLANGEREA PREALABILA a persoanei vatamate ( aceasta plangere prealabila este reglementata de art. 284 din Codul de Procedura Penala, unde zice ca "...plangerea trebuie introdusa in termen de 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul"). Ideea este urmatoarea: DUMNEAVOASTRA PUTETI FACE PLANGERE SI DUPA EXPIRAREA ACESTUI TERMEN DE 2 LUNI. Aceasta deoarece, art. 180 alin 1 indice 1 C.P. dispune astfel: "Faptele de lovire sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice SAVARSITE ASUPRA MEMBRILOR FAMILIEI se pedepsesc cu inchisoarea de la 6 luni la 1 an sau cu amenda", iar alin.3 dispune "IN CAZUL FAPTELOR SAVARSITE ASUPRA MEMBRILOR FAMILIEI ACTIUNEA PENALA SE PUNE IN MISCARE SI DIN OFICIU"....Ei bine, daca se pune in miscare si din oficiu, inseamna ca nu mai sunteti obligata sa faceti plangerea in termenul de 2 luni, dar trebuie sa faceti o plangere prin care sa anuntati organele de politie despre savarsirea infractiunii. Un barbat care loveste cu intentie o femeie este cel mai mare bou din lume!!!!
 
 
 

Discuţie Agresiunea fizica in cuplu

Acest subiect este moderat de către
AVLIL,    gi-jane2,    romascanu 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 21
Total subiecte: 523666
Total mesaje: 2533343


 

Acum online

Utilizatori (3)
Anca114 , rwkovacs , aiulianctin

Consultanţi (2)
blajaiulia , dolimp

Moderatori (0)
-

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

avdanaarhire , MMB , bianspe , maia2006 , CRISTYSINDEAN , pacalici , BEN , silav_margareta , dmarchis , gabriela.nicoara , pantacosmina , VASILEP , k_lin , zmija , gramaco , simina2006 , oana tofan , adelina_alx , andrei dune , ionicaonix , Mirela Obrejan , senzual , Ana Placinta , boteaclaudiamarina , baziladrian , claudia2007 , viosarman , hantig_nicu@yahoo.com , maida , moise_v_mihai , alltavy , ALEXANDRA` , victor apostu , ellhnida , Bogdan Marcu , florinash1972 , maremarcel , tippaa , thuram , clauss984 , shaeraalexa , oanaeuskadi , daniela_elena67 , nicolaes02 , RAYMONA , nitu anca , ashi_bod , ana_monyka , Nikkolucia , mirelastc , doina_mihai , Ilenuþa C. , SINZIANA SUTO , ioana dimassi , furdeanrares , dea_power , cicisxn , anghelachedan , alexandru curelea , eremia , fl , firmadecontabilitate , gaby_apex , mitea mihaela , only1time , Nemitanu , AncaRom , verutastate , ghiranradu , ianos , g_lupu , nadia zbarce , palasteamari_ot , Nicoleta 24 , ROTARU DANIELA , danmadona@yahoo.com , al3xa , Anonymusz , marianTi , ninapascaru , xnicuxx , alexandra1234 , pan77curca , kouzmas , hristo , IlarieDorin , nan andra , Alice Sima , edy120376 , cojanstefan , dan.mkinvest , saaba , anin 312 , dpmsolutions , nutu92 , Carmen Milica , Anna-Marria , safriuc , fly333 , niros31 , eva_ela , VictorMosnegutu , moise33 , cris88 , mrbilcec , Dana2000x , kollnik , Marcelina-Maria , andreiwq , AliceNegru , ANUSCA55 , deea_r , argentinamarin , Alina Zaporojan , razvancatalindumitriu , mihaelush , catalin1980bubu , Ioana1313 , PAULAStoica , geopetrache , pirlog_mihai , Ana_Simmonds , Apafoc , Kamilica , sinzianasuto , firmadeconta , lizyca1961 , georgianamunt , LiNUtzu , 1techdrone1 , fark3805 , Pazminoaq1p , george2016 , ufa49bd , Aileenkvr , fozc1026 , ofgm9861 , Iancfr , renl7651 , argm7179 , Aubreybq , Cracraftse9b , eyux6425 , utreo9 , Denitarccx , Donnydi , Dilauroes9s , pqvkvmuzl74 , pyfct61 , Cecylia1981 , turborrm

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro