Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 408.719 de membri si 6.657 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.533.614 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI

 
offline
1.40

Data înregistrării:
Luni, 24 Noiembrie 2008, 09:18

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Vineri, 8 Mai 2009, 00:38

REPREZINT 6 APARTAMENTE DINTR-UN BLOC DE 2 ETAJE. NE-AM HOTARAT SA INFIINTAM ASOCIATIE DE PROPRIETARI INSA NU STIM DACA LA INFIINTAREA ACESTEIA TREBUIE NEAPARAT DEPUS UN CAPITAL SOCIAL SAU SE POATE SPUNE CA MIJLOACELE BANESTI SUNT FORMATE DIN FOND DE RUL MENT,FOND DE REPARATII SI COTE DE INTRETINERE AFERENTE!? IMI POATE SPUNE CINEVA CAM CARE SUNT COSTURILE INFIINTARII SI CAT DUREAZA? VA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU RASPUNS.
 
 
 
offline
Avatar 8

Data înregistrării:
Vineri, 8 Iunie 2007, 13:03

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 8 Mai 2009, 00:47
Cum se constituie o asociaţie de proprietari?

Asociaţiile de proprietari se constituie prin hotărîrea a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din cadrul unei clădiri. În clădirile de locuit cu mai multe scări se pot înfiinţa asociaţii de proprietari pe una sau mai multe scări, dacă proprietatea comună aferentă poate fi delimitată şi dacă este posibilă repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scări. Hotărîrea privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului. Dacă nu este întrunit cvorumul, o nouă convocare va avea loc după cel puţin cinci zile de la data primei întîlniri. În cazul în care nici la a doua convocare nu se poate lua hotărîrea de constituire din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, după cel puţin cinci zile de la data celei de-a doua; în acest caz, hotărîrea privind înfiinţarea asociaţiei poate fi luată cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de o treime din numărul proprietarilor.

Etapele constituirii unei asociaţii de proprietari

1. Întrunirea proprietarilor pentru stabilirea acţiunilor necesare constituirii asociaţiei de proprietari;
2. Înscrierea proprietăţii în registrele de carte funciară sau, acolo unde acestea nu sînt constituite, în registrele de transcripţiuni imobiliare, la birourile de publicitate imobiliară ale judecătoriilor;
3. Organizarea şi desfăşurarea adunării generale de constituire a asociaţiei de proprietari;
4. Legalizarea statutului şi a acordului de asociere şi depunerea actelor de înregistrare a asociaţiei de proprietari la judecătorie, în vederea obţinerii sentinţei judecătoreşti de înfiinţare;
5. Comandarea ştampilelor;
6. Deschiderea contului la o societate bancară;
7. Înregistrarea la administraţia financiară;
8. Încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi edilitar-gospodăreşti (apă-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.);
9. Preluarea patrimoniului de către asociaţia de proprietari de la asociaţia de locatari.

Ce conţine statutul?

În adunarea de constituire se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la: denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari; scopul şi obiectul de activitate ale asociaţiei de proprietari; mijloace materiale şi băneşti de care poate dispune asociaţia de proprietari; venituri şi cheltuieli; membrii asociaţiei de proprietari, drepturile şi obligaţiile acestora; structura organizatorică, modul de funcţionare, managementul asociaţiei de proprietari; repartizarea cheltuielilor asociaţiei de proprietari; condiţiile în care se dizolvă asociaţia de proprietari; dispoziţii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relaţii contractuale, penalizări, dacă adunarea generală a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizări, în condiţiile legii.

Acte necesare pentru înfiinţarea unei asociaţii de proprietari


• În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe tot blocul sînt necesare următoarele acte: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal cu proprietarii membri, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a actului de proprietate al unui membru al asociaţiei de proprietari, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii şi proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti.
• În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane, existînd o scară din blocul respectiv care este deja asociaţie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexă cu tabelul nominal, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, copie de pe sentinţa definitivă şi irevocabilă a scării care este Asociaţie de Proprietari, convenţie încheiată între noile asociaţii de proprietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedinţii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii, acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sînt de acord cu delimitarea, proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti şi copie după ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.
• Dacă se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane şi nici o altă scară din blocul respectiv nu este asociaţie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, avize (original şi copie) de la furnizorii de servicii, acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sînt de acord cu delimitarea, convenţie încheiată între noile Asociaţii de Prorietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedintii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii, proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti şi copie de pe ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.
• Toate actele prezentate în dosar vor fi semnate, pe ultima pagină a fiecăruia şi pe ultima pagină a anexelor, de către presedintele asociaţiei de proprietari ales în adunarea generală (probat cu procesul-verbal) şi ştampilate cu ştampila asociaţiei. Toate actele trebuie completate în original, în trei exemplare, două din ele rămînînd la asociaţia de proprietari.
 
 
 
offline
Avatar 7

Data înregistrării:
Duminica, 3 Septembrie 2006, 10:40

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Sambata, 30 Mai 2009, 15:33
studentica a scris:

Cum se constituie o asociaţie de proprietari?

Asociaţiile de proprietari se constituie prin hotărîrea a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din cadrul unei clădiri. În clădirile de locuit cu mai multe scări se pot înfiinţa asociaţii de proprietari pe una sau mai multe scări, dacă proprietatea comună aferentă poate fi delimitată şi dacă este posibilă repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scări. Hotărîrea privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului. Dacă nu este întrunit cvorumul, o nouă convocare va avea loc după cel puţin cinci zile de la data primei întîlniri. În cazul în care nici la a doua convocare nu se poate lua hotărîrea de constituire din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, după cel puţin cinci zile de la data celei de-a doua; în acest caz, hotărîrea privind înfiinţarea asociaţiei poate fi luată cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de o treime din numărul proprietarilor.

Etapele constituirii unei asociaţii de proprietari

1. Întrunirea proprietarilor pentru stabilirea acţiunilor necesare constituirii asociaţiei de proprietari;
2. Înscrierea proprietăţii în registrele de carte funciară sau, acolo unde acestea nu sînt constituite, în registrele de transcripţiuni imobiliare, la birourile de publicitate imobiliară ale judecătoriilor;
3. Organizarea şi desfăşurarea adunării generale de constituire a asociaţiei de proprietari;
4. Legalizarea statutului şi a acordului de asociere şi depunerea actelor de înregistrare a asociaţiei de proprietari la judecătorie, în vederea obţinerii sentinţei judecătoreşti de înfiinţare;
5. Comandarea ştampilelor;
6. Deschiderea contului la o societate bancară;
7. Înregistrarea la administraţia financiară;
8. Încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi edilitar-gospodăreşti (apă-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.);
9. Preluarea patrimoniului de către asociaţia de proprietari de la asociaţia de locatari.

Ce conţine statutul?

În adunarea de constituire se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la: denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari; scopul şi obiectul de activitate ale asociaţiei de proprietari; mijloace materiale şi băneşti de care poate dispune asociaţia de proprietari; venituri şi cheltuieli; membrii asociaţiei de proprietari, drepturile şi obligaţiile acestora; structura organizatorică, modul de funcţionare, managementul asociaţiei de proprietari; repartizarea cheltuielilor asociaţiei de proprietari; condiţiile în care se dizolvă asociaţia de proprietari; dispoziţii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relaţii contractuale, penalizări, dacă adunarea generală a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizări, în condiţiile legii.

Acte necesare pentru înfiinţarea unei asociaţii de proprietari


• În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe tot blocul sînt necesare următoarele acte: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal cu proprietarii membri, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a actului de proprietate al unui membru al asociaţiei de proprietari, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii şi proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti.
• În cazul în care se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane, existînd o scară din blocul respectiv care este deja asociaţie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexă cu tabelul nominal, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, copie de pe sentinţa definitivă şi irevocabilă a scării care este Asociaţie de Proprietari, convenţie încheiată între noile asociaţii de proprietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedinţii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii, acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sînt de acord cu delimitarea, proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti şi copie după ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.
• Dacă se constituie asociaţie de proprietari pe scări sau tronsoane şi nici o altă scară din blocul respectiv nu este asociaţie de proprietari aveţi nevoie de: două cereri tip, Statutul asociaţiei de proprietari + tabel nominal cu semnături, actul constitutiv + tabel nominal cu semnături, acordul de asociere + anexa cu tabelul nominal, procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabel cu semnăturile celor care au participat la aceasta, avize (original şi copie) de la furnizorii de servicii, acord de delimitare între scări în care se face referire la separarea pe scări, lifturi, terase, subsoluri, teren aferent clădirii etc., însoţit de un tabel cu semnăturile proprietarilor de pe fiecare scară, care sînt de acord cu delimitarea, convenţie încheiată între noile Asociaţii de Prorietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedintii acestora, privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii, copie de pe încheierea de la Judecătorie cu înscrierea în Cartea Funciară a clădirii, proces-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale şi băneşti şi copie de pe ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.
• Toate actele prezentate în dosar vor fi semnate, pe ultima pagină a fiecăruia şi pe ultima pagină a anexelor, de către presedintele asociaţiei de proprietari ales în adunarea generală (probat cu procesul-verbal) şi ştampilate cu ştampila asociaţiei. Toate actele trebuie completate în original, în trei exemplare, două din ele rămînînd la asociaţia de proprietari.


Pentru "studentica" :


Va rog sa ma lamuriti si pe mine: dosarul pentru inregistrarea unei noi asociatii de proprietarii se depune la Judecatorie (asa cum mentionati dv. mai sus, la etapa cu nr. 4) sau la Administratia Financiara (asa cu se prevede in Art. 6, alin. 1 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, pe care il reproduc in continuare?

ART. 6
(1) Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul
de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun şi se înregistrează la organul
financiar local în a cărui raza teritorială se afla clădirea.


ultima dată editat de 2AS pe data de Sambata, 30 Mai 2009, 17:11
 
 
 
offline
28

Data înregistrării:
Marti, 4 Martie 2008, 22:09

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Sambata, 30 Mai 2009, 21:07
2AS a scris:


Va rog sa ma lamuriti si pe mine: dosarul pentru inregistrarea unei noi asociatii de proprietarii se depune la Judecatorie (asa cum mentionati dv. mai sus, la etapa cu nr. 4) sau la Administratia Financiara (asa cu se prevede in Art. 6, alin. 1 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, pe care il reproduc in continuare?

ART. 6
(1) Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul
de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun şi se înregistrează la organul
financiar local în a cărui raza teritorială se afla clădirea.Ca sa va lamuriti cititi tot articolul 6.

Art. 6. -
(1) Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun şi se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea.
(2) Statutul şi acordul de asociere se întocmesc în baza prezentei legi.
(3) Acordul de asociere trebuie să conţină:
a) adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele şi prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent clădirii;
d) enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună;
e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună.
(4) Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului-delegat desemnat la organul financiar local de către preşedintele judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află clădirea.

Concret judecatorul delegat (de la judecatorie) are cateva zile pe luna program intr-un birou la Primarie. La noi este de gasit 2 zile pe saptamana in biroul care se ocupa de asociatii , de la finantele locale (primarie). Acolo se depun documentele de infiintare in 3 dosare ( 3 exemplare). Dupa ce se da incheierea un exemplar ramane la judecatorie, unul se duce la finante si unul la asociatie.
 
 
 
offline
Avatar 7

Data înregistrării:
Duminica, 3 Septembrie 2006, 10:40

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 1 Iunie 2009, 09:47
adriantot a scris:

2AS a scris:


Va rog sa ma lamuriti si pe mine: dosarul pentru inregistrarea unei noi asociatii de proprietarii se depune la Judecatorie (asa cum mentionati dv. mai sus, la etapa cu nr. 4) sau la Administratia Financiara (asa cu se prevede in Art. 6, alin. 1 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, pe care il reproduc in continuare?

ART. 6
(1) Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul
de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun şi se înregistrează la organul
financiar local în a cărui raza teritorială se afla clădirea.Ca sa va lamuriti cititi tot articolul 6.

Art. 6. -
(1) Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun şi se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea.
(2) Statutul şi acordul de asociere se întocmesc în baza prezentei legi.
(3) Acordul de asociere trebuie să conţină:
a) adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele şi prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent clădirii;
d) enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună;
e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună.
(4) Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului-delegat desemnat la organul financiar local de către preşedintele judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află clădirea.

Concret judecatorul delegat (de la judecatorie) are cateva zile pe luna program intr-un birou la Primarie. La noi este de gasit 2 zile pe saptamana in biroul care se ocupa de asociatii , de la finantele locale (primarie). Acolo se depun documentele de infiintare in 3 dosare ( 3 exemplare). Dupa ce se da incheierea un exemplar ramane la judecatorie, unul se duce la finante si unul la asociatie.


Multumesc frumos pentru raspuns si pentru informatiile furnizate!! Va asigur ca citisem cu mare atentie nu doar TOT Art.6 (inclusiv alin 4.), inainte de a publica postul pe acest forum! Tocmai de aceea am si pus intrebarea respectiva! Acum m-am edificat ca totusi dosarul nu trebuie depus la Judecatorie sau Primarie, ci la Finante, asa cum scrie si in Art.6. alin.1., urmand ca judecatorul delegat sa-l preia de la Finante pentru ca, in final , sa poata redacta acea incheiere care confera personalitate juridica asociatiei nou create. .

ultima dată editat de 2AS pe data de Luni, 1 Iunie 2009, 09:57
 
 
 
offline
28

Data înregistrării:
Marti, 4 Martie 2008, 22:09

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 1 Iunie 2009, 14:17
Legea e lege in toata tara dar practica mai difera de la localitate la alta .
La noi judecatorul delegat este la Primarie si acolo se depun cele 3 dosare.
 
 
 
offline
Avatar 7

Data înregistrării:
Duminica, 3 Septembrie 2006, 10:40

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 1 Iunie 2009, 15:13
adriantot a scris:

Legea e lege in toata tara dar practica mai difera de la localitate la alta .
La noi judecatorul delegat este la Primarie si acolo se depun cele 3 dosare.


Aveti perfecta dreptate! Nici in privinta modului de depunere a bilanturilor nu se respecta legea si ne tot plimba de colo-colo intre Finante si ORC ba pentru depunere, ba pentru confirmarea depunerii, ba pentru "confirmarea confirmarii"! Apoi, in localitatile mai mici e firesc ca judecatorul delegat sa cumuleze mai multe atributii si de aceea e de gasit doar in sediul Primariei!

ultima dată editat de 2AS pe data de Luni, 1 Iunie 2009, 15:48
 
 
 

Discuţie INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI

Acest subiect este moderat de către
freeelis,    Adriantot,    elga50 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 5
Total subiecte: 523750
Total mesaje: 2533614


 

Acum online

Utilizatori (2)
konadelle , Cristian_V

Consultanţi (1)
romeovalentin

Moderatori (0)
-

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

Sabina_Raicu , marovb , nik66 , marius79 , adrianvintilescu , marmura , vasile algeorge , GRIGAIOAN , Zora , ckeptea , lmajeri , kriss80 , kyd , vamil , SURANG , kisse0468 , fana_calin , alexia76 , cureleaf , Cris Rusu , roanstef , ams , CRISTHA , nc_sandu , simmo , anab , asistenta , Cerry , Nutulica26 , dana.m , mario_85 , esthera , trinc_carmen , jenygyna , diogene67 , alexandru.hubert , mioarachirila , maria-mihaela , neagu sorina , liviacj , mihaela bucur , bita , andra_galati , ardeleanvali , LUMI1971 , alinutza290 , Gryg87 , dnd76 , varlan , cristina mc , stefania.mirabela , anca curtean , desentzano , matanza , fadeconsulting , Madalina Tanase , popescu ana mihaela , TrecyRef , nikol18 , gancean_emilia , alexdink , hgvlad , Cristianstefanescu2007 , zefir , nikmircea , Floppy75 , petrescu maria , adriaadi , Raluca Stoean , nikoleta miclaoni , cezar31 , ADRIANA CALATAN , Araya , Myador , marianstavaroiu , gabriela1554 , sabrai , ralukdas , Elidor , traduceri10 , dncl , scuteristul , kinetix , nikku_suteu , ileana74 , virtopeanu costel , Crisan_valentin , szaboalexandru , edanapaun , Klarax , carmen_lutu , dianabalan , filipaurel , patriciabibi , supreme.house , dgs04 , Nicoleta_Tare , Nicoleta Sisca , iordacheromeo , Daniela04 , polefkadaiana , rares001 , cdmdorinelius , anti_lop , Robert Prisecaru , garson , emilia75 , gpnindependenta , MagS , Lucyciuf , gcprmr , adonis13 , larisa-ioana , mateiluc , seneca399 , jedrysiak_stelian , balutagabriela , andreiu85 , giulia84 , Inna20 , ara3 , razvanvelicu , Harapalb , Andrei955 , nicoletaionel , Harrylby , gigienciu , nyisztor , luox4395 , qetz1466 , Lydiexcp , xocr2658 , rbqku29 , fwsfa95 , legtwl68 , ecxdpbdjw49 , andreicristianstoica , Songznjy , Chingzay

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro