Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.440 de membri si 5.997 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.108.518 mesaje in forum.

Discutie Agresiunea fizica in cuplu

 
 
offline
Avatar 1

Data inregistrarii:
Marti, 9 Aprilie 2013, 21:01

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Duminica, 14 Aprilie 2013, 11:45

Sotul meu m-a batut foarte tare acum cateva zile in fata copiilor. Mi-a luat telefonul si nu am putut chema politia in noaptea aceea, dar vecinii au auzit tot. Am niste echimoze foarte mari si contuzii la torace. Am fost la spital dupa o zi si jumatate, acolo m-au intrebat daca nu vreau sa declar agresiunea si am refuzat, pentru ca sotul m-ar omori daca as face-o.
In cat timp pot depune plangere? La divort pot invoca si agresiunile fizice repetate, pentru care nu am depus plangere la Politie?
 
 
 
online
9.95
1 1

Data inregistrarii:
Luni, 4 Septembrie 2006, 13:36

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Duminica, 14 Aprilie 2013, 12:01
Nu este normal sa indurati asa ceva, mergeti la IML si scoateti certificat medico-legal, depuneti plangere penala impotriva sotului agresor.
Aveti posibilitatea in paralel sa solicitati instantei un ordin de protectie, sunt termene scurte in asfel de cazuri, va arat procedura mai jos:
CAPITOLUL IV Ordinul de protecție; Legea 217/2003
ART. 23
(1) Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligații sau interdicții:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.
(2) Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune și suportarea de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială.
(3) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanța poate dispune și obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.
ART. 24
(1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se stabilește de judecător, fără a putea depăși 6 luni de la data emiterii ordinului.
(2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.
ART. 25
(1) Cererea pentru emiterea ordinului de protecție este de competența judecătoriei de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima.
(2) Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal.
(3) Cererea poate fi introdusă în numele victimei și de:
a) procuror;
b) reprezentantul autorității sau structurii competente, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia protecției victimelor violenței în familie;
c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, acreditați conform legii, cu acordul victimei.
ART. 26
(1) Cererea privind emiterea ordinului de protecție se întocmește potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru.
ART. 27
(1) Cererile se judecă de urgență, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.
(2) Citarea părților se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente.
(3) La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecție i se poate acorda asistență sau reprezentare prin avocat.
(4) Asistența juridică a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de protecție este obligatorie.
(5) În caz de urgență deosebită, instanța poate emite ordinul de protecție chiar în aceeași zi, pronunțându-se pe baza cererii și a actelor depuse, fără concluziile părților.
(6) Procurorul are obligația de a informa persoana care solicită ordinul de protecție asupra prevederilor legale privind protecția victimelor infracțiunii.
(7) Judecata se face de urgență și cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat.
(8) Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.
ART. 28
În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (3), victima poate renunța, potrivit art. 246 din Codul de procedură civilă, la judecarea cererii privind ordinul de protecție.
ART. 29
(1) Ordinul de protecție este executoriu.
(2) La cererea victimei sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea vreunui termen.
ART. 30
(1) Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecție este supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunțare dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.
(2) Instanța de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauțiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.
(3) Recursul se judecă cu citarea părților.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
ART. 31
(1) Ordinul de protecție se comunică de îndată structurilor Poliției Române în a căror rază teritorială se află locuința victimei și a agresorului.
(2) Ordinul de protecție prin care se dispune oricare dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) se pune în executare de îndată, de către sau, după caz, sub supravegherea poliției.
(3) Pentru punerea în executare a ordinului de protecție, polițistul poate intra în locuința familiei și în orice anexă a acesteia, cu consimțământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei.
(4) Organele de poliție au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea și să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.
ART. 32 (1) Încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 23 alin. (1) și dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiunea de nerespectare a hotărârii judecătorești și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
(2) În caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei.
ART. 33
La expirarea duratei măsurilor de protecție, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecție, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecție, viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.
ART. 34
(1) Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecție pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.
(2) Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) agresorul a respectat interdicțiile sau obligațiile impuse;
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranță, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenței sau pentru familia acesteia.
(3) Cererea de revocare se soluționează cu citarea părților și a unității de poliție care a pus în executare ordinul de protecție a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este obligatorie.
ART. 35
Dacă, odată cu soluționarea cererii, instanța constată existența uneia dintre situațiile care necesită instituirea unei măsuri de protecție specială a copilului, va sesiza de îndată autoritatea publică locală cu atribuții privind protecția copilului.
 
 
 
offline
29

Data inregistrarii:
Marti, 11 Mai 2010, 18:43

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Duminica, 14 Aprilie 2013, 16:09
Sa traiesti pe Pamant poate fi scump, dar include o calatorie gratuita in jurul soarelui in fiecare an
 
Daca e sa va omoare, va omoara si daca refuzati sa depuneti plangere.
Mergeti la IML si luati certificat medico-legal, apoi mergeti la politie se depuneti plangere, procurorul va putea cere pt dvs emiterea unui ordin de restrictie si protectie, cereti ca masura de protectie sa-l evacueze pe sot din locuinta.
Introduceti cererea de divort la judecatoria de pe raza domiciliului. Pe calea ordonantei presedintiale puteti cere ca locuinta copiilor sa se stabileasca la dvs si ca tatal sa plateasca pensie.

 
 
 
offline
9.99
23

Data inregistrarii:
Marti, 25 Septembrie 2007, 12:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Marti, 16 Aprilie 2013, 19:55
Nu este bine sa ramaneti in aceeasi situatie.
Depuneti plangere la politie si cereti in instanta ordin de protectie.
Veti primi si avocat din oficiu.
 
 
 
offline
Avatar 7

Data inregistrarii:
Sambata, 23 Februarie 2013, 12:36

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 17 Aprilie 2013, 11:22
Avand in vedere ca nu amintiti nimic despre zilele de ingrijiri medicale, cred ca fie nu au existat, fie sunt mai putin de 20. Aceasta inseamna ca infractiunea savarsita de sotul dumneavoastra se numeste "Loviri sau alte violente" si este reglementata de art. 180 Cod Penal. In acest articol zice ca aceasta infractiune, de regula, se pedepseste la PLANGEREA PREALABILA a persoanei vatamate ( aceasta plangere prealabila este reglementata de art. 284 din Codul de Procedura Penala, unde zice ca "...plangerea trebuie introdusa in termen de 2 luni din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul"). Ideea este urmatoarea: DUMNEAVOASTRA PUTETI FACE PLANGERE SI DUPA EXPIRAREA ACESTUI TERMEN DE 2 LUNI. Aceasta deoarece, art. 180 alin 1 indice 1 C.P. dispune astfel: "Faptele de lovire sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice SAVARSITE ASUPRA MEMBRILOR FAMILIEI se pedepsesc cu inchisoarea de la 6 luni la 1 an sau cu amenda", iar alin.3 dispune "IN CAZUL FAPTELOR SAVARSITE ASUPRA MEMBRILOR FAMILIEI ACTIUNEA PENALA SE PUNE IN MISCARE SI DIN OFICIU"....Ei bine, daca se pune in miscare si din oficiu, inseamna ca nu mai sunteti obligata sa faceti plangerea in termenul de 2 luni, dar trebuie sa faceti o plangere prin care sa anuntati organele de politie despre savarsirea infractiunii. Un barbat care loveste cu intentie o femeie este cel mai mare bou din lume!!!!
 
 
 
 

Discutie Agresiunea fizica in cuplu

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    AVLIL,    gi-jane2,    romascanu 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 221
Total subiecte: 412909
Total mesaje: 2108518


 

Acum online

Utilizatori (27)
PC_k05 , milika , medicfamilie , irinavasiliu , pusa2mimi , GeorgeVandu05 , Edelweib , valygrosu , trandafir2 , mediterana , gps , CIAdrianV , costel01 , razvanoctavianmihai , zorry , maria3000 , Cara29 , smeagull , gepop , Iercan_Lavinia , laura2707 , burdusel liviu , Alinne , luri , bobo64 , OctavianDinu , steaua59

Consultanti (6)
patrascu razvan , horatiusasu , eseme , AvocatAdelaBratulescu , denisa69 , IonicaPorumbel

Moderatori (2)
tudorvaleriu , freeelis

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

andru308 , avocat_calin , orar , irinamircea , mct , mariana_flo , zsakrm , lexmit31 , natexint , bogdan1974 , agafitei_luminita , vim_1978 , alexya , ralu_eleny , adinac34 , CAZACU IONUT , paul80pantea , gpopovici , sorin76 , Petre_bio , vasaluc , flycatalin , zbanciu , pomohaci , vmg , nicoleta_av , ditta , marlen_dud , adi6982 , roland81 , NIkleon , klaudia772001 , dany3087 , antoaneta1986 , bbc2bbc , lucimct , gia_25 , moranduzza , mircea76dumitru , seliman , camelia-maria , jadomini , bebemariaelena , deejayx , felicia andronache , Dinia , okidoki0809 , cornelia apopei , Ingrida , ymca , arianas , cristianflorea , nelu x , bato laura , schumy80 , oanaj , gheorghita marius , bionpi , NISTOR. MARIOARA , Sam2005 , huli , adriananeacsu , lelcunadia , minca84 , gheorghiu silvestru mihail , cruceanu maria camelia , Chiscari Mihai , lias , liliana state , danutzam , deniss16 , juliac , aaaaaaaaaaaaaa , caraman_ion , necula mihaela , paulwushu , Geanina-Irina , lorymiha , alexneagu , vasib , Mdlyyn , nncristi , iana-maria , carevbus , MihaiCH , Pitiku87 , pacaliciosu , antoaxel , geo_sajjad , vas zelma , mrnneculai , adrianady , szabo_csongor , ioanon , monika-monik , maryus_tl , j_jasmine , PYZY , sorin_iacob87 , evoelena , Iosunt , friends , mariadobner , carmen_dum , doina.panoiu , claudia_e , alexnic , adrian_o , cristina.munteanu , av_plac , cristirus06 , Potco , costin_eduard , walmar , lbaltaru , Mariacica , fendissimaIO , lilimagureanu , ptkvip87

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro