Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 409.220 de membri si 6.660 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.535.386 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie "FUNCTIA de consilier (cu atributii juridice) - recunoastere vechime in PROFESIE

Du-te la pagina:  1 2 3
 
offline
Avatar 9

Data înregistrării:
Luni, 30 Martie 2009, 14:52

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 29 Iunie 2009, 09:35
Multumesc Qcert pentru sfaturi.

Am si eu cateva intrebari legate de aceasta problema:

INTREBAREA NR. I. Daca am in fisa postului atributia de reprezentare in fata instantelor de judecata pe care am indeplinit-o permanent (pot face dovada cu ordine de deplasare, imputerniciri de reprezentare, citatii care mi-au fost remise cu semnatura, incheieri si sentinte in care instanta ma numeste "consilier juridic"), as putea sa fiu incadrat pe alta ocupatie decat cea de consilier juridic? Tipurile de consilieri pe care mi le-ati prezentat nu au prevazuta in dreptul fiecaruia atributia de aparare a interselor in fata justitiei, asa cum le are cea de consilier juridic.

INTREBAREA NR. II. In carnetul de munca se inscrie in mod obligatoriu codul COR si ocupatia corespunzatoare acestuia?

III. Mentionez ca in conformitate cu art. 17 lit. d) teza I din codul muncii, in informarea care mi s-a comunicat in loc sa se inscrie denumirea functiei asa cum cere aceasta dispozitie legala conform COR s-a inscris denumirea functiei "consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului", desi sunt in cadrul aparatului de specialitate al consiliului local.

Ca o paranteza, mentionez ca, odata cu modificarea art. 132 din Lg 215/2001 prin LG 286/2006, sa prevazut ca "Art. 132*). - Denumirea aparat propriu de specialitate se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului."

INTREBAREA NR. III ESTE: Sunt in termen sa cer constatarea nulitatii acestei clauze de inscriere gresita a denumirii functiei, fata de functiile din COR, si daca ma incadrez la art. 283 lit. d) teza ultima cu privire la constatarea nulitatii unei clauze din CIM?

Am formulat un inceput de cerere prealabila catre anagajtor, care suna cam asa:


Catre: - Comuna Sarichioi prin Primar
Adresa: loc. , nr. 254, jud. Tulcea, cod postal 827190, CIF 4508614

- Consiliului Local al Comunei

In atentia: - Domnului Primar al Comunei
- D-lor Consilieri ai Consiliului Local al Comunei
- D-lui Secretar al ComuneiSubsemantul Haralambie Daniel, incadrat in functia de consilier in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al Comunei, cu atributii de reprezentare in justitie si alte atributii de natura juridica specifice activitatii consilierului juridic, absolvent al Facutatii de Drept din cadrul Universitatii Ecologice Bucuresti, licentiat in domeniul „Stiinte juridice”, specializare „Drept”, solicit urmatoarele:

1. Solicit constatarea nulitatii clauzei de la pct. 4 lit. a) din Informarea nr. 1939/09.03.2007, parte integranta din Contractul individual de munca nr. 1977/09.03.2007, unde se prevede ca denumirea postului in care subsemnatul sunt incadrat este „consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului”.

Dispozitiile art. 17 alin. (2) lit. d) teza I din Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad ca „Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:
……………….
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România […]”.

Precizez ca functia de „consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului” nu exista nici in momentul incheierii Contractului individual de munca nr. 1977/09.03.2007 intre subsemnat si Consiliul Locali, nici in prezent in Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 138/1995 privind aprobarea Clasificarii Ocupatiilor din Romaniei (C.O.R.), cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Solicit, de asemenea, in temeiul acelorasi prevederi legale mentionate mai-sus, si constatarea nulitatii clauzei de la lit. E) din C.I.M. nr. 1977/09.03.2007 unde este prevazuta functia de „consilier” intrucat nici aceasta functie nu exista in Ordinul nr. 1381995 privind aprobarea Clasificarii Ocupatiilor din Romaniei (C.O.R.).

3. Solicit si constatarea nulitatii inscrierii eronate a denumirii functiei de la lit. C. si E din fisa postului nr. 37/09.03.2007, ca fiind „consilier”.

4. Solicit recunoasterea faptului ca subsemnatul, incepand de la incadrare si pana in prezent am desfasurat activitatea specifica specialitatii/ocupatiei corespunzatoare codului C.O.R. 212103 din Ordinul MMPS nr. 138/1995, respectiv celei de „consilier juridic”, prin indeplinirea atributiunilor postului in care sunt incadrat, de reprezentare in fata instantelor de judecata a angajatorului si a altor atributiuni de natura juridica specifice activitatii de „consilier juridic”, atributiuni care se regasesc in acest ordin, precum si faptul ca indeplinesc in continuare activitatea specifica acestei specialitati/ocupatii.

5. Solicit ca, dupa constatarea nulitatii clauzelor contestate la capetele de cerere nr. 1, 2 si 3, sa se incheie un act aditional la C.I.M. nr. 1977/09.03.2007, in care sa se inscrie in mod corect functia „consilier juridic” corespunzatoare activitatii si specialitatii/ocupatiei desfasurate de subsemnat de reprezentare in fata instantelor de judecata si de indeplinire a altor atributiuni specifice activitatii consilierului juridic.

Precizez ca, potrivit art. 17 alin. (3) si (4) din Codul muncii, modificat si completat ulterior, acest element (denumirea corecta a functiei potrivit C.O.R.) trebuie sa se regaseasca si in contractul individual de munca, iar inscrierea lui in (tot) timpul executarii contractului individual de munca, impune incheierea unui act aditional la contract.

6. Solicit, de asemenea, inscrierea corecta a denumirii functiei de „consilier juridic” conform codului C.O.R. 212103 si in informarea nr. 1939/09.03.2007, precum si in fisa postului nr. 37/09.03.2007, prin incheierea unor acte aditionale la acestea.

7. Solicit recunoasterea faptului ca subsemnatul, incepand de la data incadrarii si pana in prezent, am dobandit vechime in profesia de „consilier juridic” prin exercitarea atributiunilor de reprezentare in fata instantelor de judecata si a altor atriubtiuni de natura juridica specifice profesiei de consilier juridic.

Precizez ca profesia de „consilier juridic” este prevazuta de Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mai mentionez ca in aceasta lege nu exista prevazuta profesia de „consilier” simplu.

Activitatea persoanei care exercita atributiuni in profesia „consilier juridic” este reglementata de Legea nr. 514/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, activitate pe care subsemnatul am exercitat-o pe intreaga perioada a derularii CIM nr. 1977/09.03.2007, de la incadrare si pana in prezent.

8. Solicit ca, dupa modificarea tuturor actelor de munca contestate mai sus, sa se inscrie/rectifice in carnetul de munca al subsemnatului in mod corect denumirea functiei de „consilier juridic” corespunzatoare codului C.O.R. 212103.

iNTREBAREA NR. IV. Si mai este o problema. Eu am fost incadrat potrivit anexei nr. 2 lit. a) din OUG 24_2000 unde este prevazut acest post de "consilier" simplu, gradul I, fara sa am la momentul incadrarii vechime deloc. Aceasta lit. a) a OUG 24_2000 nu are posturi de "consilier" de grad debutant sau de alte grade inferioare. Litt. b) din aceasta anexa a OUG 24_2000este denumita "servicii de contencios" si in care sunt prevazute posturile de "consilier juridic" de toate gradele, inclusiv de debutant.

LG 673/2002 pe care am fost eu incadrat prevede ca: Art. 791. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă la comune [...] pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
Art. 79 indice 2. - Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 791 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.
Art. 79 3. - (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 79 1, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.

ACEASTA LEGE NU PRECIZEAZA IN CARE LITERA DIN ANEXA 2 A OUG 24_2000 AR TREBUI SA FIU INCADRAT.
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL A MOTIVAT CA NU PUTEA SA MA INCADREZE PE LIT. a) DIN ANEXA 2 PENTRU A ACOLO ESTE VORBA DE UN SERVICIU DE CONTENCIOS CARE PRESUPUNE INFIINTAREA UNUI COMPARTIMENT SI CEEA CE INSEAMNA CA TREBUIE INCADRATE MAI MULTE PERSOANE, ORI POSTUL MEU LA CARE FACE REFERIRE lg 673/2002 ESTE POST UNIC.

Aceasta anexa 2 din OUG 24_2000 este urmatoarea:
Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 24 din 30/03/2000 (Ordonanţă de urgenţă 24/2000)
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar,
aprobata cu modificarile si completarile ulterioare intervenite prin OG 10/2007

Publicat în Monitorul Oficial nr. 138 din 31/03/2000
In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

………………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXA Nr. II a
(la 01.01.2007)

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Consilii, primarii si servicii publice din subordinea acestora
I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
Functii de executie

------------------------------------------------------------------------------------------------
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ----------------
minim maxim
------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 512 1.058
2. CONSILIER (postul pe care am fost eu incadrat),
inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; GRADUL I S 503 935
3. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 495 812
4. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 486 737
5. Referent, inspector, revizor contabil,
arhitect; debutant S 461 -
6. Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA,
subinginer IA SSD 495 752
7. Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 486 649
8. Conductor arhitect II, referent II, inspector II,
subinginer II SSD 476 585
9. Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector;
debutant SSD 437 -

b) FUNCTII DE EXECUTIE PE GRADE PROFESIONALE DIN SERVICIILE DE CONTENCIOS
10. Consilier juridic gradul IA S 611 1.180
11. Consilier juridic gradul I S 556 1.058
12. Consilier juridic gradul II S 503 935
13. Consilier juridic gradul III S 495 812
14. Consilier juridic gradul IV S 486 707
15. Consilier juridic debutant S 461 -INTREBAREA NR. V: Unde este lacuna vis-a-vis de intrebare nr. IV?

INTREBAREA NR. VI: PUTEA SA MA INCADREZE ANGAJATORUL PE LIT. B) DIN ANEXA 2 A Oug 24_2000? (Oare sensul avut de servicii de contensios nu este acela de compartiment ci permite incadrarea si unui post unic)?

INTREBAREA NR. VII: DACA RASPUNSUL LA INTREBAREA NR. VI ESTE "DA", ATUNCI EXISTA UNUL DINTRE URMATOARELE RISCURI?

a) sa se constate ca trebuia sa fiu incadrat pe debutant conform lit. b) din anexa 2 a OUG 24_2000?
b) sa se dispuna recalcularea salariului de baza retrocativ pe toate perioada lucrata potrivit salariului de pornire de debutant de la incadrarea mea, precum si recalcularea tuturor sporurilor care se calculeaza in raport de salariul de baza? (oare s-ar tine cont de faptul ca in momentul de fata am implinit vechimea de 2 care s-a cerut la momentul organizarii concursului?)
c) AR PUTEA EXISTA RISCUL CA CONTRACTUL SA FIE EVENTUAL LOVIT IN TOTALITATE DE NULITATE?

Va mutumesc si astept un raspuns pe masura.

Cu stima,
Consilier juridic
H.D.
 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Miercuri, 1 Februarie 2006, 18:52

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Luni, 29 Iunie 2009, 18:10
Parca asa-i,
insa cine nu aude....doar daca nu pricepe prin semne......NU ?
Ce ar putea sa mai solicite d-l coleg ?
Consider ca in contencios va solutiona o astfel de dilema !
Curaj fff mare !
 
 
 
offline
Avatar 9

Data înregistrării:
Luni, 30 Martie 2009, 14:52

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 29 Iunie 2009, 23:07
Nimeni nu imi raspunde pe larg la intrebarile postate la data si ora: Data post: Luni, 29 Iunie 2009, 09:35 ?

Mai am o ultima observatie in legatura cu care, daca considerati ca este gresita, va rog sa ma contraziceti.

„Consider ca pentru dezlegarea problemei mele a recunoasterii activitatii COR 212103 corespunzator ocupatiei consilier juridic exercitate in postul de "consilier" simplu, se impune cunoasterea consecintelor juridice detinerii unei functii de "consilier" simplu si ratiunii legiuitorului pentru care a fost introdusa in legile salarizarii si in alte legi aceasta denumire.

Astfel, amintesc pe aceasta cale ca, atat in legislatia de salarizare a personalului contractual (ex. OG 10/2007), cat si in legislatia de salarizare a personalului cu statut de functionar public (ex. OG 6/2007), precum si alte legi se regasesc functii cu denumirea de „consilier” simplu, si totusi, asa cum bine se stie, aceste functii peste tot in tara sunt detinute de persoane cu calificari si atributii diverse in domenii diverse (de ex. la noi exista si o d-na cu statut de functionar public care detine functia de „consilier” simplu si care are calificarea –facultate de agronomie si lucreaza cu atributii in compartimentul agricol, deci desi denumirea functiei/postului ei este prevazuta in lege, postul ei este echivalentul „consilierului inginer agronom” – COR 221301, OARE EA NU DOBANDESTE VECHIME IN SPECIALITATEA EI PENTRU SIMPLU MOTIV CA POSTUL/FUNCTIA EI SE NUMESTE „CONSILIER” SIMPLU ?)

INTREBAREA LA CARE CAUT DE MULT TIMP RASPUNS ESTE URMATOAREA: OARE CAND LEGIUTITORUL A INTRODUS IN LEGI DENUMIREA FUNCTIEI DE „CONSILIER” SIMPLU NU A DAT POSIBILITATEA (A SUPRIMAT DREPTUL) PERSOANELOR CARE OCUPA ASEMENEA FUNCTII, SA DOBANDEASCA VECHIMEA INTR-O SPECIALITATE? (EU NU CRED CA O ASEMENEA IPOTEZA ESTE ADMISIBILA)
OARE LEGIUITORUL NU A ACORDAT DREPTUL ORICAREI PERSOANE CU STUDII SUPERIOARE DE A DOBANDI VECHIME INTR-O PROFESIE DINTRE CELE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 2 LIT. A) DIN Lg 200/2004 a calificarilor profesionale, modificata ulterior?

OARE PRIN INTRODUCEREA IN LEGI A DENUMIRII DE „CONSILIER” SIMPLU NU CUMVA A ACORDAT POSIBILITATEA ANGAJATORULUI DE A INCADRA PE POSTUL RESPECTIV O PERSOANA CU O ANUME CALIFICARE SI CU ANUME ATRIBUTII, LASANDU-I ACESTUIA DECIZIA (INCLUSIV SI UNUI ANGAJATOR- INSTITUIE PUBLICA) DE A ALEGE CONFORM CLASIFICARII COR CE TIP DE CONSILIER DORESTE SA INCADREZE? (NU CRED CA DENUMIREA DE CONSILIER PREVAZUTA IN LEGI ESTE GRESITA, INSA LASA POSIBILITATEA ANGAJATORULUI SA IL COMPLETEZE CU DOMENIUL DE ACTIVITATE SPECIFIC SI NU CRED NICI FAPTUL CA, PERSOANA INCADRATA INTR-O FUNCTIE DE TIP „CONSILIER” SIMPLU NU DOBANDESTE VECHIME IN NICI O SPECIALITATE SAU PROFESIE, AR FI RATIONALA )

UN ALT CONSIDERENT ESTE ACELA CA Ordinul nr. 138/1995 privind COR SE ACTUALIZEAZA PERIODIC PRIN IN URMA ABROGARII SAU INTRODUCERII UNOR NOI FUNCTII/OCUPATII PRIN LEGI NOI.
OARE DACA FUNCTIA DE „CONSILIER” SIMPLU AR FI O FUNCTIE NOUA SI CLASIFICATA/INDIVIDUALIZATA DUPA ANUMITE CRITERII, NU AR APAREA IN Ordinul 138/1995 PRIVIND COR, CARE A FOST ACTUALIZAT PANA IN 2008 (dat fiind faptul ca „consilier simplu nu se regaseste in COR dar se regaseste in alte legi)?
 
 
 
offline
Avatar 9

Data înregistrării:
Luni, 30 Martie 2009, 14:52

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 29 Iunie 2009, 23:07
Chiar nu are nimeni curajul?
 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Sambata, 6 Iunie 2009, 19:50

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Luni, 29 Iunie 2009, 23:39
serviciuapasarichioi a scris:

Chiar nu are nimeni curajul?


Din pacate nu e vorba de curaj.
Personal v/am spus pe mail ce aveam de spus.
Incercati sa sintetizati problemele. Nimeni nu are timp de povesti. Ca si consilier juridic ar trebui sa stiti mai multa legislatie.
Pentru detalii privin incadrarea COR urmati linkul
http://www.mmuncii.ro/ro/co...


PS: Am lansat un nou topic la "Timpul liber si ocupatii care ........ ne ocupa tot timpul"
Subiect: RE: productivitatea in românia

Birocratia, productivitatea si competenta angajatilor
"Oricat de mica ne e leafa noi tot putem munci mai putin decat ne dau ei."


ultima dată editat de QCERT pe data de Marti, 30 Iunie 2009, 09:32
 
 
 
offline
2.00

Data înregistrării:
Luni, 28 Ianuarie 2008, 20:54

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Marti, 30 Iunie 2009, 08:23
Absolut corect ce spune QCERT!
Nu cred ca a fost cineva in stare sa citeasca toate mesajele lui "serviciuaps..." . Cred ca e mult de lucru la primarie...
 
 
 
offline
24

Data înregistrării:
Duminica, 1 Februarie 2009, 12:18

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Luni, 6 Iulie 2009, 23:58
1. pentru a fi incadrat pe postul de consilier grad I conform anexa II la OG 24/2000, va trebuie o vechime in specialitatea studiilor de minim 2 ani si 6 luni. Daca aceasta vechime nu exista la data angajarii, ati fost incadrat gresit.
2. o curiozitate...unde are art. 116 din legea 215/2001 11 alineate??? ca eu am cautat pe toate versiunile actualizate dupa republicare, dar am gasit doar 4, nici unul nefacand referirea la echivalarea vechimii in functia de secretar unitate administrativ-teritoriala ca vechime in profesia de consilier juridic
3. "cutuma" spune ca persoanele incadrate in aparatele permanente de lucru ale consiliilor locale sunt consilieri juridici (acum depinde ce scrie in HCL prin care a fost postul creat)... Codul COR prevazut in CIM (obligatoriu) ar trebui sa dea detalii despre natura postului de 'consilier" la care se face referire. Insa, daca la data angajarii nu aveati nici un fel de vechime in specialitate, iar postul s-a numit 'consilier', inclin sa cred ca este vorba despre consilier juridic. Convingeti consiliul local sa discute proiectul de hotarare, chiar cu avizul negativ al secretarului: nu au de ce se teme; exista tutela administrativa a prefectului, care va ataca hotararea in instanta daca o considera nelegala, sau ii va da viza de legalitate, chiar daca secretarul refuza sa o semneze. Iar daca prefectura da viza... domnul secretar o sa
 
 
 
offline
Avatar 9

Data înregistrării:
Luni, 30 Martie 2009, 14:52

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 10 Iulie 2009, 12:06
Multumesc Kyandra pentru atentia acordata.

1. cum ati determinat ca trebuie vechime de 2 ani si 6 luni pentru consilier I, pentru ca aceasta conditie ar fi promitatoarea pentru mine, pentru ca in momentul acesta am vechime de 2 ani si 4 luni, iar potrivit art. 57 alin. (3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.
2. Cu privire la vechimea secretarului pentru profesia de consilier juridic, nu exista in prezent in lege, ci a fost un proiect de lege de introducere a art 116 alineat 1 iindice 1 care spunea asa ceva, insa nu a fost adoptat in forma propusa.
Atasez alaturat pagina de net cu acest proiect de hotarare:
http://www.cdep.ro/proiecte...
sau

http://www.cdep.ro/pls/proi... ,

si mergi la forma initiatorului si expunere de motive.

3. in hot. de consiliu scrie consilier gradul I, insa in CIM tot consilier fara sa fie stipulat COR-ul (si mentionez pe aceasta cale ca nu exista in COR doar CONSILIER SIMPLU si nu cred ca este contradictie intre conditia stipularii obligatorii a CORului si denumirea de consilier prevazuta in anexa 2 la OUG 24_2000, denumirea de consilier trebuind completata cu specialitatea "consilierului simplu", care trebuie luata din COR).

Cu privire la convingerea consiliului local, parerile contradictorii intre mine si secretar au derutat consiliu care a cerut sa facem adrese pe la "institutii mai inalte" ca sa se convinga cine din noi are dreptate, secretarul raspunzand ca este ilegal ca sa imi fie recunoscuta vechimea in profesia de consilier juridic.
Din raspunsurile pe care le-am primit de la diverse institutii, nu au stiut sa faca difernetierea intre denumirea postului de consilier si denumirea specialitatii/functiei/ocupatiei de consilier juridic conform cor.
Si primarul este de partea secretarului, amandoi sustinand in fata conisliului ca ar fi ilegal.

ultima dată editat de serviciuapasarichioi pe data de Vineri, 10 Iulie 2009, 12:12
 
 
Du-te la pagina:  1 2 3
 

Discuţie "FUNCTIA de consilier (cu atributii juridice) - recunoastere vechime in PROFESIE

Acest subiect este moderat de către
Gabriela Pintea

Ultimele mesaje şterse în discuţie ( total mesaje şterse - 1)

Autor mesaj: serviciuapasarichioi
Mesaj şters de către: Gabriela Pintea
Dată mesaj: Vineri, 26 Iunie 2009, 09:03
Mesaj şters la data: Miercuri, 10 Februarie 2010, 05:46
Motiv: mesaj consecutiv, inutil discutiei


 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 100
Total subiecte: 524246
Total mesaje: 2535384


 

Acum online

Utilizatori (71)
frank09 , alexboiciuc , GeorgianaO , dangabrielus , Lili_Stefan , kkk , bianca12345 , RaduIgnat , monicaenoae , halipanca , BHM , BACLEA GABRIELA , milan65 , ilerina , catalinspataru , Carp Mircea , ana-gloria , demostene_ , MetallicA , OvidiuTaica , tuilleries , Baltazar_one , LuminitaZP , phonearena , simonaelena , irinab79 , virginicadoinaoprea , laritzu , cyan , crin84 , LoredanaCosma , sile2011 , petrica_pascal , lilmun , gheorghe2016 , Latcu Voda , radusimionescu , madalinajianu , victoria teo , carllod , loricazacu , When , irinaandries , visinica , mihaelatechnophar , germanelectronics , Andrei-B , neladragusin , Dapix , girbeaionicavioleta , VirginiaCalugarescu , danjoe , timpuriu , sercaianu , ioanaioana2000 , M@rius , lianaloga , Viovas , lp clivia srl , pmar , Adrian-M , raspunsutil , luciana76 , Iulian Acatrinei , riveurope , SERVIZI ASSOCIATI , Bogdanoffice , Nicoletamoise1 , MihaiPetru , elenasit , mine58

Consultanţi (6)
patrascu razvan , amvirdan , avnic , laleaua-neagra , dolimp , AuditCont

Moderatori (1)
Joha

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

selena , CATIS , daniug , kta1983 , DLarionescu , michacomsa , DEF , Erzsebet , elyababau , gratidana , lauramurdila , Mali , lys , surdu_marius , DanielaV , ADY73 , daniela.t , dianaozun , AVLIL , Irmuresan , chipRiann , uadina , alina_20leotmz , mia_ber , GEORGETA DANIELA , DJDEM , mihaela44 , sim8 , teodor1955 , lorenzina , maritaliana , 000000 , Leelee , orest , cibilia , MARY_CAMPIAN , adorian , dragos_vlaicu , geang21 , negruvoda , tomamaxim , briela , dariusica , blarysa , cklaudius , reznik , doina.aurelia , adinai , mormelvio , cbrescan , Marian Teodose , silviucp , criss.dragan , IAMANDI ION , Mihai0065 , Hai-Hui , mar37 , alex68 , madyfree1987 , Gabriela Cucos , tauzcamelia , bmarius_02 , corina98ciobanu , procadumitru , Iulia Vasilescu , mariusgabriel , dumitrescu12 , elena.tabacaru , paulika , cris81 , lizetaelena , sorinuu , ebi , mihaela-ciolea , georgetag , George Dimache , zota_sanda , boonik , adelinda25 , victorbarnea , dianafagas , Pricopie Angela , Emil8 , angi_78 , crstina , diana_rebeca , GabiBraila , rocsy88 , ancfd , Elena S , ank08 , nadina2010 , Avocat Maria Muresan , curteanu , robertradu , pop lucica , Stancu_Mihai , venera77 , and_sim , Madalin92 , CristinaFilipov , andreeam1980 , VeraG , motocion2004 , voinaioan , daniela_grepinel , niky33 , Av.bujoreanu , si_mona , MrIonut , Valentin_ , medrici , zgabercea , Ionellya , andreivan , Ioan-Pavel , Simonadumitrescu12 , anadinu , ramonix08 , SOLUMINODOR , Heaveneres3b , Vivienyvy , ffuishon , Wesleyrfgy , ackelddtor , wlmk8002 , npnk0833 , Miloqxz , Alicedgop , etii8110 , anghrayy , yrdouurr , Natoshadaao , wshuqlilt89 , Winderaq4w , Rickiecu

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro