Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 408.725 de membri si 6.657 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.533.663 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie obtinere scutire sau esalonare sau alte facilitati plata taxa timbru

 
offline
Avatar 6

Data înregistrării:
Miercuri, 9 Aprilie 2008, 19:03

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Joi, 20 August 2009, 17:40

Buna ziua
Doresc sa depun o cerere privind obtinerea unei scutiri sau macar o esalonare sau o alta faciitate privind plata unei taxe de timbru. Nu stiu ce acte trebuie depuse pentru a obtine acestea avand in vedere ca nici eu si nici sotia nu avem venituri si avem un copil minor la gimnaziu si altul la facultate (cu plata). Nu avem masina decat locuinta pe numele nostru.
Va rog : macar un model de a face aceasta cerere . Speta pentru care doresc acesta facilitate este pentru recuperarea unei mari sume de bani de la cineva caruia i-am dat si nu ii mai da inapoi. - va multumesc anticipat.
 
 
 
offline
Avatar 3

Data înregistrării:
Duminica, 23 Martie 2008, 23:19

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Joi, 20 August 2009, 17:46
Cerere de acordare
de asistenta judiciara

INSTANTA1) ........................
DOSAR NR. ....../ .................
TERMEN ............................


Domnule Presedinte,

Subsemnatul ............................., domiciliat in2) ...................................., str. .......
........................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ........
................................., reprezentat prin avocat .........................., cu sediul profesional in ..............................., str. ............................nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector/judet .................., parat3)-reclamant in actiunea ce formeaza obiectul
dosarului nr. ............./........, urmare cererii de chemare in judecata formulata la data de ............................, de reclamantul .............................. domiciliat in .....................
......, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................., in conformitate cu dispozitiile art. 74 si urm. Cod procedura civila, formulez prezenta


CERERE DE ACORDARE DE ASISTENTA JUDICIARA4)

prin acordarea de esalonari la plata taxelor judiciare de timbru.

MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT5):

IN FAPT:
Reclamantul m-a chemat in judecata pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa fiu obligat la ................................................................. .


DOMNULUI PRESEDINTE AL6) ........

1. Cererea se poate depune oricand, fie inaintea primei instante, fie in apel sau in cale
extraordinara de atac.
2. Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania,
unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.
3. Oricare dintre parti, deci atat reclamantul, cat si paratul, persoane fizice sau juridice,
pot sa inainteze o astfel de cerere.
4. Cererea de asistenta judiciara poate cuprinde: acordarea de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata ta- xelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, aparare si asistenta juridica gratuita, printr-un avocat delegat de baroul avocatilor.
5. Cererea va cuprinde motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza si care determina pe petent sa ceara concursul justitiei, justificand si argumentand demersul justitiar. Cererea se face obligatoriu in scris si va trebui sa arate pricina la care se refera si starea materiala a partii, fiind insotita de dovezi scrise privitoare la veniturile si sarcinile acesteia.
6. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cererea (aceeasi cu cea care judeca actiunea principala).

Acesta sustine ca .................................................................................................
........................................................................................................................... .

In realitate ............................................................................................................
......................................................................................................... si prin urmare subsemnatul am formulat cerere reconventionala in cauza solicitand obligarea reclamantului-parat la plata sumei de ................................ .
In raport de obiectul cererii mele, instanta de judecata, prin incheierea din data de ....................... a stabilit obligarea subsemnatului la plata unei taxe de timbru in cuantum de .................... lei, sub sanctiunea anularii cererii mele reconventionale ca netimbrata, suma imposibil de achitat de catre subsemnat dintr-o data, datorita veniturilor mele reduse.
Fac precizarea ca subsemnatul sunt pensionat pe caz de boala, am doi copii minori in intretinere, iar pensia primita reprezinta unicul venit al familiei mele.
Asa incat, avand in vedere cele de mai sus, va solicit sa-mi incuviintati prezenta cerere de acor- dare de asistenta judiciara si sa dispuneti1) esalonarea platii taxei de timbru, subsemnatul, urmare a posibilitatilor financiare de care dispun, facand urmatoarea propunere ........................................ .

IN DREPT:

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 74-81, art. 82 Cod procedura civila.
In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii probei cu inscrisuri, pe care le si depun instantei, certificate conform cu originalul.

ANEXEZ2):

1. .............................................. .
2. .............................................. .
3. .............................................. .
4. Decizia de pensionare seria ............... nr. .............. .
5. Talon de pensie seria ................. nr. ..................... .

sursa:http://www.e-juridic.ro/ind...
 
 
 
offline
Avatar 3

Data înregistrării:
Duminica, 23 Martie 2008, 23:19

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Joi, 20 August 2009, 17:56
De asemenea, va recomand sa studiati oug 51/1998 privind ajutorul public judiciar in materie civila

extras din oug51/1998

Capitolul II - Formele ajutorului public judiciar si conditiile de acordare


Art. 6
Ajutorul public judiciar se poate acorda in urmatoarele forme:
a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentarii, asistentei juridice si, dupa caz, a apararii, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim in justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumita in continuare asistenta prin avocat;
b) plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu incuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata incumba, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului judecatoresc;
d) scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevazute de lege, inclusiv a celor datorate in faza de executare silita.

Art. 7
Ajutorul public judiciar se poate acorda, cumulat, in oricare dintre formele prevazute la art. 6, fara a putea depasi, in cursul unei perioade de un an, suma maxima echivalenta cu 12 salarii minime brute pe tara la nivelul anului in care a fost formulata cererea de acordare.

Art. 8
(1) Beneficiaza de ajutor public judiciar in formele prevazute la art. 6 persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 500 lei. In acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avanseaza in intregime de catre stat.
(2) Daca venitul mediu net lunar pe membru de familie, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avanseaza de catre stat in proportie de 50%.
(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda si in alte situatii, proportional cu nevoile solicitantului, in cazul in care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natura sa ii limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv din cauza diferentelor de cost al vietii dintre statul membru in care acesta isi are domiciliul sau resedinta obisnuita si cel din Romania.

Art. 9
La stabilirea venitului se iau in calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizatii, onorarii, rente, chirii, profit din activitati comerciale sau dintr-o activitate independenta si altele asemenea, precum si sumele datorate in mod periodic, cum ar fi chiriile si obligatiile de intretinere.

Art. 10
Dreptul la ajutor public judiciar se stinge prin moartea partii sau prin imbunatatirea starii sale materiale pana la un nivel care sa ii permita sa faca fata costurilor procesului.Capitolul III - Competenta si procedura de acordare a ajutorului public judiciarSectiunea 1 - Dispozitii comune


Art. 11
(1) Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adreseaza instantei competente pentru solutionarea cauzei in care se solicita ajutorul; in cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea in executare a unei hotarari, cererea este de competenta instantei de executare.
(2) In cazul in care instanta competenta nu se poate stabili potrivit alin. (1), competenta este judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.
(3) Daca ajutorul public judiciar este solicitat intr-un proces in curs, cererea sau, dupa caz, cererile de acordare a ajutorului public judiciar se solutioneaza, daca legea nu prevede altfel, de completul investit cu solutionarea cererii principale.

Art. 12
(1) Ajutorul public judiciar se acorda oricand in cursul judecatii, de la data formularii cererii de catre persoana interesata, si se mentine pe tot parcursul etapei procesuale in care a fost solicitat.
(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutita de taxa de timbru.

Art. 13
(1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei cai de atac se poate acorda in urma unei noi cereri.
(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar in vederea exercitarii unei cai de atac se adreseaza instantei a carei hotarare se ataca si se solutioneaza de urgenta, de un alt complet decat cel care a solutionat cauza pe fond. In cazul in care cererea de acordare a ajutorului public judiciar este admisa, durata necesara solutionarii acesteia se adauga termenului pentru exercitarea caii de atac.
(3) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar formulata ulterior introducerii caii de atac se adreseaza instantei competente sa solutioneze acea cale de atac.

Art. 14
(1) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formuleaza in scris si va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura procesului pentru care se solicita ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala a solicitantului si a familiei sale, atasandu-se inscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata. Cererea va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza, precum si cuantumul acestui ajutor.
(2) La primirea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar solicitantului i se va pune in vedere faptul ca, in cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecata ale celeilalte parti vor fi in sarcina sa, precum si posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu de ajutor public judiciar in cazul prevazut la art. 17 alin. (2).
(3) Instanta poate solicita orice lamuriri si dovezi partilor sau informatii scrise autoritatilor competente.

Art. 15
(1) Asupra cererii de ajutor public judiciar instanta se pronunta, fara citarea partilor, prin incheiere motivata data in camera de consiliu.
(2) Impotriva incheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii.
(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, instanta pronuntandu-se prin incheiere irevocabila.

Art. 16
(1) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat cand este solicitat abuziv, cand costul sau estimat este disproportionat fata de valoarea obiectului cauzei, precum si atunci cand acordarea ajutorului public judiciar nu se solicita pentru apararea unui interes legitim ori se solicita pentru o actiune care contravine ordinii publice sau celei constitutionale.
(2) Daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public judiciar face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solutionare, cererea de ajutor public judiciar poate fi respinsa, daca se dovedeste ca solicitantul ajutorului public judiciar a refuzat anterior inceperii procesului sa urmeze o asemenea procedura.
(3) Ajutorul public judiciar poate fi refuzat atunci cand solicitantul pretinde despagubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputatiei sale, in conditiile in care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material, precum si in cazul in care cererea decurge din activitatea comerciala sau dintr-o activitate independenta desfasurata de solicitant.

Art. 17
(1) Orice persoana interesata va putea sesiza oricand instanta care a incuviintat ajutorul public judiciar, prezentand dovezi cu privire la situatia reala a celui caruia i s-a incuviintat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspenda in cursul noilor cercetari.
(2) Daca instanta constata ca cererea de ajutor public judiciar a fost facuta cu rea-credinta, prin ascunderea adevarului, va obliga, prin incheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despagubire a sumelor de care a fost scutit, precum si la o amenda in cuantum de pana la 5 ori suma pentru care a obtinut nejustificat scutirea.
(3) Impotriva incheierii se poate face numai cerere de reexaminare, putandu-se solicita motivat sa se revina asupra despagubirii sau a amenzii ori sa se dispuna reducerea acestora. Cererea se face in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii si se solutioneaza de un alt complet, prin incheiere irevocabila.

Art. 18
Cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviintarea ajutorului public judiciar vor fi puse in sarcina celeilalte parti, daca aceasta a cazut in pretentiile sale. Partea cazuta in pretentii va fi obligata la plata catre stat a acestor sume.

Art. 19
(1) Daca partea care a beneficiat de ajutor public judiciar cade in pretentii, cheltuielile procesuale avansate de catre stat raman in sarcina acestuia.
(2) Instanta poate dispune insa, odata cu solutionarea cauzei, obligarea partii care a beneficiat de ajutor public judiciar la restituirea, in tot sau in parte, a cheltuielilor avansate de catre stat, daca prin comportamentul nediligent avut in timpul procesului a cauzat pierderea procesului ori daca prin hotarare judecatoreasca s-a constatat ca actiunea a fost exercitata abuziv.

Art. 20
In cazul in care persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau (2) face dovada ca, anterior inceperii procesului, a parcurs procedura de mediere a litigiului, beneficiaza si de restituirea sumei platite mediatorului cu titlu de onorariu. De acelasi drept beneficiaza si persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau (2), daca solicita medierea dupa inceperea procesului, dar inainte de prima zi de infatisare. Suma la a carei restituire partea are dreptul se stabileste de instanta, prin incheiere pronuntata potrivit art. 15.

Art. 21
(1) Dispozitivul incheierii cuprinzand obligatia de plata a sumelor prevazute la art. 17 alin. (2) si art. 18 constituie titlu executoriu.
(2) In cazul in care titlul executoriu este temei pentru executarea unei creante bugetare, acesta va fi comunicat din oficiu organelor competente.

Art. 22
(1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru acordarea ajutorului public judiciar de catre stat in conditiile prezentei ordonante de urgenta, denumit in continuare fondul pentru ajutor public judiciar, se constituie din sumele prevazute la art. 25 alin. (1) si art. 26 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fondul pentru ajutor public judiciar se cuprinde distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei.
(3) Sumele reprezentand onorariile avocatului, expertului, traducatorului, interpretului sau executorului judecatoresc se platesc acestora, in cont bancar/virament sau in numerar, prin compartimentele economice ale tribunalelor.

Av. Adrian Posdarie
 
 
 
offline
Avatar 6

Data înregistrării:
Miercuri, 9 Aprilie 2008, 19:03

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 21 August 2009, 07:54
Doar ca eu sunt reclamantul si am inteles ca pot cere in primul rand scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru si in subsidiar reducere sau esalonare. Va rog daca aveti pentru mine ca reclamant un model de cerere .

ultima dată editat de farmec_ pe data de Vineri, 21 August 2009, 07:54
 
 
 
offline
4.99
1

Data înregistrării:
Luni, 27 Octombrie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Vineri, 21 August 2009, 11:50
E tot cam p-acolo cererea. O completati in numele dvs.
Trebuie sa adaugati si o declaratie in care sa scrieti ca pe ultimele 12 luni nu ati mai beneficiat de ajutor judiciar.
 
 
 

Discuţie obtinere scutire sau esalonare sau alte facilitati plata taxa timbru

Acest subiect este moderat de către
andreigrigoriu,    gerberga,    Joha,    simonette12,    romascanu,    AVLIL,    freeelis,    trandafir2 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 63
Total subiecte: 523762
Total mesaje: 2533662


 

Acum online

Utilizatori (15)
cdcd , Loan , Andra77777 , mariamariar , antalrob , bureac62 , Iulix_73 , petre_marian , ela30 , Eugensimion , stefania02 , danraicu , Carp Mircea , tudorvle , rusflorica

Consultanţi (4)
danpopescu2011 , laleaua-neagra , ioanacornescu , marinboldeanu

Moderatori (2)
gi-jane2 , freeelis

Administratori (0)
-

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

Sabina_Raicu , marovb , nik66 , marius79 , adrianvintilescu , marmura , vasile algeorge , GRIGAIOAN , Zora , ckeptea , lmajeri , kriss80 , kyd , vamil , SURANG , kisse0468 , fana_calin , alexia76 , cureleaf , Cris Rusu , roanstef , ams , CRISTHA , nc_sandu , simmo , anab , asistenta , Cerry , Nutulica26 , dana.m , mario_85 , esthera , trinc_carmen , jenygyna , diogene67 , alexandru.hubert , mioarachirila , maria-mihaela , neagu sorina , liviacj , mihaela bucur , bita , andra_galati , ardeleanvali , LUMI1971 , alinutza290 , Gryg87 , dnd76 , varlan , cristina mc , stefania.mirabela , anca curtean , desentzano , matanza , fadeconsulting , Madalina Tanase , popescu ana mihaela , TrecyRef , nikol18 , gancean_emilia , alexdink , hgvlad , Cristianstefanescu2007 , zefir , nikmircea , Floppy75 , petrescu maria , adriaadi , Raluca Stoean , nikoleta miclaoni , cezar31 , ADRIANA CALATAN , Araya , Myador , marianstavaroiu , gabriela1554 , sabrai , ralukdas , Elidor , traduceri10 , dncl , scuteristul , kinetix , nikku_suteu , ileana74 , virtopeanu costel , Crisan_valentin , szaboalexandru , edanapaun , Klarax , carmen_lutu , dianabalan , filipaurel , patriciabibi , supreme.house , dgs04 , Nicoleta_Tare , Nicoleta Sisca , iordacheromeo , Daniela04 , polefkadaiana , rares001 , cdmdorinelius , anti_lop , Robert Prisecaru , garson , emilia75 , gpnindependenta , MagS , Lucyciuf , gcprmr , adonis13 , larisa-ioana , mateiluc , seneca399 , jedrysiak_stelian , balutagabriela , andreiu85 , giulia84 , Inna20 , ara3 , razvanvelicu , Harapalb , Andrei955 , nicoletaionel , Harrylby , gigienciu , nyisztor , luox4395 , qetz1466 , Lydiexcp , xocr2658 , rbqku29 , fwsfa95 , legtwl68 , ecxdpbdjw49 , andreicristianstoica , Songznjy , Chingzay

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro