Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 327.959 de membri si 6.023 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.121.191 mesaje in forum.

Discutie date obligatorii pe factura fiscala

 
 
offline
Avatar -

Data inregistrarii:
Sambata, 27 Martie 2010, 15:21

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Sambata, 27 Martie 2010, 15:23

Este obligatoriu sa trec pe factura fiscala contul si banca beneficiarului?
 
 
 
offline
3.17

Data inregistrarii:
Marti, 24 Octombrie 2006, 13:07

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Sambata, 27 Martie 2010, 15:34
Aveti aici baza legala

Ministerul Finanţelor Publice

Ordin nr. 2226/2006
privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată


Īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
avānd īn vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 , republicată,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. -
(1) Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, conţinutul minimal obligatoriu pentru formularul de factură este cel prevăzut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită īn continuare Codul fiscal.
(2) Formularele de factură, factură fiscală şi aviz de īnsoţire a mărfii, pretipărite, īnseriate şi numerotate sub supravegherea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. sau editate cu ajutorul tehnicii de calcul, īn baza art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.177 /1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărārea Guvernului nr. 831/1997 , cu modificările şi completările ulterioare, vor putea fi utilizate şi după data de 1 ianuarie 2007, pānă la epuizarea stocului existent. Utilizarea formularelor cu seriile şi plajele de numere alocate īn cursul anului 2006 se va efectua īn condiţiile respectării prevederilor Codului fiscal.
(3) Prefixul R din codul de īnregistrare īn scopuri de TVA, pretipărit pe facturile fiscale din stoc, va fi īnlocuit cu prefixul RO, modificare ce poate fi efectuată fie manual, fie prin aplicarea unei ştampile.
Art. 2. -
(1) Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, formularele cu regim special prevăzute īn anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin nu se vor mai tipări, īnseria şi numerota īn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind īntocmirea şi utilizarea acestora, cu modificările ulterioare.
(2) Formularele prevăzute la alin. (1), existente īn stoc, pot fi utilizate pānă la epuizare şi după data de 1 ianuarie 2007, dar cele referitoare la livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată nu mai dau dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată la cumpărător, dacă nu sunt īnsoţite de factura care conţine informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.
Art. 3. -
(1) Īn situaţiile īn care bunurile circulă fără să fie īnsoţite de factură, documentul utilizat pe perioada transportului este avizul de īnsoţire a mărfii, cu excepţiile prevăzute expres de reglementările legale īn vigoare.
(2) Conţinutul minim de informaţii, precum şi normele de īntocmire şi utilizare a avizului de īnsoţire a mărfii sunt prevăzute īn anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. -
(1) Normele de īntocmire şi utilizare a facturii sunt cele prevăzute īn anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin şi se aplică numai de către persoanele stabilite īn Romānia, īn conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal.
(2) Persoanele impozabile nestabilite īn Romānia, īnregistrate īn Romānia potrivit art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal, vor īntocmi facturile īn conformitate cu prevederile titlului VI din Codul fiscal.
Art. 5. -
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor asigura un regim intern de numerotare a facturii īn conformitate cu prevederile cuprinse īn anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi altor formulare financiar-contabile care stau la baza īnregistrării de venituri, cum ar fi: monetar, chitanţă şi altele, după caz, precum şi avizului de īnsoţire a mărfii.
Art. 6. -
(1) Persoanele care nu au obligaţia, īn conformitate cu prevederile legale, de a emite factură vor īnregistra veniturile realizate zilnic utilizānd monetarul, chitanţa sau alte documente specifice, după caz.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici care au obligaţia să utilizeze aparatele electronice de marcat fiscale.
Art. 7. - Operatorii economici care doresc să utilizeze factura simplificată, īn conformitate cu prevederile art. 155 alin. (9) din Codul fiscal, vor depune o solicitare la Direcţia de reglementări contabile din Ministerul Finanţelor Publice, care trebuie să conţină următoarele:
- notă justificativă, din care să reiasă motivele solicitării;
- modelul solicitat de factură simplificată şi normele de utilizare a formularului respectiv.
Art. 8. - Prevederile referitoare la reconstituirea documentelor financiar-contabile, cuprinse īn Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850 /2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, nu sunt obligatorii şi īn cazul facturii. Reconstituirea facturii se efectuează īn conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Art. 9. - Persoanele impozabile care aplică regimul special de scutire de taxă pe valoarea adăugată conform art. 152 din Codul fiscal vor īntocmi factura respectānd acelaşi conţinut de informaţii prevăzut de Codul fiscal, mai puţin elementele īnscrise īn scopuri de TVA.
Art. 10. - Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 989/2002 privind tipărirea, īnserierea şi numerotarea formularelor cu regim special şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.849 /2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007.
Art. 11. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 27 decembrie 2006.
Nr. 2.226.


Cod Fiscal art.155

(1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.
(2) Persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, in termenul prevazut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
(3) Persoana impozabila va emite o factura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o, in conditiile art. 132 alin. (2).
(4) Persoana impozabila va emite o autofactura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru, in conditiile art. 128 alin. (10).

(5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;
e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;
f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d);
g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;
h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)- f), lit. h) pct. 2 si lit. i);
i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a);
j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 153 1, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b);
k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
l) data la care au fost livrate bunurile/ prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/ prestarii sau incasarii avansului;
m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:
1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila in Romania» sau, dupa caz, « neinclus in baza de impozitare» ;
2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea «taxare inversa» ;
o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;
p) orice alta mentiune ceruta de acest titlu.
(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.
(7) Prin derogare de la alin. (1) si fara sa contravina prevederilor alin. (3), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:
a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;
b) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului;
c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice,care contin cel putin informatiile prevazute la alin. (5).
(8) Prin norme se stabilesc conditiile in care:
a) se poate intocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii;
b) se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/ prestatorului;
c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;
d) se pot emite facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului/ prestatorului;
e) se pot pastra facturile intr-un anumit loc.
(9) Prin derogare de la dispozitiile alin. (5), se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin norme.

(la data 01-Jan-2007 Titlul VI, Capitol XIII, art. 155 modificat de art. l, punctul 131. din Legea 343/2006 )ultima data editat de Krissia pe data de Sambata, 27 Martie 2010, 15:40
 
 
 
 

Discutie date obligatorii pe factura fiscala

Acest subiect este moderat de catre
carmen01011958,    george-neagu,    Iulian Manea,    ioanbutariu 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 612
Total subiecte: 415594
Total mesaje: 2121191


 

Acum online

Utilizatori (60)
rek1987 , GCC , mirei2012 , nairam63 , Elena_Voinea , Nofacenoname0 , Mihaikevin , miracos , catalin1976 , mino-do , liviuu , kyrakyra_65 , radu cunnect , mosu1907 , ANDRU55 , REMUS70 , Adi Lungu , madalinaflo , a_diaconu , Mar & Associates , arlen , CristiGrs , iuli_c , AndreiDB , DAN_ZISU , dragoshte , ciorica , VladMirovici , procesomanul , crysttina_20 , krystal50 , bv.bebe@yahoo.com , mirceaparasc2014 , acidor67 , augura , Ionesco , really , cosdep , dna13 , godspeed , Gilia_stud , lukserv , SilaghiCristina , Wolfu , Zoya , ilenuta1963 , eusaisapte , dannyydan1 , LauraErica , Cristescu Luminita , elllena , OvidiuDanut , morinio , Sophie88 , robertnnn , zefirzefir , lucarodica , triton10 , sumersoft , alinalh

Consultanti (10)
bogdanradu , Car3men , AvTudor_com , Rezolvatorul , marinmirela2004 , avluci , almin , avnic , lupupartners , av_silvia_margineanu

Moderatori (5)
Joha , freeelis , legally_aid , Laura Ciobeica , ioanbutariu

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

MOLOMAN GEORGE , AMBRA2 , Astrid , irina_tt , sierra , Cyb0rg83 , Prode , Iridon , mariusdanlt , adryan_ , dkolesnicov , ted6 , iulicamng , emarian , pandyany82 , lili59 , Efendy , space , ink-mate , ira_ioana , ion1980 , angigl , Ciup , iionela , danaaddy , sonad , camelia.ghenea , anca.muraru , forte ami , IRINATT , stelikbl , CIUP_CIUP , bastilia , russel , c_milanovici , mitulica , Dorin Victor Vasile , violeta.blaga , Delia Tepuse , tridemi , elenabad , Teotero1980 , angelicalaura , andros , venturianov , hurtsoul , zzenovia , ana-maria popa , manea_v@yahoo.com , luciiflorii , c.liliana , Roxini , auraș , marianacostea , aciv , inad , barbuiaalin , c60411495 , magicianu_kid , corneamadalina , Ancuta13 , cristian 46 , antonescu gheorghe , QUUEN , corinau , ionita elena , elena091970 , laura hanc , ivancarmen66 , geoalexya , Grigore Carmen , maria sandu , PREDUS ADRIAN , sorina dobrican , acivic , Puflea Cristina , iuli3098 , leyla , CPM17 , Vs8072425 , BENEA PETRICA , levi78 , anuta17 , simoprofa , reflexleg , Damacucameli , alek_g , aruvio , valy777 , Nadia Mionici , mirelasob , luca nuty , aaa123 , MARIUS TURCU , heisu andreea , ion aurel , nelika , luc1kws , rebecaiban , STANCIU FLORIAN , ghenisbr , anisoara71 , anne17091978 , BEJENARU NICOLETA , Stefaneli , IONCC , mirel-d , claus_ovb , ionutdinulescu , trei3 , nica anisoara , mmunion , misharoho , adytzu889 , buzz0ut , Kostyka , armadillo , sjenica , savaioan62 , gyongyike , nasu9 , steluta_mihai@yahoo.com , gabriellafk , DOMENIU REGAL , dorin1951 , geroge , minca_andrei , boltasudaniela , danpdanp , blueina

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Urmareste noutatile AvocatNet.ro

Lasa mai jos adresa de email si te tinem la curent gratuit cu analize, stiri si informatii utile. Peste 100.000 de oameni au ales sa ne urmareasca pe email.

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro